Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ซื้อบ้านมือสอง ขอคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้าได้ไหม

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เริ่มทะยอยรับเงินกันไปบ้างแล้วหลังจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และเปิดให้ลงทะเบียนไปได้เรื่อยๆ แบบไม่มีกำหนดซึ่งเป็นไปตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การลงทะเบียนเปิดให้สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 ที่เป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีคนลงทะเบียนไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังสับสน และพบปัญหาในการในการยื่นขอเงินประกันคืน โดยเฉพาะคนที่ซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิมว่าจะสามารถยื่นขอรับเงินตามมาตรการนี้ได้หรือไม่ หรือในกรณีที่เจ้าของมิเตอร์เดิมเสียชีวิต ต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิม

สำหรับคนที่ซื้อบ้านต่อมาจากเจ้าของเดิม โดยที่มิเตอร์ยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมอยู่ อย่างนี้คนซื้อบ้านมาจะได้รับเงินประกันไหม คำตอบก็คือ ไม่ได้

สิ่งที่ทำ คือ ต้องทำการเปลี่ยนชื่อกับเจ้าของบ้านเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อน ทำเอกสารโอนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้อง

เอกสารที่ใช้

คนที่ยื่นขอรับเงินประกันค่าไฟฟ้า ต้องทำคำร้องขอรับคืนเงินประก้นการใช้ไฟฟ้า ประเภท 1-2 (เฉพาะผู้ขอรับเงินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า)

หนังสือรับรองการโอนสิทธิให้รับเงินคืนเงินประก้นการใช้ไฟฟ้าจากเจ้าของเงินประกัน

การใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ร้องขอ (ตามแบบฟอร์ม กฟภ.2) หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ใช้ไฟฟ้า

เช่นสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

จากนั้นยังต้องมีหลักฐานผู้ขอรับเงิน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีบัตรประชาชน ส่วนที่เป็นนิติบุคคล ให้เอาสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลจากกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า อายุไม่เกิน 6 เดือน ประทับตรานิติบุคคลทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจรับรองและประชาชนของผู้ลงนามมอบอำนาจ ใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

หน้าสมุดเงินฝากธนาคารที่มีเลขที่บัญชีและชื่อของเจ้าของบัญชี กรณีเลือก ขอรับเงิน โดยการโอนเงิน ทั้งนี้ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ขอรับเงินเท่านั้น)

ถ้าเป็นในกรณีคนที่ยื่นขอมิเตอร์ เสียชีวิตแล้ว แบบนี้ทายาท สามารถไปแสดงตัว โดยนำหลักฐาน ใบมรณะบัตร หลักฐานการเป็นทายาทไปแสดงที่สำนักงานการไฟฟ้า

สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เตรียมรอรับเงินคืนได้ใน 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. พร้อมเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน 13 หลักของเจ้าของเงินประกัน
  2. ธนาคารพาณิชย์ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ ระบุหมายเลขของเจ้าของหลักประกัน
  3. รับเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ โดยนำบัตรประชาชนไปด้วย

สำหรับคนที่ซื้อบ้านมาสองมา ก็สามารถขอคืนเงินประกันไฟฟ้าได้ง่ายๆ กันได้แล้ว โดยไม่ต้องทำเรื่องให้มันยุ่งยากเลยครับ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร