ซื้อบ้านและคอนโดสักหลัง มีประกันอะไรบ้างที่น่าทำ

ใครที่อยากเพิ่มความมั่นใจให้บ้านหรือคอนโดของตนเอง ประกันภัยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ แต่ประกันเกี่ยวกับบ้านมีประกันอะไรบ้าง Baania นำความรู้ประกันน่าสนใจเกี่ยวกับบ้านมาแนะนำกันครับ

ประกันอัคคีภัย
ประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับตัวบ้านใน 3 กรณีหลักๆ ได้แก่
1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. แก๊สจากการทำแสงสว่างหรือใช้ประโยชน์ในบ้าน แต่ไม่รวมการระเบิดที่เกิดจากแผ่นดินไหว

นอกจากนี้ยังอาจมีการคุ้มครองส่วนต่างๆ เพิ่มตามกรมธรรม์ที่คุณเลือก โดยประกันอัคคีภัยนี้เป็นประกันระยะสั้น จึงต้องซื้อเป็นรายปีไป หรือทุก 2 - 3 ปี สำหรับค่าเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทที่ทำ โดยหากเกิดอัคคีภัยขึ้นบริษัทประกันจะจ่ายความคุ้มครองให้กับเจ้าของบ้าน หรือธนาคารในกรณีที่บ้านติดจำนองกับธนาคาร 

ปัจจุบันกฎหมายบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านใหม่ครับ สำหรับบ้านเก่า บ้านที่ไม่ได้กู้ หรือไม่ได้จำนองไว้ ไม่ได้บังคับว่าต้องทำครับ

ประกันภัยพิบัติ
ประกันภัยพิบัติ เป็นการคุ้มครองบ้านจากภัยธรรมชาติต่างๆ ได้แก่
1. น้ำท่วม แต่จะไม่ครอบคลุมบ้านในพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางน้ำผ่าน เพราะได้รับความช่วยเหลือโดยตรงจากภาครัฐอยู่แล้ว
2. แผ่นดินไหว ความรุนแรงตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป
3. พายุ ความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ประกันภัยพิบัตินี้สำหรับที่อยู่อาศัยนี้ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำ ดังนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับ

ประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
ส่วนใหญ่แล้วประกันอัคคีภัยและภัยพิภัยจะคุมแต่ส่วนของตัวหรือโครงสร้างบ้าน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินภายในบ้าน หากต้องการคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของมีค่าภายในบ้านต่างๆ จะต้องทำประกันทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยโจรกรรม คือประกันภัยที่คุ้มครองการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากการถูกโจรกรรม แบ่งเป็น 3 หมวด 
1. การโจรกรรม โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย
2. การโจรกรรมและการปล้นทรัพย์ โดยปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย
3. การโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และการลักทรัพย์ โดยปรากฏหรือไม่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

ประกันภัยโจรกรรมนี้ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำ แต่หากต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับบ้านของตนเองก็สามารถทำเพิ่มเติมได้ครับ

ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ MRTA 
MRTA เป็นชื่อย่อของ Mortgage Reduced Term Assurance (MRTA) หรือประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ คือประกันคุ้มครองผู้กู้กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง โดยประกันนี้จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านได้อีกต่อไป บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้สินในส่วนที่เหลือให้กับธนาคารผู้ออกสินเชื่อแทน และหลักทรัพย์ที่ผู้กู้ทำไว้จะตกเป็นของผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้กู้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยสถาบันการเงินที่ให้กู้มักนำเสนอประกันตัวนี้ให้ ด้วยการยื่นข้อเสนอต่างๆ เช่น ลดดอกเบี้ย เป็นต้น

สำหรับประกันนี้ไม่ได้ถูกบังคับด้วยกฎหมาย แต่จะมีประโยชน์มากสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และต้องรับภาระในการขอสินเชื่อเพียงคนเดียว แต่สำหรับครอบครัวที่มีความสามารถในการชำระหนี้ทั้งหมดได้อยู่แล้ว ประกันตัวนี้ก็อาจไม่เรื่องจำเป็น เพราะเบี้ยประกันมีมูลค่าค่อนข้างสูงครับ

ประกันภัยเกี่ยวกับบ้านกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่เห็นกันบ่อยๆ ทั้งไฟไหม้ โจรกรรม หรือภัยพิบัติต่างๆ หลายคนจึงต้องการความอุ่นใจให้บ้านของตนเองมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลือกแผนประกันภัยเกี่ยวกับบ้าน ควรเลือกที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และไม่เดือดร้อนกระเป๋าเงินของคุณจนเกินไปนะครับ