8 เคล็ดลับในการตั้งรูปบรรพบุรุษเสริมความรุ่งเรือง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องฮวงจุ้ย คือการเพิ่มโชคลาภ สิริมงคลให้แก่บ้าน การวางสิ่งของต่างๆ จึงมีความหมาย และความโชคดีในนั้น จึงควรทำตามรูปแบบที่เหมาะสม การตั้งรูปบรรพบุรุษ เป็นเรื่องสำคัญในการจัดการบ้าน เป็นการให้เกียรติแก่บรรพชนผู้ล่วงลับ เพราะการจัดวางอย่างถูกต้อง นำมาซึ่งโชคลาภเพิ่มพูนจากพลังแห่งความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษของตนเอง

การเตรียมพื้นที่ในบ้านสำหรับตั้งรูปบรรพบุรุษ

การตั้งรูปบรรพบุรุษภายในบ้าน ถือเป็นการแสดงความความเคารพ และระลึกถึงต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป แสดงออกถึงความรักที่ยังคงมีอยู่ต่อท่านเหล่านั้นอย่างไม่เสื่อมคลาย การตั้งรูปบรรพบุรุษ ในแต่ละครั้ง จึงต้องกระทำอย่างถูกต้องตามหลักการ เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่สำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษ สำหรับพื้นที่จัดวางรูปบรรพบุรุษควรจัดการให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมชั้นวางเครื่องไหว้ต่างๆ สำหรับการแสดงความเคารพและระลึกถึงอยู่เสมอ
 
ดังนั้น การตั้งรูปบรรพบุรุษ ไม่ใช่เป็นการอยากวางตรงไหนก็ได้ อยากติดตรงไหนก็ทำ เพราะมีเรื่องของความมีโชคลาภและสิริมงคลเป็นที่ตั้ง การวางรูปบรรพบุรุษตามหลักการที่ถูกต้อง และวางในตำแหน่งที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งโชคลาภในการดำเนินชีวิต เพราะจุดประสงค์ในการตั้งรูปของบรรพบุรุษไว้ คือ การขอให้ท่านเหล่านั้นปกปักษ์คุ้มครอง และอวยพรชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้น ก่อนการติดตั้ง จึงควรศึกษาให้ชัดเจนว่า ที่ใดเหมาะสมต่อการติดรูปบรรพบุรุษภายในบ้านของท่าน

เตรียมพื้นที่

ตำแหน่งห้ามตั้งรูปบรรพบุรุษ

บรรพบุรุษคือ บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของคนในครอบครัว การให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษควรคงไว้แม้ว่าพวกท่านได้จากไปแล้ว การวางรูปภาพบรรพบุรุษในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จะนำมาซึ่งความฝืดเคือง ติดขัดในการใช้ชีวิต Baania รวบรวมข้อมูลจุดที่ไม่เหมาะสมต่อการตั้งรูปบรรพบุรุษ เพื่อท่านจะได้ไม่ดำเนินการผิดพลาด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เหมาะสมในการวางรูปภาพบรรพบุรุษ ดังนี้

  • ไม่ตั้งภาพของบรรพบุรุษตรงกับประตูห้องน้ำ เพราะธาตุทางฮวงจุ้ยของการตั้งรูปบรรพบุรุษคือ ธาตุไฟ ย่อมขัดแย้งกับน้ำอย่างเลี่ยงไม่ได้ การวางภาพบรรพบุรุษตรงข้ามกับห้องน้ำ นำมาซึ่งความขัดแย้งไม่จบสิ้น
  • ไม่ตั้งภาพของบรรพบุรุษใต้คานกดทับด้านใดโดยเด็ดขาด เพราะหมายถึงการต้องแบกภาระที่หนักหน่วง ทำให้วิญญาณของท่านไม่สงบสุข
  • ไม่ตั้งภาพบรรพบุรุษตรงแนวประตูห้องนอน เพราะทำให้เกิดความรุ่มร้อน นอนไม่หลับ ทำให้พลังงานที่ดีไม่สามารถถ่ายโอนถึงคนในบ้านได้

ตำแหน่งห้ามตั้งรูป

8 เคล็ดลับในการตั้งรูปบรรพบุรุษเสริมความรุ่งเรือง

การตั้งรูปบรรพบุรุษ ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง และด้วยความตั้งใจที่จะแสดงความรักและความกตัญญูต่อท่าน การหาสถานที่เหมาะสมสำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษอย่างพิถีพิถัน จึงเป็นการกระทำที่เหมาะสมอย่างยิ่ง Baania ขอแนะนำ 8 เคล็ดลับมงคลสำหรับการติดตั้งจัดวางรูปภาพของบรรพบุรุษ ซึ่งมีหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1.  เลือกพื้นที่สงบเงียบภายในบ้าน

เพราะการจากลา คือวาระแห่งการพักผ่อน สถานที่สำหรับการติดตั้งภาพถ่ายของบรรพบุรุษควรสงบเงียบ เพื่อเป็นการให้ความเคารพ และความสงบสำหรับการพักผ่อนแก่ดวงวิญญาณของพวกท่าน

 

เลือกพื้นที่

2.  เมื่อตั้งวางในห้องพระ ควรวางให้รูปให้ต่ำกว่าองค์พระประจำบ้าน

ถือเป็นการให้เกียรติแก่พระผู้ดูแลบ้าน ผู้เป็นวิญญาณอันยิ่งใหญ่ การนำรูปบรรพบุรุษวางไว้ในแนวเดียวกัน นำมาซึ่งความขัดแย้งในการให้ความเคารพแก่เทพผู้ปกป้องบ้านท่านได้


วางให้รูปให้ต่ำกว่าองค์พระ 

3.  การตั้งรูปบรรพบุรุษในห้องพระ ควรทำหิ้งแยกต่างหาก

ห้องพระ เป็นพื้นที่สงบ การตั้งวางภาพบรรพบุรุษจึงนิยมไว้ในห้องพระ แต่ไม่ควรวางไว้บนหิ้ง หรือ แท่นบูชาเดียวกัน ควรจัดเรียงไว้ในหิ้งต่างหากอีกแถว เป็นหิ้งบูชาเฉพาะสำหรับบรรพบุรุษโดยตรง เพราะเวลาไหว้บรรพบุรุษกับองค์พระ มีรูปแบบ และของถวายที่ต่างกัน ควรจัดทุกอย่างให้เหมาะสมทั้งต่อองค์พระ และบรรพบุรุษผู้วายชนม์


ตั้งรูปบรรพบุรุษในห้องพระ 

4.  ทิศทางการตั้งรูปที่เหมาะสม

สำหรับการตั้งรูปบรรพบุรุษ ควรตั้งให้หันหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นทิศมงคล หรือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อันเป็นทิศแห่งการเสริมบารมี ให้ท่านได้หนุนนำส่งเสริมชีวิตของเจ้าบ้าน และบริวารให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป


ทิศทางการตั้งรูป

5. จัดวางรูปบรรพบุรุษที่เป็นจุดรวมของสมาชิกครอบครัว

เพราะความสัมพันธ์คือสิ่งที่ไม่อาจตัดกันได้ขาด การวางรูปบรรพบุรุษในจุดที่เป็นศูนย์รวมของสมาชิกในครอบครัว อาทิ ห้องรับประทานอาหาร สถานที่แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นำพาความสบายใจมาสู่ดวงวิญญาณของบรรพชน เมื่อได้เห็นรอยยิ้ม และความสุขของลูกหลานที่ยังอยู่ดีกินดี มีความสุขตลอดเวลา
 จัดวางรูปบรรพบุรุษ

6. เมื่อตั้งภาพบรรพบุรุษแล้ว ควรทำการไหว้อย่างสม่ำเสมอ

การไหว้ภาพบรรพบุรุษคือสิ่งสำคัญ แสดงถึงความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณของเหล่าบรรพบุรุษ การเลี้ยงดูท่านอย่างดี จะเป็นการนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความรักใคร่เอ็นดูที่วิญญาณบรรพชนมีต่อลูกหลาน ยามลูกหลานมากราบไหว้ ถวายอาหาร จะนำซึ่งโชคลาภมั่งคั่งมาสู่ครอบครัว


ไหว้

7. การติดตั้งรูปบรรพบุรุษ ควรแขวนไว้บนผนังมากกว่าการตั้งเอาไว้บนพื้น

ภาพของการแขวนคือการอุ้มชู เป็นแง่ความหมายของการแสดงออกถึงความรักที่พร้อมอุ้มชูดูแลบรรพชนอยู่เป็นนิจ อีกทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติ อันเป็นที่มาของการยกชูไว้บนที่สูง โดยปกติ มักแขวนภาพของบรรพบุรุษไว้บนผนังในความสูงประมาณ 1.5-2.0 เมตร


แขวนไว้บนผนัง

8. ตั้งเฉพาะรูปของบรรพบุรุษเท่านั้น

ห้ามนำภาพของผู้เสียชีวิตท่านอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในฐานะญาติ หรือเชื้อสายของคนในตระกูลมาวางโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นช่องทางให้วิญญาณอื่น ๆ เข้ามาอยู่ในบ้าน นำมาซึ่งความโชคร้าย อัปมงคล ถึงขั้นอาจมีวิญญาณอื่น ๆ เข้ามารบกวนทุกคนในบ้านให้มีแต่ความทุกข์ร้อน ไม่สบายใจได้


ตั้งเฉพาะรูปของบรรพบุรุษ

การตั้งรูปบรรพบุรุษ คือการแสดงความรัก และระลึกถึงบรรพชนผู้จากไป การติดตั้งรูปบรรพบุรุษ นำมาซึ่งการอวยพรจากวิญญาณของเหล่าบรรพชน ดังนั้น การติดตั้งรูปของท่าน ควรพิจารณาและดำเนินการด้วยความเคารพรัก ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ Baania ได้ให้ข้อมูลไว้ เชื่อว่า การให้ความเคารพแก่บรรพบุรุษจากรูปแบบการติดตั้งภาพถ่ายของท่าน ย่อมนำมาซึ่งโชคลาภ และสิริมงคลให้กับทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอน

ที่มาภาพประกอบ :

http://www.liekr.com

https://www.thaihometown.com

https://www.furnitmall.com

https://www.banidea.com

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร