วิธีเลือกเบอร์มงคล เลือกอย่าไรให้ชีวิตดี

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

หลายคนมีความเชื่อว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นสามารถหนุนดวงชะตาได้ วิธีเลือกเบอร์มงคลให้เหมาะสมกับตัวเองนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ เพราะเชื่อว่าเมื่อได้เบอร์มงคลมาใช้แล้วชีวิตในด้านต่างๆ จะดีขึ้นนั่นเอง  ดังนั้นในบทความนี้จะมาแนะนำถึงวิธีเลือกเบอร์มงคลให้ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านสามารถเลือกเบอร์มงคลไปเสริมดวงชะตาได้อย่างถูกต้อง

1. เลือกเบอร์มงคลตามวันเกิด

หลักการเลือกเบอร์มงคลอย่างง่ายคือการเลือกเบอร์มงคลให้ตรงกับวันเกิด เพราะการเลือกเบอร์มงคลให้เกื้อหนุนกับวันเกิดนั้นเป็นการคำนวณที่ง่าย และยังทำให้สามารถหาเบอร์มงคลมาใช้ได้ง่ายในราคาที่ไม่สูงจนเกินไปอีกด้วย ลองมาดูกันว่าวันเกิดในแต่ละวันนั้นเหมาะกับตัวเลขอะไร

 • วันอาทิตย์ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 6 ดังนั้นผลรวมของหมายเลขโทรศัพท์จึงไม่ควรเป็นเลข 6 รวมไปถึงไม่ควรมีเลข 6 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์อีกด้วย ส่วนเลขที่เป็นมงคลของผู้เกิดวันอาทิตย์คือเลข 4 เลข 5 เลข 2 และเลข 1 
  ดังนั้นเบอร์มงคลของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรลงท้ายด้วย 41, 14, 24, 42, 45, 54, 1444, 5444 หรือผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ควรจะเป็น 41, 44, 45, 54 หรือถ้าลงท้ายด้วย 42, 44 และมีผลรวมของเลข 10 ตัวเท่ากับ 44 เชื่อว่าจะทำให้ค้าขายร่ำรวย มีโชคลาภมาก
 • วันจันทร์ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 1 และ 2 ทำให้ห้ามมีเลข 1 และ 2 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงไม่ควรมีเลขทั้ง 2 ตัวนี้ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์อีกด้วย 
  ส่วนเลขมงคลของผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้แก่เลข 4 เลข 2 เลข 5 เลข 6 ดังนั้นตัวเลขลงท้ายที่เป็นมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์คือ 424, 636, 42, 45, 46, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 95, 455, 655, 955, 599 และผลบวกของเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลคือ 36, 42, 45, 54, 56, 59, 63, 65 ส่วนเลขมงคลที่สุดในเรื่องความร่ำรวยของคนเกิดวันจันทร์นั้นได้แก่ 42, 44
 • วันอังคาร สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 2 ทำให้ห้ามมีเลข 2 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงไม่ควรมีเลข 2 ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์อีกด้วย ส่วนเลขมงคลที่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันอังคารได้แก่เบอร์ที่ลงท้ายด้วยเลข 14, 15, 41, 45, 51, 54, 155, 455, 955, 59, 95, 599
  ส่วนผลบวกเลข 10 ตัวของเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคลสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นได้แก่ 41, 44, 45, 51, 54, 55, 59 สำหรับความเชื่อในเรื่องโชคลาภและความร่ำรวยนั้น คนที่เกิดวันอังคารควรใช้เบอร์มงคลที่ลงท้ายด้วย 45, 59 หรือผลรวมของเลข 10 ตัวเท่ากับ 45, 59 ก็ได้
 • วันพุธกลางวัน สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 3 ทำให้ห้ามมีเลข 3 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงไม่ควรมีเลข 3 ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์อีกด้วย ส่วนเลขมงคลที่จะหนุนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันได้แก่ 14, 15, 424, 41, 42, 45, 46, 51, 54, 56, 59, 64, 65, 95, 155, 455, 655, 955, 599 สำหรับผลบวกเลข 10 ตัวของเบอร์โทรศัพท์ที่จะหนุนดวงของผู้ที่เกิดวันพุธได้แก่ 41, 42, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 59, 65 ส่วนตัวเลขมงคลที่เสริมความร่ำรวยให้แก่คนเกิดวันพุธกลางคืนได้แก่เลขที่ลงท้าย หรือผลรวมของเบอร์ 10 ตัวได้แก่ 51 ,15 ,65 ,56 
 • วันพุธกลางคืน สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 5 ทำให้ห้ามมีเลข 5 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ และต้องไม่มีเลข 5 ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์อีกด้วย ทางด้านตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นได้แก่ 14, 424 ,636, 41, 42, 46, 63, 64 ที่เหมาะจะเป็นเลขท้าย 2 ตัวของเบอร์โทรศัพท์ ส่วนผลรวมของตัวเลข 10 ตัวที่จะส่งเสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้แก่ 36, 42, 46, 63, 64 และถ้าเน้นเรื่องความร่ำรวยเป็นพิเศษเลขท้าย 2 ตัวของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงผลรวมของเลข 10 ตัวควรจะเป็นเลข 36, 42
 • วันพฤหัสบดี สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 7 ทำให้ห้ามมีเลข 7 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงไม่ควรมีเลข 7 ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เป็นอันขาด ส่วนตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นได้แก่ 14, 15, 424, 41, 42, 45, 46, 51, 54, 56, 59, 64, 65, 95, 155, 455, 655 ,955 ,599ทางด้านผลรวมของตัวเลข 10 ตัวที่จะส่งเสริมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ 41, 42, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 59, 64, 65 แต่ถ้าหวังในเรื่องความร่ำรวยเป็นพิเศษ ตัวเลขที่จะส่งเสริมด้านนี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ 55, 59 ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งเลข 2 ตัวท้าย หรือผลรวมของตัวเลข 10 ตัวก็ได้
 • วันศุกร์ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 8 ทำให้ห้ามมีเลข 8 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงไม่ควรมีเลข 8 ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์เป็นอย่างยิ่งเพราะจะไม่ส่งผลดีต่อดวงชะตา สำหรับเลข 2 ตัวท้ายที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันศุกร์ได้แก่ 14, 15, 424, 636, 41, 42, 45, 46, 51, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 95, 155, 455, 655, 955, 599
 • สำหรับผลรวมเบอร์โทรศัพท์ 10 ตัว ที่เป็นตัวเลขมงคลซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้แก่ 36, 41, 42, 45, 46, 51, 54, 56, 59, 63, 65 และตัวเลขมงคลที่ส่งเสริมความร่ำรวยสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้แก่ 36 ,63  ,56 ,65 ถ้ามีเลขเหล่านี้ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ หรือผลรวมของเลข 10 ตัวเชื่อว่าจะส่งเสริมด้านความร่ำรวย
 • วันเสาร์ สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีตัวเลขกาลกิณีคือเลข 4 ทำให้ไม่ควรมีเลข 4 ในผลรวมของเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงไม่ควรมีเลข 84ในเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ส่วนตัวเลขมงคลที่เหมาะจะเป็นเลข 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้แก่ 15, 636, 51, 155, 655, 955, 56, 59, 63, 65, 95, 599 ทางด้านผลรวมของตัวเลข 10 ตัวที่เป็นมงคลแก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้แก่ 36, 51, 55, 56, 59, 63, 65 แต่ถ้าต้องการเรื่องความร่ำรวย โชคลาภ ให้เลือกเลขลงท้าย 2 ตัว รวมไปถึงผลบวกของเลข 10 ตัวให้เป็นเลข 36 ,63  ,56 ,65

เลือกเบอร์มงคลตามวันเกิด

สำหรับความเชื่อเรื่องเลขมงคลจากเบอร์โทรศัพท์นั้น ดังนั้นวิธีเลือกเบอร์มงคลให้ตรงกับวันเกิดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องนี้ เพราะเบอร์มงคลที่ตรงกับวันเกิดนั้นจัดว่าเป็นการเลือกเบอร์มงคลที่ง่ายที่สุด แต่ถ้ามีความต้องการที่จะได้เบอร์มงคลที่ตรงตามตำราอื่นๆ ก็สามารถลองเลือกเบอร์มงคลตามตำราที่ชอบได้เลย 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร