ทช.เท 138 ลบ. ผุดถนนเข้าน้ำตกห้วยเนียงระนอง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เผย จัดสรรงบ 138 ล้านบาท ผุดถนนเข้าน้ำตกห้วยเนียง จ.ระนอง หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการใช้การท่องเที่ยวกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของเมืองรองและชุมชน

ซึ่งในส่วนของ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ระยะทางรวม 19 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 138 ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพันปี 2559-2561 ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ที่มา..innnews

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร