Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

รีวิวย่านที่อยู่อาศัย : จังหวัดขอนแก่น “ย่านชุมชนโนนทัน”

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

โนนทัน เป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองขอนแก่น จากการเป็นแหล่งชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ติดกับศูนย์กลางการค้าและบริการของจังหวัด ทำให้บริเวณนี้มีการขยายตัวของชุมชนและที่พักอาศัยออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมการใช้งานพื้นที่ย่านนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฺBaania จะมาทำความรู้จักพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพนี้ผ่านการพิจารณาที่ตั้งและกิจกรรมโดยรอบชุมชน ลักษณะการเข้าถึง ลักษณะของกิจกรรมและผู้คน วิถีชีวิตของคนในย่าน รวมไปถึงแนวโน้มการพัฒนาเชิงพื้นที่ในอนาคต

ที่ตั้งและกิจกรรม

ชุมชนโนนทันเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่อยู่โอบล้อมไปด้วยแหล่งพาณิชยกรรมหลักของเมืองในทางทิศเหนือของพื้นที่ ทั้งนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับ “บึงแก่นนคร” แหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ ออกกำลังกาย และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองนี้ บริเวณโดยรอบบึงยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดนัด การออกร้านจำหน่ายสินค้า งานประเพณีต่างๆ อยู่เป็นประจำ

การทีมีกิจกรรมอย่างหนาแน่นตลอดทั้งปี บึงแก่นนครจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่มาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย ส่วนทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกของชุมชนโนนทันติดกับถนนเลี่ยงเมือง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการพักอาศัย ประเภท บ้านจัดสรร รีสอร์ท รวมถึง แหล่งให้บริการที่เป็นสวนอาหาร มีศูนย์การค้า (Hypermarket) จำพวกโครงสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ศูนย์ซ่อมรถยนต์ โรงเรียน และสถานนันทนาการ กระจุกตัวอยู่ตามถนนเลี่ยงเมืองบริเวณนี้

การเดินทางเข้าสู่ย่านที่อยู่อาศัย "โนนทัน"

เนื่องจากพื้นที่ชุมชนโนนทันเป็นบริเวณที่ติดกันกับแหล่งพาณิชยกรรมหลักของเมืองขอนแก่น ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากถนนหลายเส้นทาง โดยเฉพาะในทางทิศเหนือของพื้นที่ หากมาจากถนนศรีจันทร์สามารถเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ได้จากถนนชาตะผดุง ถนนอนามัย ถนนรอบเมือง-ถนนรอบบึง เป็นต้น ทิศตะวันตกสามารถมาได้จากถนนรอบบึง ทางทิศใต้และทิศตะวันออกสามารถเข้าถึงได้จากถนนเลี่ยงเมืองไปยังถนนชลประทาน ส่วนภายในชุมชนโนนทันจะมี “ถนนโพธิสาร” และ“ถนนฉิมพลี” ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญวิ่งผ่านกลางชุมชน และทำหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่ตอนบนกับตอนล่างเข้าไว้ด้วยกัน

ลักษณะของกิจกรรม

ย่านที่อยู่อาศัยชุมชนโนนทันมีลักษณะของประชากรและกิจกรรมการใช้ที่ดินที่แตกต่างกันออกไป แบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนชุมชนตอนบน และโซนชุมชนตอนล่าง

“โซนชุมชนตอนบน” เป็นพื้นที่ติดกับย่านพาณิชยกรรม ทำให้บริเวณนี้นอกจากจะเป็นผู้คนซึ่งอาศัยในพื้นที่แล้ว ยังมีคนวัยแรงงาน เช่น ลูกจ้าง พนักงาน ข้าราชการ รวมไปถึงภาคประชาชนจากภายนอกเข้ามาทำธุรกรรมในพื้นที่นี้ด้วย ภาพรวมของการใช้ที่ดินบริเวณนี้จึงมีความหลากหลายของกิจกรรม ได้แก่ ร้านวัสดุอุปกรณ์การช่าง ร้านสังฆภัณฑ์ ร้านอาหาร โรงงานขนาดเล็ก ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซื้อ ร้านเสริมสวย คลินิก ฯลฯ สาธารณูปการต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนการใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยก็มีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว ตึกแถว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนในชุมชน บ้านหลายหลังในถนนสายสำคัญมีการปรับเปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็นร้านค้าและบริการ นอกจากนี้ยังมีบ้านเช่า หอพัก อพาร์ทเม้นท์ รองรับผู้ซึ่งมาทำงานในบริเวณดังกล่าวนี้อีกด้วย

“โซนชุมชนตอนล่าง” อยู่ทางทิศใต้ใกล้กับถนนชลประทานและถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ผู้คนในบริเวณนี้ส่วนมากมีการอยู่อาศัยด้วยกันเป็นครัวเรือน การเดินทางใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลเดินทางเข้าออกตัวเมืองและบริเวณใกล้เคียงได้สะดวกสบาย ลักษณะของที่พักอาศัยจึงเป็นโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ตึกแถว อพาร์ทเม้นท์ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการในระดับชุมชน เช่น ร้านค้าและบริการ ร้านอาหาร ร้านยา ตลาดชุมชน เป็นต้น

รูปแบบและวิถีชีวิตของย่าน

จากความแตกต่างกันทางลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพของทั้งสองบริเวณได้แก่ โซนชุมชนตอนบน และโซนชุมชนตอนล่าง ดังนั้นรูปแบบและวิถีชีวิตของย่านจึงมีความแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน

“โซนชุมชนตอนบน” มีลักษณะเป็น “ศูนย์กลางชุมชน (Community Center)” นอกจากจะสังเกตได้จากความหนาแน่นของชุมชนแล้ว พื้นที่เองยังมีสถานประกอบกิจการประเภทร้านค้า ร้านบริการ สำนักงาน โรงงานขนาดย่อม สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางศาสนากระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนจากในพื้นที่และคนต่างเมืองที่เข้ามาทำงาน  และเพื่อมารับสินค้าและบริการ ศูนย์ชุมชนจึงมีความคึกคัก กระฉับกระเฉง จากการมีผู้คนในพื้นที่จำนวนมาก

“โซนชุมชนตอนล่าง” มีลักษณะเป็น “ชุมชนชานเมือง (Suburban)” ชุมชนมีความหนาแน่นปานกลาง มีกิจกรรมการค้าและบริการ และสาธารณูปการรองรับประชากรภายในชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยประเภทโครงการบ้านจัดสรร ผู้คนที่สัญจรในพื้นที่จึงมีเฉพาะคนในชุมชนเป็นหลัก แต่สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ในระยะเวลาไม่มากนัก พื้นที่นี้จึงมีความเหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัย

โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่

โดยส่วนใหญ่การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยก็มีหลากหลายประเภทโดยผสมผสานระหว่างผู้อาศัยดั้งเดิมกับผู้อยู่อาศัยใหม่ เช่น บ้านเดี่ยว ตึกแถว ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนในชุมชนดั้งเดิมในถนนสายสำคัญมีการปรับเปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็นร้านค้า บริการ บ้านเช่า หอพัก และ อพาร์ทเม้นท์ รองรับแหล่งงานที่ขยายตัว โดยผู้เข้ามาอยู่ใหม่ส่วนมากจะเข้ามาพร้อมโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่

แนวโน้มการพัฒนาเชิงพื้นที่ในอนาคต

ทุกวันนี้เมืองขอนแก่นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ โครงการพัฒนารถไฟทางคู่ที่เพิ่งแล้วเสร็จและเริ่มเปิดใช้บริการแล้ว โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาภายในเมือง (LRT) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาให้กับขอนแก่นอย่างมหาศาล ทั้งนี้ในภาพรวมของการพัฒนาจะเกิดผลกระทบโดยเฉพาะการเข้ามาอยู่อาศัยของผู้คนในอนาคตเป็นจำนวนมาก

ชุมชนโนนทันเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ถือว่าเป็นทำเลทองของการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ “โซนชุมชนตอนล่าง” เนื่องจากเป็นชุมชนชานเมืองที่มีระยะห่างจากศูนย์กลางไม่มากและยังมีพื้นที่เพียงพอต่อการขยายตัวเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยในอนาคต อย่างไรก็ดีในการพัฒนาโซนชุมชนตอนล่างควรจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สอดคล้องกันกับความสามารถในการรองรับของพื้นที่

 

Baania มี Line แล้วนะ

ติดตามเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์แบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน Line ID @baania

 

 

 

 

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร