ขอนแก่นเริ่มสร้างสวนสาธารณะหนานหนิง มิตรภาพ ไทย-จีน คาดเสร็จสิ้นปี 60 นี้

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้แทนนครหนานหนิงลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการปรับปรุงสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณลานน้ำพุ สวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันในอนาคต  โดยมี นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ประจำจังหวัดขอนแก่น , นางสาวหวาง ฟาง กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น, นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองกิตติมศักดิ์เทศบาลนครหนานหนิง, พ.ต.อ.นพดล  เพ็ชร์สุทธิ์ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ตัวแทน 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น และ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

MR.ZHOU  HONGBO นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ได้เยี่ยมชมการปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน ทั้งนี้ การปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน  เป็นการก่อสร้างอาคารวัฒนธรรมไทย-จีน ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น มีเนื้อที่ 310 ตารางเมตร มีศาลาพักผ่อน 2 หลัง (ศาลาหกเหลี่ยม, ศาลาทางเชื่อม) ประติมากรรมหนานหนิง งานภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซุ้มประตู น้ำตก สระน้ำ ลานอเนกประสงค์ มังกรนูนต่ำ และงานประติมากรรมไฉซิ้งเอี้ย      

รวมมูลค่าการก่อสร้างกว่า 21 ล้านบาท โดยแบ่งการสนับสนุนงบประมาณ ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครหนานหนิง จำนวน 7 ล้านบาท 2.การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่นในนามผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท 3.การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท  

รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จาก 24 องค์กรจีนของจังหวัดขอนแก่นในการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  โดยคาดว่า การปรับปรุงก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน ในครั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560 และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2560 เริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2560

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า “มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ของขอนแก่นและหนานหนิงที่มีมากว่า 20 ปี นั้นเกิดจากความงดงามแห่งการเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ร่วมดูแลซึ่งกัน เป็นการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อเป็นพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองเมืองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครหนานหนิง” จึงได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนานหนิง ณ บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกันในอนาคต

ที่มา: 

 

บทความแนะนำ

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร