9 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการทำนายฝัน รู้ให้เท่าทันว่าความฝันบอกอะไร

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

มีความเชื่อว่าความฝันนั้นเป็นลางบอกเหตุ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้าย การทำนายฝันจึงถือกำเนิดขึ้นมา การทำนายฝันนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ในบทความนี้จะมาไขความลับที่ว่าความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วฝันแต่ละประเภทเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องร้าย รวมถึงความฝันที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถตีความ หรือทำนายได้อย่างไร

1. ความฝันคืออะไร

ในทางวิทยาศาสตร์ความฝันคือ ภาพ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังหลับ ซึ่งในระหว่างการหลับนั้นจะไม่สามารถสามารถควบคุมจิตใจ หรือความคิดได้ ทำให้ความฝันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ความฝันจึงเป็นเรื่องของจิตที่ไร้สำนึก ทำให้ความฝันนั้นเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา หรือเรื่องราวแปลกประหลาดเหนือความเป็นจริง

ความฝันคืออะไร

2. ความฝันกับความเชื่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร  

แม้ว่าความฝันจะสามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร แต่ในมุมมองทางด้านความเชื่อนั้น ความฝันคือลางบอกเหตุต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเชื่อว่าเป็นเพราะการระลึกถึง การติดต่อจากสิ่งต่างๆ ภายนอกในเวลาที่หลับสนิท หรือเป็นการที่ร่างกายถอดวิญญาณออกไปยังที่อื่น แล้วพบเห็นสิ่งต่างๆ นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ความฝันกับความเชื่อเกี่ยวข้องกัน

3. ฝันดี ฝันร้าย แตกต่างกันอย่างไร

ตามหลักความเชื่อนั้นความฝันแบ่งได้เป็น 2 ประเภทแบบง่ายๆ คือฝันดี และฝันร้าย ซึ่งความหมายนั้นก็ตรงตัว ฝันดี หมายถึงความฝันที่มีให้มีความสุข มีความสบายใจ ฝันถึงแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่สวยงาม สิ่งที่เป็นมงคล ตามแต่ความชอบของแต่ละบุคคล ส่วนฝันร้ายคือการฝันถึงสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ชอบ สิ่งอัปมงคลที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ตกใจกลัว เกิดความวิตก เศร้าเสียใจ  

 ฝันดีฝันร้าย

4. การทำนายฝันคืออะไร

การทำนายฝันนั้นสามารถแบ่งได้เป็นหลากหลายประเภท จากหลากหลายศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา หรือทางด้านศาสตร์ของการทำนายฝันตามความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น ถ้ากล่าวถึงแนวคิดในการทำนายฝันตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนั้น การทำนายฝันจะต้องศึกษาผู้ฝันให้ละเอียดในทุกด้าน มีการจดบันทึกความฝันทุกครั้งตามแต่จะจำได้ และต้องทำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเพื่อให้ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์นั่นเอง 

ส่วนในทางด้านจิตวิทยานั้น ความฝันคือการที่จิตใจได้สะท้อนสิ่งที่เก็บอยู่ภายในจิตใจออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องเลวร้าย ซึ่งในทางจิตวิทยาเชื่อว่าความฝันนั้นเป็นการระบายสิ่งที่คั่งค้างอยู่ภายในจิตใจออกมาทั้งเรื่องที่ดี และร้าย ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ความฝันของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้ เนื่องจากความฝันคือการระบายความรู้สึกออกมานั่นเอง 

สำหรับทางด้านการทำนายฝันด้วยหลักความเชื่อนั้น เป็นการตีความความฝัน หรือการทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเชื่อว่าความฝันสามารถบอกอนาคตได้ ซึ่งศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในความเชื่อหลักที่สืบทอดกันมาทั่วโลก หลักการทำนายอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค 

การทำนายฝัน

5. การทำนายฝันสำคัญหรือไม่

ตามความเชื่อในของศาสตร์แห่งการทำนายฝัน ซึ่งมักจะผูกพันกับความเชื่อในเรื่องของกรรม เรื่องของโชคชะตา รวมไปถึงการรวบรวมสถิติต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งอดีตที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆ กันมา โดยความเชื่อเรื่องการทำนายฝันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนไม่เชื่อ บางคนเชื่อบ้าง หรือบางคนอาจเชื่ออย่างจริงจังด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้การทำนายฝันนั้นสำคัญสำหรับคนที่เชื่อในความฝันเท่านั้น

 การทำนายฝันสำคัญหรือไม่

6. ความฝันในแต่ละวันบ่งบอกถึงอะไร

หลักเบื้องต้นของการทำนายฝันคือวันที่เกิดความฝัน วันที่แตกต่างกันไปใน 1 อาทิตย์ทำให้การทำนายนั้นแตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นฝันเรื่องเดียวกันก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น

 • ฝันวันอาทิตย์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับคนอื่นๆ
 • ฝันวันจันทร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับญาติหรือเพื่อนฝูง
 • ฝันวันอังคาร ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับพ่อแม่พี่น้อง
 • ฝันวันพุธ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับบุตร และภรรยา หรือสามี
 • ฝันวันพฤหัสบดี ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับครู อาจารย์ หรือผู้ที่ให้ความเคารพ
 • ฝันวันศุกร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับสัตว์เลี้ยง
 • ฝันวันเสาร์ ผลของความฝันนั้นจะเกิดกับตัวท่านเอง

ความฝันในแต่ละวันบ่งบอกถึงอะไร

7. เวลาในการฝันสำคัญอย่างไร  

เวลาในการฝันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำนาย เพราะช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดความฝันล้วนสามารถตีความได้ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงความเชื่อที่ว่าฝันในเวลาไหนจะเป็นจริงได้มากที่สุดด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

 • ฝันเวลาหัวค่ำ การฝันในช่วงหัวค่ำ ส่วนมากจะเป็นการฝันที่เกิดจากธาตุต่างๆ ที่ยังไม่สงบ อย่างเช่นปวดท้อง ปวดหัว เมื่อยส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นต้น  ร่างกายยังไม่หลับสนิท ตามความเชื่อเรื่องการทำนายฝันช่วงบอกว่าฝันช่วงหัวค่ำนั้นไม่ใช่เรื่องจริง 
 • ฝันเวลาดึก ช่วงเวลาดึกเป็นช่วงที่ร่างกายหลับสนิท ธาตุต่างๆ ไม่ถูกรบกวนจากความผิดปกติของธาตุต่างๆ ในร่างกาย การฝันในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นฝันดี หรือฝันร้าย ความฝันนั้นจะเป็นความจริง 
 • ฝันกลางวัน ตามตำราทำนายฝัน ความฝันในตอนกลางวันนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้ เพราะเกิดจากความคิดไปเอง จินตนาการไปเอง ไม่ได้เกิดจากดวงจิตที่หลุดพ้นจากการควบคุมของร่างกาย 
  ทำนายฝันด้วยตัวเองได้หรือไม่

อย่างที่ทราบกันดีว่าสำหรับคนที่เชื่อในการทำนายฝันนั้นส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่เชื่อในโชคลาง รวมไปถึงเชื่อในการทำนายฝันเพื่อเสี่ยงโชค ซึ่งการทำนายฝันนั้นก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพราะในปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำนายฝันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแก้เคล็ดที่เกิดจากฝันร้าย การทำนายฝันจากสิ่งที่เห็นในความฝัน หรือการทำนายฝันเป็นตัวเลขต่างๆ เพื่อการเสี่ยงโชค

เวลาในการฝัน

9. เทคนิคการทำนายฝันด้วยตัวเอง

หลักการทำนายฝันด้วยตัวเองนั้นจะเน้นไปที่การทำนาย หรือตีความจากสิ่งที่พบเห็นในฝัน ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่พบเห็นนั้นเกี่ยวพันกับตัวเลขอะไร ซึ่งการทำนายฝันทั้งสองลักษณะนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ลองมายกตัวอย่างดูกันว่าถ้าฝันถึงสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยเหล่านี้จะทำนาย หรือตีความได้อย่างไร 

 • ฝันเห็นของสกปรก ของเน่าเสียมาเปื้อนตัวเอง ทำนายว่าจะได้โชคลาภ เงินทอง
 • ฝันว่าได้สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ ทำนายว่า จะโชคดี มีความสุข
 • ฝันว่าจับปลาได้ ทำนายว่าจะเสียของรัก
 • ฝันว่าได้แหวนหรือสวมแหวน ทำนายว่าจะได้เนื้อคู่จนแต่งงานมีลูกด้วยกัน
 • ฝันว่าเก็บผลไม้ได้ ทำนายว่าจะได้สิ่งของที่ถูกใจ
 • ฝันว่าติดคุกหรือถูกใส่ร้าย ทำนายว่าการงานจะเจริญก้าวหน้า ได้เลื่อนตำแหน่ง
 • ฝันว่าได้ดื่มน้ำ ทำนายว่าจะได้คนช่วยเหลือ
 • ฝันว่าได้ฟังพระสวด ทำนายว่าจะหมดเคราะห์
 • ฝันเห็นพ่อแม่ ทำนายว่าจะเกิดความกังวลใจ
 • ฝันว่างูรัด ทำนายว่าจะได้เนื้อคู่
 • ฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบิน ทำนายว่าจะได้เดินทางไกล
 • ฝันว่าบ้านพัง ทำนายว่าจะต้องจากคู่ครอง หรือคู่ครองเสียชีวิต 

ส่วนการตีความความฝันจากตัวเลขนั้นมีแนวทางในการตีความกว้างๆ ถ้าเห็นสิ่งต่างๆ ในความฝัน ตามหลักทำนายฝันได้ดังนี้

 • นก ไก่ หนู มด หนอน ดินสอ ปากกา เสาบ้าน เสาเรือน บุหรี่ ไม้ไผ่ ก้านธูป ดอกบัว ดิน เส้นผม เชือก เทียนไข ปิ่นปักผม สายสร้อย เส้นลวด พระอาทิตย์ ตีความได้เป็นเลข 1
 • สิ่งของที่เป็นคู่ ตะเกียบ ช้อนส้อม ตุ้มหู กางเกง เสื้อ รองเท้า รางรถไฟ ถนน แขน ขา ของเหลว น้ำ เลือด ขวด ข้าวสาร ผีเสื้อ พระจันทร์ ตีความได้เป็นเลข 2
 • ส้อม สามง่าม คราด คฑา สามเหลี่ยม จั่วหลังคา ซี่ฟัน ธง ทางสามแพร่ง รถสามล้อ พัดลม ธนู เต่า ตะพาบน้ำ เสือ สามเณร เตาไฟ ดาวอังคาร ตีความได้เป็นเลข 3
 • สัตว์ 4 เท้าต่างๆ รถยนต์ เครื่องบิน ผ้าเช็คหน้า กล่อง โลงศพ สมุด หนังสือ มุ้ง ว่าว ไพ่ หน้าต่าง ประตู กระเป๋า ตีความได้เป็นเลข 4
 • งูใหญ่ พญานาค มังกร พระ ครู อาจารย์ ผู้มีความรู้ หมอ โรงเรียน สถานศึกษา ศีรษะ ดอกไม้ มือ เท้า ว่าวจุฬา เมฆ ตีความได้เป็นเลข 5
 • ผู้หญิง นางงาม ดารา คนรัก คู่รัก งูเล็ก ลูกเต๋า กุญแจ ต้นไม้ หวี ร่ม หมวก เครื่องประดับ ตีความได้เป็นเลข 6
 • มีด จอบ กรวด หิน ทราย เหล็ก เสียม พลั่ว ตุ๊กแก จิ้งจก จิ้งหรีด คอมพิวเตอร์ สายไฟฟ้า จรวด ยานอวกาศ อาคารบ้านเรือน ซากปรักหักพัง ตีความได้เป็นเลข 7
 • ห่วง โซ่ พวงกุญแจ แว่นตา นมผู้หญิง ยกทรง คนกอดอก เศรษฐี ญาติผู้ใหญ่ ปราสาท พระปราง เป็ด แมงป่อง ปลวก ปลิง ตีความได้เป็นเลข 8
 • กษัตริย์ ราชา ราชินี ฉัตร พ่อแม่ พระพุทธรูป เจดีย์ ภูเขา ลิง ยักษ์ กำแพง เทวดา นางฟ้า กุ้ง ช้าง ต้นไม้ใหญ่ ตีความได้เป็นเลข 9
 • ศพ คนตาย ห่วง แหวน กำไลข้อมือ นาฬิกาข้อมือ หลุม บ่อ ล้อรถ จานชาม กระป๋อง กลอง ผมไม้ลูกกลมๆ กระดุม ตีความได้เป็นเลข 0

 เทคนิคจากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการทำนายฝันนั้นมีหลากหลายลักษณะ หลากหลายวิธีการ และหลากหลายความเชื่อ ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นมีความเชื่อในศาสตร์ต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การทำนายฝันโดยเฉพาะในเรื่องของอนาคต และโชคลาภ จัดเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร