Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

5 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับถังขยะแยกประเภท

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การใช้ถังขยะแยกประเภทเป็นการอำนวยความสะดวกในการทิ้งขยะ รวมถึงบ่งบอกว่าขยะประเภทไหนควรทิ้งลงถังไหน เพื่อแยกขยะเป็นประเภทต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็นการนำไปฝังกลบ การนำไปเผาเพื่อให้เป็นพลังงาน หรือการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการแยกประเภทของขยะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนในโลกต้องให้ความสำคัญ และรักษาวินัยร่วมกัน วันนี้เราจะแนะนำข้อมูลที่จำเป็นแยกเป็น 5 ส่วน เพื่อให้เข้าใจง่ายดังต่อไปนี้

1. ทำไมต้องแยกประเภทของขยะ

การแยกประเภทของขยะนั้นคือการคัดแยกขยะเพื่อให้เหลือขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จนต้องเอาไปทำลายทิ้งให้น้อยที่สุด ทำให้มีปริมาณขยะลดลง รวมไปถึงแยกขยะเพื่อนำไปจัดการให้ถูกวิธี หรือเป็นการจัดการขยะตามแนวทางการรีไซเคิลนั่นเอง ซึ่งการแยกขยะนั้นมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความสะอาดที่ง่ายขึ้น 

เมื่อแยกประเภทของขยะสิ่งที่ตามมานอกจากการบริหารจัดการขยะที่ง่ายขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงงบประมาณในการกำจัดขยะที่สามารถประหยัดได้เป็นจำนวนมาก เพราะว่าการเก็บขยะสามารถทำได้ง่ายขึ้น จำนวนขยะมีน้อยลง ใช้เจ้าหน้าที่ลดลง ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะโดยรวมก็จะลดลงตามสัดส่วน ทำให้มีงบประมาณเพิ่มเติมไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ ได้มากขึ้น

แยกประเภทของขยะ

2. สีของถังขยะแยกประเภทหมายถึงอะไร

ตามหลักการของการแยกขยะที่ยอมรับในระดับสากลนั้นแบ่งสีของถังขยะเป็น 4 สีหลัก เพื่อใช้สำหรับการแยกขยะจากชุมชนทั่วไปเป็น 4 ประเภท 

 1. ถังขยะสีเหลือง เป็นถังขยะสำหรับวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือสามารถรีไซเคิลได้นั่นเอง วัสดุที่ทิ้งลงในถังขยะสีเหลืองได้แก่ ขยะแห้ง แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เศษผ้า เป็นต้น ซึ่งขยะประเภทนี้มีปริมาณถึง 42% ของปริมาณขยะทั้งหมด
 2. ถังขยะสีเขียว เป็นถังขยะสำหรับใส่วัสดุ หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือขยะเปียกประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยได้ เช่นเปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษผัก เศษอาหาร ขยะประเภทนี้มีจำนวนมากถึง 46% ของปริมาณขยะทั้งหมด
 3. ถังขยะสีน้ำเงิน เป็นถังขยะสำหรับขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ การนำกลับมาใช้ใหม่ทำได้ยาก แต่ต้องไม่ใช่ขยะที่เป็นพิษ ขยะที่ควรทิ้งลงในถังสีน้ำเงินได้แก่ พลาสติกที่ใช้ห่ออาหาร ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร กล่องโฟมใส่อาหาร ขยะประเภทนี้มีจำนวนไม่มากนักคิดเป็น 9% ของปริมาณขยะทั้งหมด
 4. ถังขยะสีแดง เป็นถังขยะเฉพาะที่ให้ใส่แต่ขยะที่มีอันตราย เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี กระป๋องใส่สารเคมีต่าง ๆ หรือภาชนะที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันเป็นต้น ขยะอันตรายมีจำนวนประมาณ 3% ของขยะทั้งหมด

สีของถังขยะ

3. การเริ่มต้นแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือนทำได้อย่างไร

ก่อนที่จะนำขยะประเภทต่าง ๆ มาทิ้งในถังขยะแยกประเภทตามที่ทางภาครัฐจัดไว้ให้ การเริ่มต้นแยกขยะภายในครัวเรือนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ดูเหมือนว่าคนไทยยังไม่ได้ใส่ใจมากเท่าไหร่ การแยกประเภทของขยะตั้งแต่ในครัวเรือนจะเป็นการช่วยให้การคัดแยกขยะในภาพรวมทำได้ดีขึ้น รวมไปถึงอาจจะสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้ เพราะขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นั้นคือขยะที่มีมูลค่า สามารถนำไปขายเป็นรายได้พิเศษ

แยกขยะในครัวเรือน

4. ขั้นตอนสำหรับการแยกขยะในบ้านอย่างถูกวิธีมีอะไรบ้าง  

ในเมื่อการเริ่มต้นแยกขยะให้ถูกวิธีนั้นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้าน ดังนั้นลองมาดูว่าการแยกขยะภายในบ้านอย่างถูกวิธีนั้นมีขั้นตอนอย่างไร 

 • แยกขยะทั้ง 4 ประเภทออกจากกันให้ชัดเจน และในแต่ละประเภทให้แยกย่อยลงไปถึงการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การแยกระหว่างเศษอาหาร กับ ใบไม้ เพราะว่าจะมีการนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน หรือการแยกขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และการนำไปขาย
 • ภายในบ้านต้องมีพื้นที่ หรือถังขยะแยกสำหรับขยะทั้ง 4 ประเภท และพื้นที่นั้นต้องมีขนาดที่เหมาะสม สามารถจัดการทำความสะอาดได้ง่าย  
 • การนำขยะไปทิ้งยังถังขยะภายนอกต้องทิ้งลงในถังให้ถูกประเภท
 • หลีกเลี่ยงการเผาขยะเพราะจะทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ และรบกวนคนรอบข้าง  

แยกขยะในบ้าน

5. การแยกขยะภายในโรงพยาบาลมีกระบวนการอย่างไร  

สถานที่เฉพาะอย่างเช่นโรงพยาบาล หรือคลินิกต่าง ๆ นั้น เป็นสถานที่ซึ่งมีขยะหลากหลายประเภท ซึ่งขยะเหล่านั้นเป็นขยะเฉพาะ หรือขยะที่ไม่สามารถนำมารวมกับการคัดแยกขยะแบบปกติได้เนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อ ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็มีการใช้ถุงขยะ หรือถังขยะแยกประเภทเป็นสีต่างๆ เพื่อใช้ในการคัดแยกขยะเหล่านั้น แล้วนำไปจัดการอย่างถูกวิธี 

 • ถุงขยะสีแดง หมายถึงถุงขยะที่ใช้ทิ้งขยะติดเชื้อ หรือวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว ซึ่งขยะเหล่านี้จะเป็นวัสดุที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย อย่างเช่น หลอดฉีดยา ผ้าพันแผล หรือวัสดุอื่นๆ ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ป่วย
 • ถุงขยะสีเทา หมายถึงถุงขยะที่ใช้ทิ้งขยะที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นขยะอันตราย ยกตัวอย่างเช่น ยาที่เสื่อมสภาพ สิ่งของที่ปนเปื้อนสารเคมี รวมไปถึงขยะอย่างเช่น แบตเตอรี่ กระป๋องสี หลอดไฟ
 • ถุงขยะสีม่วง เป็นถุงขยะที่ใช้ทิ้งวัสดุซึ่งเกี่ยวข้อง และปนเปื้อนระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะ

แยกขยะภายในโรงพยาบาล

จากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการมีถังขยะแยกประเภทในจำนวนที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าถ้าสนับสนุนในเรื่องของการแยกขยะเป็นประเภทต่างๆ แล้ว แต่กลับไม่มีถังขยะให้ทิ้งอย่างถูกต้องความพยายามนั้นก็เป็นเรื่องที่สูญเปล่า และปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการขยะจะไม่สามารถทำได้สำเร็จถ้าหากไม่มีถังขยะแยกประเภท 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร