Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

ผู้ว่าฯ ศุภชัย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project หารือและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

          นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร้อมหารือแผนยุทธศาสตร์ Smart City รวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการ Smart Nimman โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 
          โดยในการประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ Smart CMU ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการในเรื่องของพลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ และการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินการ Smart Nimman ซึ่งได้มีการดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดิน การปรับปรุงผิวทางเดิน การติดตั้งระบบและสายสื่อสารลงดิน การวางท่อ ขยายท่อประปา การติดตั้งกล้อง CCTV และการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจัดจุดจอดรถ 
          นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ Smart City จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีความชัดเจนในการดำเนินงาน รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย โดยใช้กรอบแนวคิด Smart City ในการแก้ไขปัญหา 
          เทคโนโลยี สร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นอีกหนึ่งแผนยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยให้เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีศักยภาพ พร้อมตอบสนองความต้องการของทุกๆ คน รวมทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ให้ดีขึ้น คงต้องติดตามกันต่อไปกับโครงการขับเคลื่อนเชียงใหม่ Smart City Project หากสำเร็จ เราคงจะได้เห็นการเติบโตในทุกๆ ด้านของเชียงใหม่อย่างแน่นอนครับ

 

ข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาพ : cm108

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร