"คมนาคม" ชงแผนพัฒนา "ภาคกลางตอนล่าง"

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

คณะรัฐมนตรี จัดการประชุมนอกสถานที่ ที่จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาแผน พัฒนาพื้นที่ ทั้งโครงการสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าว และรถไฟความเร็วสูง

กระทรวงคมนาคม เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และแผนความร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวฯ ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่ เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อยไปถึง จังหวัดชุมพร โดยมีโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเล หรือ ไทยแลนด์ ริเวียร่า ระยะทาง 680 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หัวหิน รถไฟทางคู่นครปฐม-หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร รวมถึงโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี และสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา

ที่มา..nationtv

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร