Baania
Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

'อดุลย์' คาด งานก่อสร้างแฟลตดินแดง เฟสแรกแล้วเสร็จ มิ.ย. 61

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

พล.ต.อ.อดุลย์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สำรวจโครงการฯ ก่อสร้างที่พักอาศัย ชุมชนดินแดง พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัย คาดแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และสำรวจโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแปลง G โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และชาวชุมชนดินแดง ให้การต้อนรับ

ขณะนี้ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแปลง G คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 12.30 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนกำหนด ถึงร้อยละ 2.48 ซึ่งกระทรวงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของการก่อสร้างในทุกขั้นตอน และได้กำชับให้บริษัทก่อสร้าง ติดตั้งผนังกันเสียงด้านที่ติดกับชุมชน และได้ให้ติดตั้งเครื่องวัดเสียง เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ ตามมาตรการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อีกด้วย

ทั้งนี้ อาคารที่พักอาศัยแปลง G เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 โดยได้สร้างเป็นอาคารทันสมัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลต 18-22 จำนวน 280 หน่วย โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 18 เดือน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 2561 และพร้อมอาศัยได้ในเดือน ส.ค. 2561

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติ เร่งดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2, 3 และ 4 โดยจะจัดสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย สำหรับรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมในแปลง A, D1 และ C รวม 6,212 หน่วย โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง และจะเร่งเสนอแผนดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป โดยการดำเนินการทุกขั้นตอนได้มีการเน้นย้ำ และเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัย ได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

ที่มา : thairath
 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร