ดูฤกษ์ย้ายบ้าน 2563 ช่วงไหนช่วยเสริมดวง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การดูฤกษ์ย้ายบ้าน เป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การย้ายบ้านเปรียบเสมือนการเริ่มต้นใหม่ เริ่มด้วยสิ่งดี ๆ การดูฤกษ์ย้ายบ้าน 2563 จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย โดยมีหลักการดูฤกษ์ย้ายบ้าน คือ จะต้องดูตามเกณฑ์วันเกิดของเจ้าของบ้าน กฤษ์ตามเกณฑ์วันกาลโยค ว่าวันเวลาร้ายหรือวันต้องห้ามคือวันไหน และตามเกณฑ์วันฤกษ์ดีของแต่ละเดือนในปี 2563 เพื่อหาวันมงคลสำหรับฤกษ์ดีย้ายบ้าน

หลักการดูฤกษ์

การดูฤกษ์มงคล สำหรับย้ายบ้านของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน การดูฤกษ์คล้ายกับการดูดวงซึ่งขึ้นอยู่กับดวงหรือวันที่ถูกโฉลก ที่เป็นมงคลของแต่ละคน โดยหลักการดูกฤษ์ย้ายบ้านสามารถดูได้จากหลายช่องทาง สามารถดูได้ด้วยตัวเองทางออนไลน์ ที่ได้มีการนำฤกษ์ดีของแต่ละปีตามปฏิทินฤกษ์ หรือกับโหราศาสตร์ที่เชื่อถือได้ ซึ่งตามการดูฤกษ์นั้นจะต้องนำทั้ง 3 หลักการมาดูร่วมกัน นั่นคือวันเกิดเจ้าของบ้าน วันต้องห้าม และวันฤกษ์ดีของแต่ละเดือนในปีนี้ ดังต่อไปนี้

1. การดูฤกษ์ตามเกณฑ์วันเกิด

การดูฤกษ์ตามวันเกิดทั้ง 7 วัน ซึ่งเป็นพื้นดวงของแต่ละคน ในแต่ละวันจะมีวันมงคลและวันต้องห้ามต่างกัน ดังนี้

เจ้าของบ้านเกิดวันอาทิตย์ ห้ามย้ายบ้านวันศุกร์ และวันอังคาร
เจ้าของบ้านเกิดวันจันทร์ ห้ามย้ายบ้านวันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี 
เจ้าของบ้านเกิดจวันอังคาร ห้ามย้ายบ้านวันจันทร์ และวันอาทิตย์
เจ้าของบ้านเกิดวันพุธกลางวัน  ห้ามย้ายบ้านวันอังคาร และวันพุธกลางคืน
เจ้าของบ้านเกิดวันพุธกลางคืน ห้ามย้ายบ้านวันพฤหัสบดี และวันพุธกลางวัน
เจ้าของบ้านเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามย้ายบ้านวันเสาร์ และวันอาทิตย์
เจ้าของบ้านเกิดวันศุกร์ ห้ามย้ายบ้านวันพุธกลางวัน และวันเสาร์
เจ้าของบ้านเกิดวันเสาร์ ห้ามย้ายบ้านวันพุธกลางวัน และวันศุกร์

2. การดูฤกษ์ตามเกณฑ์วันกาลโยค

วันกาลโยค คือ วันเวลาดี เวลาร้าย โดยจะมีการเปลี่ยนไปในแต่ละปี จึงส่งผลให้แต่ละปีมีวันมงคล และวันต้องห้ามถูกเปลี่ยนไปเช่นกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการเช็ควันฤกษ์ดีของแต่ละปีเท่านั้น อย่างเช่น คนเกิดวันอังคาร วันฤกษ์ย้ายบ้านที่ต้องห้ามของปีนี้ คือ วันจันทร์ และวันอาทิตย์

3. การดูฤกษ์ตามเกณฑ์วันฤกษ์ดี

การดูฤกษ์ตามวันฤกษ์ดี แต่ละปีจะมีวันฤกษ์ดีตามปฏิทินฤกษ์ โดยการนำวันฤกษ์ดีของเดือนนั้น กับกฤษ์ตามเกณฑ์วันเกิดของเจ้าของบ้าน เช่น

เดือนมกราคม วันฤกษ์ดี คือ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคา 2563 หากเจ้าของบ้านเกิดวันจันทร์ ต้องใช้ฤกษ์ย้ายบ้านคือ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เพราะเจ้าของบ้านที่เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี 

 หลักการดูฤกษ์

ฤกษ์ย้ายบ้านปี 2563 สำหรับแต่ละเดือน

 • เดือนมกราคม
  วันศุกร์ที่ 3 มกราคม
  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม
  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม
  วันจันทร์ที่ 27 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์
  วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์
  วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์
  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์
  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม
  วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม
  วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม
  วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม
  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม
  วันพุธที่ 11 มีนาคม
  วันอังคารที่ 17 มีนาคม 
  วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม
 • เดือนเมษายน
  วันพุธที่ 1 เมษายน 
  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 
  วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 
  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 
  วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 
  วันพุธที่ 29 เมษายน
 • เดือนพฤษภาคม
  วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 
  วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม
  วันพุธที่ 6 พฤษภาคม
  วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 
  วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 
  วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 
  วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 
  วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 
  วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน
  วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 
  วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 
  วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 
  วันพุธที่ 10 มิถุนายน 
  วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 
  วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 
  วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 
  วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 
  วันพุธที่ 24 มิถุนายน 
  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน
 • เดือนกรกฎาคม 
  วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 
  วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 
  วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 
  วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 
  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 
  วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 
  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 
  วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 
  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม
 • เดือนสิงหาคม
  วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 
  วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 
  วันพุธที่ 12 สิงหาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 
  วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 
  วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 
  วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 
  วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 
  วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม
 • เดือนกันยายน 
  วันอังคารที่ 1 กันยายน 
  วันพุธที่ 2 กันยายน 
  วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 
  วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 
  วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 
  วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 
  วันพุธที่ 16 กันยายน 
  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน
 • เดือนตุลาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 
  วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 
  วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 
  วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 
  วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 
  วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 
  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม
 • เดือนพฤศจิกายน 
  วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 
  วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 
  วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 
  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 
  วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 
  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 
  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 
  วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 
  วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 
  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน
 • เดือนธันวาคม
  วันอังคารที่ 1 ธันวาคม
  วันพุธที่ 2 ธันวาคม
  วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม
  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 
  วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 
  วันพุธที่ 16 ธันวาคม 
  วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 
  วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 
  วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม

ฤกษ์ย้ายบ้านปี 2563

สำหรับ ฤกษ์ย้ายบ้าน 2563 ช่วงไหนช่วยเสริมดวง ’ เพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าบ้าน ในการเริ่มต้นใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ ต้องใช้หลักการดูฤกษ์ 3 หลักการ คือ ตามเกณฑ์วันเกิดของเจ้าของบ้าน กฤษ์ตามเกณฑ์วันกาลโยค และตามเกณฑ์วันฤกษ์ดีของแต่ละเดือนในปี 2563 ซึ่งสามารถดูทางออนไลน์ที่มีการนำวันในแต่ละเดือนจากปฏิทินฤกษ์ดี หรือปรึกษาหมอฤกษ์หรือโหราจารย์ เพื่อความถูกต้องแม่นยำ เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน จึงต้องมีการเลือกวันให้ถูกต้อง ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร