Baania จัด Dinner Talk Real Estate Tech Talk เทคโนโลยีสำคัญ ขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โคราชบนความเปลี่ยนแปลง

Baania (บาเบีย) และสมาคมอสังหาริมทัพย์ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานดินเนอร์ ทอล์กหัวข้อ “Real Estate Tech Talk เทคโนโลยีสำคัญ ขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนความเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช พร้อมอัปเดตทุกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โคราชและเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม Big Data ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนอสังหาริมทัพย์โคราชให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดนครราชสีมา  คุณพิมพ์อร สุริ และสมาชิกสมาคมอสังหาฯ ได้มาพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมรับประทานมื้อค่ำร่วมกัน โดยมีคุณอัญชนา  วัลลิภากร ประธานบริษัทเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Marketplace และ Data Analytics  และผศ. ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มาร่วมแชร์ข้อมูลเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้ 

 

จากข้อมูลของ Baania.com ภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมามีการเติบโตด้านอสังหาฯ ค่อนข้างเร็ว ไม่ว่าจะฝั่งดีมานด์หรือซัพพลายที่กำลังเพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตว่า ที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นยังคงเป็น บ้านเดี่ยว ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด พร้อมทั้งฝั่งของซัพพลายที่มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก็ยังคงเป็นบ้านเดี่ยวด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเกิดขึ้นของที่อยู่อาศัยประเภท คอนโด ในตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา ก็กำลังเติบโตมากขึ้นในปี 2562

ในส่วนของอำเภอปากช่อง ที่มีการพัฒนาอสังหาฯ อย่างต่อเนื่องนั้นก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยวเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่แสดงถึงจำนวนที่อยู่อาศัยในแต่ละโซนของ อำเภอเมือง พบว่าในโซนจอหอ เกิดการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยคาดว่าในปีนี้อาจเกิดที่อยู่อาศัยถึง 10,000 ยูนิต และบริเวณใกล้เคียงยังเติบโตตามกันไปด้วยอย่างโซนสุรนารายณ์ บายพาส และโซนที่อยู่อาศัยที่น่าจับตามองอีกโซนก็คือ บ้านใหม่ ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนต่างจังหวัด ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการของภาครัฐ อาทิ มอเตอร์เวย์ บางปะอิน กรุงเทพฯ - โคราช ที่มีจุดลงใกล้ๆ กับโซนบ้านใหม่


และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด คุณอัญชนา ได้ร่วมแชร์เทคโนโลยีจาก Baania ที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ระบบประมาณราคาบ้านอัจฉริยะ ที่เรียกว่า Bestimate และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในเชิงลึกจากโซเชียลมีเดีย ที่เรียกว่า Baania Pulse  เพื่อให้ทุกข้อมูลนั้นกลายมาเป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Bussiness Insight) เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้พัฒนาโครงการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเปิดตัวบริการรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Baania Lead Generation บริการหารายชื่อลูกค้าคุณภาพให้ผู้ประกอบการ โดยรับประกันจำนวนของรายชื่อลูกค้าที่ได้รับ พร้อมทั้งใช้ฐานข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคจากทั้ง Baania และในแหล่งข้อมูลต่างๆ  

 

ท้ายสุดสมาชิกสมาคมอสังหาฯ นครราชสีมาได้ร่วมพูดคุยแชร์ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาและร่วมถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด