ร่วมออกแบบเมือง (ไม่ป่วย) กันเถอะ

“เมืองป่วย” คืออะไร แบบไหนถึงเรียกว่า “ป่วย”  เป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมต้องทำความเข้าใจเพื่อร่วมกันปลดล็อคปัญหา

กรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองที่รถติดมากเป็นอันดับ 12 ของโลก และ เป็นเมืองที่เผชิญกับปัญหารถติดมากที่สุดในเอเชีย
ติดอันดับ 9 ของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ของโลก
ข้อจำกัดการอยู่อาศัยในเมืองเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ตารางเมตรต่อคน
แหล่งงานกับที่พักอาศัยเริ่มห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ
พื้นที่สีเขียวเพื่อการใช้ชีวิตลดน้อยลง

ทำอย่างไรให้ “คนไม่ป่วย เมืองไม่ป่วย” ทางแก้เริ่มต้นได้ที่ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันออกแบบเมืองให้น่าอยู่มากขึ้น

  • "ที่อยู่อาศัยป่วย" ความแออัดในเมืองใหญ่ทำให้คนล้นในพื้นที่จำกัด ขณะที่ข้อมูลองค์การอนามัยโลกแนะว่าเมืองที่ดีควรมีพื้นที่สีเขียวจัดสรรต่อคนให้ได้ขนาด 9 ตารางเมตร แต่ความเป็นจริง พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 6.43 ตารางเมตร (ข้อมูลตุลาคม 2560) เท่านั้น
  •  "อากาศป่วย"  ปัญหาฝุ่น PM2.5 หรือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เล็กจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สร้างการตระหนักรู้ให้คนในสังคมแล้วว่า ต้องเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง สิ่งแวดล้อมชุมชนรอบข้างไปจนถึงระดับใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือ เมือง ที่หลายๆ คนใช้ชีวิต ทำงาน และพักอาศัย
    จากปัญหาที่เกิดขึ้นและวันนี้ก็ยังไม่จางหายเรื่องฝุ่น หลายคนก็เริ่มเข้าใจดีแล้วว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้เกิดจากเรื่องใดได้บ้าง ทั้งควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ที่มาจากการจราจรและการคมนาคม ควันและฝุ่นจากการเผาไหม้หญ้าไปจนถึงป่า รวมถึงฝุ่นละอองจากภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง การสูดเอา ฝุ่น PM2.5 เข้าไปในร่างกายจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจเพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โดยที่ในปี 2556 องค์การอนามัยโลกยังได้จัดให้ PM2.5 อยู่ในกลุ่ม สารก่อมะเร็ง ทำให้มีโอกาสเป็นโรงมะเร็งปอด  สถานการณ์ที่ทุกคนต้องเจออยู่ในขณะนี้จึงไม่ใช่แค่ “คนป่วย” แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าเข้าขั้น “เมืองป่วย” กันแล้ว
  • "อาหารป่วย" การใช้ชีวิตที่เร่งรีบทำให้การซื้ออาหารรับประทานในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่คุ้นชินสำหรับคนที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ซึ่งก็ทำให้ต้องเจอกับปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารเข้าไปสะสมในร่างกาย
  • "วิถีป่วย" การใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการจราจรที่ติดขัด และด้วยระยะทางระหว่างแหล่งงานกับบ้าน เช่น พักอยู่ รังสิต หรือ ปทุมธานี ต้องเดินทางมาทำงานสีลม เพราะไม่สามารถหาซื้อบ้านตามกำลังรายได้ที่มีในโซนใกล้เมืองได้ ทำให้ต้องซื้อบ้านที่อยู่นอกเมืองออกไปซึ่งถูกกว่า เมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งทำให้คุณภาพชีวิตลดลง เวลาหมดไปกับการเดินทาง และที่น่าเป็นห่วงจากพฤติกรรมเร่งรีบ การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขภาวะ และขาดการออกกำลังกาย อาจส่งผลต่อการก่อโรคที่เกิดจากพฤติกรรม NCDs  (Non-Communicable diseases)  โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปีละ 3.2 แสนคน หรือเฉลี่ยเสียชีวิตชั่วโมงละ 37 ราย

“ออกแบบเมือง” แก้ “เมืองป่วย”
“เมืองเดินได้” อีกหนึ่งโครงการที่  ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ผลักดันให้เกิดขึ้น เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สภาพทางเดินและสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเดิน คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้รถยนต์ในการเดินทางนำมาซึ่งการฝุ่นควันและมลพิษให้เมือง

ข้อดีจากแนวคิด “เมืองเดินได้” ส่งผลดีแล้วกับหลายเมืองสำคัญๆ ยกตัวอย่างเมืองปารีส ฝรั่งเศส เป็นอีกเมืองที่ต้องเจอกับปัญหามลภาวะ ฝุ่นละออง โดยที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองมากขึ้นจนนำมาสู่การพัฒนาเมืองที่ให้เอื้อต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเมือง  เช่น ปรับทางเดินบริเวณทางด่วนริมแม่น้ำ การพัฒนาทางเท้าบนย่านชอปปิ้งถนนฌ็องเซลิเซ่ การเพิ่มไฟส่องสว่างเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนที่ใช้การเดินเท้าสัญจรในเมือง รวมถึงในอีกหลายๆ มิติที่เมืองปารีสได้ทำล้วนเป็นแรงจูงใจให้คนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

นอกจากออกแบบทางเดินเท้าที่กว้างขึ้น เพิ่มแสงสว่างให้กับเมือง การออกแบบเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินกับแหล่งวัฒนธรรม ถนนสายสำคัญและพื้นที่สาธารณะก็สำคัญด้วย เพราะสุดท้ายแล้วการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ตั้งแต่ระบบการบริหารจัดการที่ให้อำนาจท้องถิ่น ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเมืองนั้นๆ

“บ้าน-แหล่งงาน” ยิ่งใกล้ ชีวิตยิ่งดี  
ราคาที่ดินในเมืองราคาพุ่งทำให้การสร้างที่อยู่อาศัยของดีเวลลอปเปอร์เต็มไปด้วยข้อจำกัด อยากสร้างบ้านราคาไม่สูงทุกคนเอื้อมถึงก็เป็นเรื่องยากขึ้นทุกวัน ทางออกคือการเบนเข็มไปหาที่ดินทำเลไกลออกไปจากกลางเมือง อาทิ ปทุมธานี อยุธยา

เมื่อราคาบ้านห่างเมืองพอซื้อไหวสำหรับกลุ่มคนทำงานก็ต้องแบกภาระเรื่องการเดินทางที่พุ่งสูงในแต่ละเดือน

“บ้าน-แหล่งงาน” ที่ไม่สมดุลก่อให้เกิดปัญหาตามมา คุณภาพชีวิตของคนเมืองหมดเวลาไปกับการเดินทาง ค่าใช้จ่ายพุ่ง รวมถึงปัญหาสุขภาพ

ประเด็นปัญหาดังกล่าวแก้ได้ที่การบริหารจัดการ พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดโซนนิ่ง “บ้าน-แหล่งงาน” ไว้ด้วยกัน เช่น กำหนดรัศมีการเดินทางไว้ที่กี่กิโลเมตร

จากนั้นแหล่งงานพิจารณาจากบัตรประชาชนหรือบ้านว่าอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว แนวทางนี้จะช่วยการลดปัญหาได้หลายเรื่อง ทั้งคุณภาพชีวิตคนทำงานดีขึ้น ปัญหามลภาวะและฝุ่นจะลดลงจากที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเขต เป็นต้น

“นครสวรรค์” โมเดลเมืองสุขภาวะดี
การขยายตัวของเมืองนครสวรรค์นำมาซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศ การจราจรติดขัด ปริมาณขยะ น้ำท่วม ความแออัดของที่อยู่อาศัย ฯลฯ เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้บริหารเทศบาลหันมาโฟกัสการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ย้อนมองอุปสรรคของการพัฒนาเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงวันนี้ เรื่องใหญ่คือ ท้องถิ่นยังไม่เป็นอิสระเต็มร้อย ทิศทางการบริหารมาจากส่วนกลาง งบประมาณขาดความสอดคล้องกับการดำเนินการตามบริบทพื้นที่ ซึ่งหากจะให้ดีต้องกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การฝังกลบขยะเพื่อลดมลพิษ การจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ การพัฒนาระบบน้ำสะอาด จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ด้านน้ำ) ในปี 2557 

อย่างที่บอก การที่จะรักษาให้เมืองหายป่วย คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย และที่สำคัญต้องอาศัยเวลา และความอดทน เพราะเมืองนี้ป่วยมานาน และคงต้องใช้เวลารักษาเยียวยากันอีกหลายปี 

 

 

บทความแนะนำ

รู้จักกับ "Aroma Code" ที่ใช้ค้นหาสินค้าจากกลิ่น

"การรับรู้ด้วยการได้กลิ่น" ถูกกล่าวได้ว่ามีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกมากที่สุดในประสาทสัมผัสทั้ง 5 เราใช้ชีวิตประจำวันโดยรับรู้ถึงกลิ่นอยู่เสมอ อาทิ กาแฟหอมๆในตอนเช้า กลิ่นของอาหารจานโปรด กลิ่นดอกไม้ในสวน กลิ่นของอากาศเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน อย่างไรก็ตามมันเป็นการยากที่จะอธิบายความรู้สึกจากกลิ่นให้คนอื่นได้รับ....

6 Property Tech Startup ที่ช่วยคุณเรื่องการลงทุนอสังหาฯ ได้

นักลงทุนอสังหาฯ รายย่อย ตอนนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลงทุนตอนนี้เครียดยิ่งนัก ไหนจะเงินในกำมือ ไหนจะเรื่องเอกสาร เรื่องกฎหมาย รวมถึงเรื่องข้อมูลต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินในลงทุน แต่รู้หรือไม่ครับว่าทุกวันนี้มี Property Tech Startup ขึ้นมาช่วยนักลงทุนอสังหาฯ รายย่อยในรูปแบบต่างๆ และแปล....

“CleanCUBE” Smart bin ถังขยะที่ไม่ใช่แค่ที่ทิ้งขยะ

ปัญหาขยะล้นเมืองน่าจะเป็นปัญหาที่บ้านเราพยายามแก้ไขกันมานานแต่ก็ไม่สามารถทำได้ดีเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่เรามักเห็นภาพขยะล้นถังแล้วไม่มีใครมาเก็บ ทำให้เกิดภาพที่ไม่น่ามอง ส่งผลเสียให้กับภาพลักษณ์ของเมืองโดยรวม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ที่เมืองนอกเองก็ได้มีการคิดค้น “ถังขยะอัจฉริยะ” (Smart Bin) ....

ลดการใช้ขวดพลาสติกด้วยน้ำดื่มจาก “Rocean”

เคยถามตัวเองไหมครับว่า ทุกวันนี้เราใช้ขวดพลาสติกกันไปมากน้อยแค่ไหน เวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อน้ำมาดื่ม ใช้เวลาเพียงไม่นานมันก็กลายเป็นขยะไปแล้ว และต่อให้มันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ คิดไหมว่าจะเหลือนำไปรีไซเคิลจริงๆ กี่เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายมันก็จะถูกนำไปทิ้งรวมกับขยะชิ้นอื่นๆ อยู่ดี แล้วเราจะทำย....

ตอบโจทย์การใช้ชีวิต กับสถานที่ใกล้เคียง รอบโครงการ ไอลิน แม่โจ้

หลังจากที่พาทุกคนไปทำความรู้จักกับโครงการไอลิน แม่โจ้ โครงการบ้านสวย หรู ในราคาประหยัด ในบทความ ไอลิน แม่โจ้ หรูหราแบบประหยัด ใกล้ชิดธรรมชาติ กันมาแล้ว วันนี้ผมจะพาไปชมสถานที่รอบๆ โครงการกันว่า ทำไมผมถึงบอกว่าไอลิน แม่โจ้ อยู่แล้วตอบโจทย์ชีวิตที่สุด เอาใจสายชิล 313 Coffee & Hobby คอกาแฟห้ามพลาด กับร....

สำรวจบ้านในโลกอนาคตกับ “Smart E-Home”

เคยสงสัยกันไหมครับว่า บ้านในโลกอนาคตนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะแตกต่างจากบ้านในยุคปัจจุบันอย่างไร เพื่อให้คุณได้ทันเทรนด์ของโลกที่ปัจจุบันหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น Baania ขอนำเสนอมุมมองบ้าน Smart E-Home ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ทำนายไว้ว่าบ้านในโลกอนาคตจะเป็นอย่างไร จะเป็นยังไงบ้าง ....

“Nissan e-NV200” ฟู้ดทรัคที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน

ปัจจุบัน ฟู้ดทรัค (Food Truck) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคนที่อยากเปิดร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยความที่มันสะดวกในการเคลื่อนย้ายร้านหรือการลดต้นทุนในการทำธุรกิจเมื่อเทียบกับการเปิดร้านแบบเดิมๆที่อาจมีค่าใช้จ่ายในการตกแต่งร้านเยอะกว่า อย่างไรก็ตามด้วยการที่มันยังเป็นรถยนต์ มันก็ย่....

สายมู(เตลู) ต้องห้ามพลาด ปักพิกัดคอนโดใกล้แหล่งดูดวง

สายมู(เตลู) คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการดูหมอดู คือการบรรเทาทุกข์ทางใจของใครหลายคน มีรายงาน ในหนังสือพิมพ์ Korea Economic Daily คาดการณ์ว่า ตลาดหมอดูเกาหลีนี้มีเม็ดเงินสะพัดถึง 3,700 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1.16 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับคนไทยกับการใช้บริการหมอดู โดยข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2....

ทานอาหารแบบคนรักสุขภาพกับเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

"เพราะเรื่องการกินเป็นเรื่องใหญ่" ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพกำลังเป็นที่สนใจของสังคม หลายคนจึงให้ความสำคัญกับการทานอาหารมากขึ้น ยิ่งกับผู้สูงอายุยิ่งต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะเป็นวัยที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆตามมา การเลือกทานอาหารจึงต้องมีการควบคุมปริมาณและเลือกทานแต่ของที่มีประโยชน....

ทำเลเดินทางสบาย หาไม่ง่ายที่เชียงใหม่ @Wize Signature

หลายคนกำลังมองหาโครงการบ้านที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน และทำเลที่ตั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิต เพราะถ้าหากมีบ้านที่อยู่บนทำเลศักยภาพที่ให้ความสะดวกสบายทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วละก็ เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงไม่ปล่อยให้หลุดมือใช่ไหมครับ และหากว่าค....