Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือปี 2563

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้มาจากการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่นเดียวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องพึ่งความต้องการจากชาวต่างชาติ และเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 เข้ามา แน่นอนว่าต้องได้รับผลกระทบตามมา แล้วสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือในปี 2563 เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ Baania นำข้อมูลทั้งดีมานด์และซัพพลายด์จากการเข้าใช้เว็บไซต์ baania.com มาให้ดู เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดมาให้กันครับ

จากข้อมูลตลาดภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือปี 2563 พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีการเปิดตัวโครงการน้อยลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2562  กว่า 38% ซึ่งเราจะมาเจาะลึกสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในรายจังหวัดกัน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2563 นั้นที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมีการเปิดขายมากที่สุด

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
 
ทำเลที่มีโครงการเปิดขายนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ และสันทราย เมื่อแยกตามประเภทอสังหาริมทรัพย์จะได้ดังนี้

  • บ้าน ส่วนใหญ่จะอยู่ใน ตำบลสันกำแพง หนองหาร และต้นเปา
  • ทาวน์โฮม ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลป่าแดด สุเทพ และสันพระเนตร
  • คอนโด ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลสุเทพ ช้างเผือก และช้างคลาน
  • โครงการที่มีทั้งบ้านและทาวน์โฮม ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลสุเทพ ช้างเผือก และช้างคลาน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

ความต้องการหาที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่

สำหรับดีมานด์ การค้นหาที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่นั้น ในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีการค้นหาโดยภาพรวมลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 46% ซึ่งผู้ค้นหาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เชียงใหม่ รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร และเชียงรายตามลำดับ ส่วนประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่คนค้นหามากที่สุดคือบ้าน รองลงมาเป็นทาวน์โฮม 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

ช่วงราคาที่คนค้นหามากที่สุดคือช่วงราคาของบ้านเดี่ยว 3-5 ล้านบาท รองลงมาเป็น 2-3 ล้านบาท และ 1-2 ล้านบาท ตามลำดับ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

พื้นที่ที่คนค้นหามากที่สุดจะอยู่ใน ตำบลหนองหาร รองลงมาเป็นตำบลสุเทพ และตำบลสันกำแพง ตามลำดับ 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่

ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

มาดูภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงรายในปี 2563 กันบ้าง จากข้อมูลพบว่าบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดมีการเปิดขายมากที่สุด 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

โดยราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 1-2 ล้าน รองลงมาเป็น 3-5 ล้าน และ 2-3 ล้านตามลำดับ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

ในส่วนของทำเลที่มีโครงการเปิดขายนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงรายเป็นหลัก แต่เมื่อแยกตามประเภทอสังหาริมทรัพย์จะได้ดังนี้

  • บ้าน ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลบ้านดู่ ท่าสาย และเวียงชัย
  • ทาวน์โฮม ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลบ้านดู่
  • คอนโด ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำบลท่าสาย

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

ความต้องการหาที่อยู่อาศัยในเชียงราย

สำหรับดีมานด์ การค้นหาที่อยู่อาศัยในเชียงรายนั้นในครึ่งปีแรกของปี 2563 พบว่ามีการค้นหาโดยภาพรวมลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 29% ซึ่งผู้ค้นหาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นเชียงใหม่ และเชียงรายตามลำดับ ในส่วนประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่คนค้นหามากที่สุดคือบ้าน รองลงมาเป็นโครงการบ้านและทาวน์โฮม

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

พื้นที่ที่คนค้นหามากที่สุดจะอยู่ในตำบลรอบเวียง รองลงมาเป็นตำบลริมกก และตำบลบ้านดู่ ตามลำดับ

ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชียงราย

เป็นอย่างไรบ้างครับ ข้อมูลภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือปี 2563 ซึ่งนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น หากใครที่ต้องการได้ข้อมูลแบบเจาะลึกจัดเต็มสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือปี 2563 ได้ฟรี โดยคลิกที่ไฟล์แนบได้เลยครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร