ชงครม.พัฒนาภาคใต้

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการหารือกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.ระนอง และชุมพร วันที่ 21 ส.ค.นี้ ได้ข้อสรุปตามข้อเสนอของภาคเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ 3 ประเด็น คือ 1.จัดตั้งออยปาล์มซิตี้ (Oil palm City) เพื่อพัฒนาคุณภาพปาล์ม 2.เมืองนวัตกรรมและการออกแบบไม้ยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และจัดการมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืน และ 3.ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยด้านสมุนไพร ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพราะมีเครือข่ายสมุนไพรที่เข้มแข็ง

ด้านนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า สศช.จะเสนอการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) ให้ ครม.พิจารณา เบื้องต้นมี 2 พื้นที่ คือ 1.จ.ชุมพร-ระนอง โดยจะพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูสู่ BIMSTEC (กลุ่มความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอ่าวเบงกอล) และจะพัฒนาเส้นทางจาก จ.ระนองถึง จ.ชุมพร ทั้งรถยนต์และรถไฟ โดยเฉพาะรถไฟทางคู่ที่จะเชื่อมกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น และ 2.จ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ซึ่งมีพื้นฐานด้านการเกษตร ทั้งปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ โดยจะเน้นการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะเสนอชื่อนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นปลัดกระทรวง แทนปลัดคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.นี้ ขณะเดียวกัน คาดว่า กระทรวงคมนาคมจะเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเช่นกัน โดยมีตัวเต็งจากคนในกระทรวง 2 คนคือ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงอาจมีการเสนอชื่อคนภายนอกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เข้าชิงตำแหน่งด้วย.

ที่มา : ไทยรัฐ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร