ปั้นแรงงานรองรับอีอีซี ดันไทยเป็นฐานผลิตเอเชีย

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการในหลายๆ ด้าน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการดึงนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในอีอีซี แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแรงงานที่จะช่วยสร้างและพัฒนาอีอีซีให้เติบโตขึ้นได้ เพื่อผลักดันอีอีซีเป็นฐานการผลิตยานยนต์ของเอเซียอย่างเต็มตัว

ล่าสุดกระทรวงแรงงาน ได้ผนึกกำลังระหว่างรัฐและเอกชน ปั้นนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานรองรับโดยหวังให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์เอเชีย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตกำลังแรงงาน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในตลาด และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) มีมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการเติบโต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี และทั่วประเทศ

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าความต้องการแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายพื้นที่อีอีซี กพร. จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับนักศึกษาปวส.ปีที่ 2

ทั้งนี้พบว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฝึกอบรมจำนวน 185 คน จากวิทยาลัยเทคนิค 14 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.-5 เม.ย. 2562 (150 ชั่วโมง) หลังจากนั้นจะไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบกิจการในกลุ่มสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นเวลาอีก 8 เดือน และนักศึกษาผ่านการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจบการฝึกอบรมทั้งสิ้น 168 คน

“ความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐในครั้งนี้ ได้สร้างประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยยกระดับนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกทำงาน สถานประกอบกิจการได้พนักงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หนุนไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย”

ที่มา...กรุงเทพธุรกิจ

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร