Baania
เลือกจังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหา
ห้องนอน
ราคา

ถังดักไขมัน แบบไหนดีให้ใช้งานเหมาะกับบ้าน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

หลายบ้านคงเคยประสบปัญหาท่ออุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญใจไม่น้อย ถังดักไขมัน จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทเข้ามาแก้ไขสาเหตุดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้คลายความสงสัยและกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ เพราะมีบ้านหลายหลังที่ไม่มีการติดตั้งถังดักไขมันไว้ใช้งาน และมองข้ามไปโดยไม่คำนึงถึงความยุ่งยากที่อาจเกิดเป็นปัญหาตามมา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข บทความนี้จะช่วยให้ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดักไขมันว่ามีประโยชน์ด้านใดบ้าง

1. ถังดักไขมันจำเป็นแค่ไหน?

จำเป็นอย่างมากเพื่อช่วยดักไขมันไม่ให้เกิดความอุดตันตามท่อน้ำทิ้งและลดการสะสมของแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และลดการเกิดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารตกค้างไหลย้อนเข้าสู่ตัวบ้านส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางกลิ่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ภายในบ้าน

ความจำเป็น

2. ถังดักไขมันทำหน้าที่อย่างไร?

เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ดักไขมันจากท่อน้ำทิ้งภายในบ้าน ที่มาจากการล้างภาชนะลงในอ่างล้างจาน ซึ่งจะมีไขมันติดมาด้วยกับเศษอาหาร ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายสาธารณะ เพื่อเป็นการดักเอาไขมันไม่ให้ไหลไปสะสมในท่อระบายน้ำสร้างปัญหาอุดตันขึ้นมาในภายหลัง โดยถังดักเก็บไขมันมีส่วนประกอบหลักตามหน้าที่และการใช้งานดังนี้

  • ตะแกรงดักเศษอาหาร เป็นตัวกรองในการดักเศษอาหารจากทางท่อน้ำเข้า มีลักษณะเป็นตะแกรง มีรูขนาดเล็กทั่วทั้งแผ่น ดักเศษอาหารไว้ปล่อยให้น้ำและไขมันไหลลงสู่ถังดักจับไขมัน
  • ช่องช่วยแยกไขมัน ทำหน้าที่แยกน้ำกับไขมันออกจากกัน โดยที่น้ำจะอยู่ด้านล่างและไขมันลอยอยู่ด้านบนเพราะไขมันมีน้ำหนักเบากว่าน้ำนั่นเอง
  • ท่อส่งระบายไขมันทิ้ง เป็นท่อที่ติดตั้งไว้ในตำแหน่งสูงกว่าระดับน้ำทิ้ง เพื่อใช้ระบายไขมันที่ลอยตัวด้านบนให้ไหลไปตามท่อที่ได้ติดตั้งไว้ได้สะดวก
  • ท่อที่ระบายน้ำทิ้ง ที่เป็นท่อระบายน้ำที่มีการแยกไขมันออกไปแล้วเพื่อลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งภายนอก

ถังดักไขมัน

3. ประโยชน์ของถังดักไขมันคืออะไรบ้าง?

ถังดักจับไขมันสามารถช่วยดักจับไขมันและเศษอาหารจากท่อน้ำทิ้งในบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน และลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในท่อน้ำเสีย รวมถึงไม่ปล่อยให้ไขมันเหล่านี้ปะปนไปกับน้ำ สามารถระบายลงสู่ท่อระบายสาธารณะเป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียได้อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์

4. การเลือกถังดักไขมัน

ควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน มีขนาดใหญ่-เล็กตามความเหมาะสมโดยคำนวณปริมาณของพื้นที่และผู้อยู่อาศัย และคำนึงถึงการดูแลที่สะดวกเพื่อความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น

  • หากในบ้านมีสมาชิกประมาณ 1- 5 คน ควรเลือกใช้บ่อดักไขมันโดยประมาณ 15 ลิตรเป็นอย่างน้อยเพื่อการดักไขมันให้เพียงพอต่อสมาชิกภายในบ้านเป็นต้น 
  • หากมีสมาชิกเกินกว่านี้ 6-10 คนขึ้นไปควรใช้ถังดักไขมันขนาดใหญ่ที่มีความจุใหญ่กว่าเดิมในปริมาณขนาด 30 ลิตรเพื่อให้มีความพอดีเหมาะสมต่อผู้อาศัย

การเลือกถังดักไขมัน

5. การติดตั้ง

โดยหลักแล้ว การติดตั้งถังดักไขมันจะคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานเป็นสำคัญ โดยแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้

  • การติดตั้งบนดิน ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนื่องด้วยสามารถดูแลใช้งานสะดวก ไม่ยุ่งยาก โดยจะต้องคำนึงถึงขนาดใช้งานที่เหมาะสม คำนวณจากสมาชิกที่อาศัยอยู่ภายในบ้านทั้งหมด และทำการหาตำแหน่งที่ตั้งให้ใกล้กับท่อรับน้ำทิ้งมากที่สุด การติดตั้งแบบนี้มีข้อดีคือรักษาง่าย ส่วนข้อเสียคือเรื่องกลิ่นที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากดูแลไม่ดีพอ
  • ติดตั้งแบบฝังดิน หรือบางทีเรียกว่าถังดักไขมันใต้ดิน สำหรับในบ้านพักอาศัยนิยมใช้มีขนาดประมาณ 20-120 ลิตร มีข้อดีคือ เมื่อฝังลงดินจะไม่มีกลิ่นออกมารบกวน แต่ทั้งนี้ก็มีข้อเสียอยู่บ้างในการติดตั้งเพราะต้องมีการขุดดินเพื่อฝังจึงต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา รวมไปถึงการระบายไขมันและกำจัดตะกอนก็ค่อนข้างยาก แต่จะเหมาะกับบ้านพักที่อยู่อาศัยที่มีคนจำนวนมากอาศัยอยู่

การติดตั้ง

6. การดูแล

เพื่อเป็นการดูแลถังดักน้ำมันให้มีประสิทธิภาพแล้วเราควรมีการดูแลอุปกรณ์ดักไขมันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีวิธีการดังนี้

  • กรณีที่เป็นถังที่ติดตั้งบนดิน ควรนำขยะที่ค้างอยู่ในถังออกไปทิ้งเป็นประจำทุกวันเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น และระบายไขมันออกทุกวันไม่ให้หมักหมมจนเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาได้ อีกทั้งยังช่วยให้น้ำไหลตามท่อได้สะดวกไม่อุดตันอีกด้วย
  • หากเป็นถังที่ฝังลงใต้ผืนดิน ควรที่จะต้องแยกกากหรือเศษอาหารเพื่อนำออกก่อนทิ้ง เพื่อเป็นการป้องกันเศษขยะเหล่านั้นตกตะกอนอยู่ในถัง จนทำให้ท่อน้ำอุดตัน ไม่ควรทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมลงไปในถัง อาจจะทำให้ถังดักไขมันเต็มเร็วและมีกลิ่นได้อีกด้วย

การดูแล

จากบทความข้างต้น ถังดักไขมัน นั้นมีความจำเป็นต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นตัวช่วยในการกำจัดของเสียและคอยดักจับไขมันก่อนลงสู่ท่อน้ำทิ้งสาธารณะ เป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง หวังว่าคุณจะนำความรู้ที่ได้นำไปเป็นข้อมูลเพื่อการเลือกซื้อ ติดตั้ง และใช้งานถังดักไขมันในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร