Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ดับฝันอสังหาฯ นนท์ คงความกว้างถนนตามร่างผังเมือง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

อสังหาฯเมืองนนท์ลุ้นไม่ขึ้น ร่างผังเมืองส่อยืนตามเดิม หลังจังหวัด-กรมโยธาฯ เห็นตรงกัน ไม่แก้ข้อกำหนดความกว้างถนนสำหรับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ขณะที่ผังเมืองกทม.รอลุ้นปลดล็อกพื้นที่เขียวลายฝั่งตะวันตก  

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องร่างผังเมืองรวมนนทบุรี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ตามที่จังหวัดนนทบุรีเสนอเข้ามา หลังจากประกาศ 90 วัน ปรากฏว่ามีคำร้องมากกว่า 1,000 ราย ประกอบด้วย คำร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 369 ราย คำร้องด้านข้อกำหนด 100 ราย คำร้องด้านคมนาคมและขนส่ง 554 ราย และคำร้องอื่นๆ 7 ราย โดยเตรียมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องในเดือนธ.ค.นี้

ทั้งนี้ คำร้องส่วนใหญ่กรมเห็นด้วยกับจังหวัด 90% โดยเฉพาะในเรื่องของข้อกำหนดเรื่องความกว้างของเขตทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความเห็นตรงกันว่า ควรจะคงตามร่างผังเมืองรวมนนทบุรี เนื่องจากหากอนุญาตให้สร้างในซอยเล็กๆ จะมีปัญหาในเรื่องการจราจร การเข้า-ออก ที่ไม่สะดวก เวลาเกิดอัคคีภัยก็จะมีปัญหาในการเข้าถึง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมผังเมืองรวมนนทบุรีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น เช่น มีการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย แทนพื้นที่เกษตรกรรม แต่ยังคงพื้นที่อนุรักษ์การเกษตรที่เป็นสวนทุเรียนเอาไว้ ส่วนข้อเสนอที่จะขยายการให้ FAR โบนัส พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า จาก 500 เมตร เป็น 700 เมตร ส่วนตัวเห็นว่า 500 เมตร เป็นระยะที่เหมาะสมแล้ว

สำหรับ ร่างผังเมืองรวมนนทบุรี ได้กำหนดให้การจัดสรรที่ดิน ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์  ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.1 จะต้องมีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่า 10-12 เมตร รวมถึงการพัฒนาคอนโดมิเนียม ในพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และพื้นที่พาณิชยกรรม หลายพื้นที่ จะต้องมีความกว้างของเขตทาง 10-12 เมตร เช่นกัน ขณะที่ข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซอยส่วนใหญ่กว้างไม่ถึง 10 เมตร

กรมโยธาฯเห็นด้วยที่จะคงความกว้างถนนตามร่างผังเมืองนนทบุรี

นายมณฑล กล่าวอีกว่า สำหรับร่างผังเมืองกรุงเทพฯ ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 4 คณะนี้เตรียมจะเสนอให้คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พิจารณาร่าง ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมของคณะที่ปรึกาาผังเมืองรวมกรุงเทพฯมหานคร และปิดประกาศ 90 วัน รับฟังความเห็นและรับคำร้องของประชาชน ซึ่งร่างผังเมืองกทม.ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพฯเป้นเมืองกระชับเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน สร้างสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ จะส่งเสริม พื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของกทม. (CBD: Central Business District) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้มากที่สุด โดยการเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio:FAR) และขยายไปใน Sub CBD เช่น มักกะสัน บางซื่อ วงเวียนใหญ่ ซึ่งจะเป้นศูนย์คมนาคมของกทม. รวมถึงจุดตัดรถไฟฟ้าสายต่างๆ เป็นต้น

การปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่สีเขียวลายฝั่งตะวันตกของกทม.อาจจะถูกทบทวนอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ในร่างผังเมืองรวมของกรุงเทพฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 จะมีการเพิ่มมาตรการทางผังเมืองเช่น มาตรการโอนสิทธิการพัฒนา มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใฟหญ่ รวมถึงการปรับปรุงการให้ FAR โบนัสด้วย ส่วนแนวคิดที่จะยกเลิกพื้นที่อนุรักษ์เกตรกรรม(พื้นที่เขียวลาย) ในฝั่งตะวันตกของกทม.นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงในพื้นที่ เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับน้ำ จึงควรมีมาตรการรองรับที่เหมาะสมก่อน 

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร