กรมสรรพากรขอคืนภาษี รีบเลยเช็คสิทธิ์ด่วนไม่ต้องลุ้นรู้ผลเลย

19/6/2020
x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

“ กรมสรรพากรขอคืนภาษี” เป็นการคืนเงินภาษีหลังจากที่เราได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 สำหรับคนที่มีรายได้ตามกฎหมาย โดยปกติแล้วเราสามารถยื่นภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรที่ใกล้บ้าน หรือยื่นภาษีทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ง่ายและสะดวกและสบาย ปกติแล้วเราต้องยื่นเสียภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ในปีนี้มีการขยายเวลาออกไปเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม เมื่อยื่นแบบแล้ว เราจะทราบว่าต้องชำระภาษีเพิ่มเติมหรือได้คืนภาษีที่ชำระเกินไว้ หากต้องชำระเพิ่มเราสามารถเลือกชำระได้หลากช่องทางตามที่ทางราชการได้ระบุไว้ แต่สำหรับในบทความจะกล่าวถึงการคืนเงินให้ สำหรับผู้ที่ยื่นแบบไปแล้วท่านใดและยังไม่ได้รับเงินคืน บทความนี้มีวิธีแก้ไข ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรกันบ้างมาดูกัน รู้เรื่องการขอคืนภาษี ไขข้อสงสัยให้กระจ่างแจ้ง

1. การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่มีรายได้ แม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแต่ถึงอย่างไรก็มีหน้าที่ในการเสียภาษีจากการมีรายได้อยู่ดีนั้นเอง ซึ่งเป็นไปตามมกฎหมายที่ได้ระบุไว้ชัดเจน  มีช่องทางการยืนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาดังนี้

  • สามารถยืนเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่โดยการยืนภาษีแบบกระดาษได้ที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้านในพื้นที่ตนเองอาศัยอยู่ หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดปัญหาในเรื่องใดก็สามารถมีบริการให้คำปรึกษาผ่านทางการติดต่อสายด่วนสายตรงได้ที่เบอร์โทร Call Center ที่หมายเลข 1161ซึ่งจะค่อยให้คำแนะนำท่านได้เป็นอย่างดี
  • สามารถยื่นในแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.rd.go.th กรมสรรพากรโดยตรงและยังสามารถตรวจสอบสถานะต่างและมีเมนูให้ความรู้และให้คำปรึกษาภายในเว็บไซต์อีกด้วยและยังร่วมไปถึงการให้บริการทางข้อมูลในด้านการข้อคืนภาษีอีกเช่นกัน
  • ในปัจจุบันยังสามารถยื่นภาษีได้อย่างสะดวกและมีความง่ายดายและทันสมัยด้วยการชำระผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้อีกช่องทางหนึ่งสร้างความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้งานไม่ยากผ่านมือถือโดยผ่านทาง แอปพลิเคชั่น RD Smart Tax ซึ่งเป็นบริการทางธุรกรรมของทางภาครัฐของกรมสรรพากร ที่จัดสร้างบริการขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปให้ง่ายต่อการบริหารจัดการด้านการเสียภาษีอีกด้วย

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2. การส่งเอกสาร

ในกรณีที่มีการตรวจสอบอยู่ในสถานะ “คืนเงินภาษี” แต่ไม่ได้รับเงินคืน ด้วยเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามที่ส่งผลให้ยังไม่มีการได้รับเงินคืนภาษี สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ตามแบบที่มีการระบุไว้ในแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ตามประมวลกฎมาหายที่บัยญัติไว้ในขั้นตอนการรับคืนดังนี้

กรณีที่ไม่สามามารถรับเงินคืนภาษี หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ได้ขอคืน ให้ทำหนังสืออุธรณ์แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ภายในระยะทำการ 15 วันในวันและเวลาราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษี เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนบเอกสารสำคัญประกอบด้วย

สำหรับระยะเวลาในการได้รับเงินคืนภาษี ทางกรมสรรพากรจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนคืนเงินภาษีให้ภายใน 3 เดือน ในกรณีมีการระบุชัดเจนว่ามีเหตุขัดข้อง เนื่องมาจาก การเสียภาษีเกิน ผิดผลาด หรือมีการซ้ำหรือมีหน้าที่ไม่ต้องเสีย ดังกล่าวมา นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนภาษี

การส่งเอกสาร

3. การลดหย่อนภาษีคนมีบ้าน

สำหรับบุคคลใดที่ซื้อบ้าน หรือคอนโด รวมถึงอาคารต่าง ๆ ที่โดยรวมแล้วมีคำจำกัดความได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัย หรือแม่แต่การซื้อเพื่อทำกิจการปล่อยเช่าก็สามารถได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ได้ด้วยเช่นกัน ในกรณีถ้าหากคนมีบ้านที่ซื้อไว้เป็นของตัวเองโดยมีการไปกู้เงินเพื่อมาซื้อบ้านแล้วนั้นจะมีการนำดอกเบี้ยจากเงินผ่อนบ้านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามปรกติได้อยู่แล้ว จะได้สิทธิได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนในอัตรา 20 % ของราคาบ้านที่ได้ซื้อมาหรือมีไว้ครอบครอง โดยเฉลี่ยจะได้สิทธิในอัตราที่เท่ากันภายในระยะเวลา 5 ปี แต่ต้องอยู่ในงบประมาณจำกัดไม่เกิน  3 ล้านบาท

การลดหย่อนภาษีคนมีบ้าน

4. ตรวจสอบสถานะ

บุคคลทั่วไปที่ตามประมวลกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีรายได้ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือ ผู้ประกอบการ ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร จะต้องมีหน้าที่ชำระภาษีภายในทุกปีต่อบุคคล และยังสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานะการคืนภาษีได้จาก ช่องทางการติดต่อโดยการการเข้าสู่เว็บไซต์ให้บริการของกรมสรรพากรออนไลน์ที่ “บริการสอบถามข้อมูล การขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91” ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความสะดวกต่อบุคคลและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและยังสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยมีขั้นตอน ในการตรวจสอบไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ ดังนี้

  • เข้าสู่เว็บไซต์ให้บริการของกรมสรรพากรแล้วพร้อมกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี และกรอกรายละเอียดชื่อและนามสกุล ตามขั้นตอนที่ปรากฎในเว็บไซต์
  • ให้ทำการกรอกข้อมูลโดยละเอียดครบถ้วนและให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องตรงกัน
  • ผู้ที่ประสงค์ขอยื่นการคืนภาษีผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตหากกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินคืนได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาทำการภายใน 3 วันทำการหากไม่มีข้อผิดพลาดในการส่งเอกสารเพิ่มเติมประการใดหมายกำหนดช่วงเวลาจะเป็นไปตามนี้

ตรวจสอบสถานะ

5. การรับคืนภาษี

ช่องทางการรับเงินสามารถรับเงินจากการยื่นขอคืนภาษีได้ หากเป็นผู้มีสิทธิเสียภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายระหว่างช่วงปีไปมากกว่าค่าภาษีที่ตนเองต้องจ่ายและเป็นไปตามเงื่อนไขหลังจากมีการคำนวณแล้วและได้เงินคืนจากภาษี โดยสามารถรับได้  2 ช่องทางดังนี้ 

  • รับผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านี้ระบบจะโอนเงินคืนให้ทันทีสะดวกสบายอย่างยิ่ง
  • รับเงินคืนผ่านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

การรับคืนภาษี

ทั้งนี้การที่เรายื่นขอคืนเงินภาษีจาก “กรมสรรพากรขอคืนภาษี” นั้นเป็นการคืนเงินที่ได้มีการชำระไปในแต่ละปีในฐานะบุคคลผู้มีรายได้ ดังนั้นเป็นสิทธิประโยชน์สำคัญที่เราควรได้หากอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายดังนั้นหลายท่านอาจยังมีความไม่เข้าใจว่าการขอคืนเงินภาษีมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนแท้จริงแล้วง่ายมาก เพียงแต่นำข้อเสนอแนะในบทความนี้ไปศึกษาดูก็จะสามารถเข้าใจและ ได้รับสิทธินั้นได้โดยไม่ยากอย่างที่คิดเลย

19/6/2020

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร