3 กลยุทธ์ธุรกิจสร้างบ้าน 2020

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดโมเดลการดำเนินงานผ่าน 3 นโยบายหลัก “เสริมสร้าง-พัฒนา-ยั่งยืน” ตั้งเป้าสิ้นปี สมาชิกมีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดรวม 5%

  • โฟกัส 3 นโยบายหลัก “เสริมสร้าง-พัฒนา-ยั่งยืน”
  • ตลาดบ้านสร้างเอง ปี 2565 มูลค่า 200,000 ล้านบาท
  • ปัจจุบันสมาชิกมีส่วนแบ่งการตลาด 25%  มูลค่าตลาดกว่า 12,500 ล้านบาท ตั้งเป้าสิ้นปีเติบโต 5%

วรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) เปิดเผยว่า ในปี 2563 นี้ สมาคมมีแผนในการดำเนินงานโดยผ่าน 3 นโนบายหลัก

1.นโยบายด้านการสร้างสมาคมให้เป็นที่เชื่อมั่นต่อผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

2.นโยบาย ในการสร้างการมีส่วนเพื่อสร้างคุณค่า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนอต่อผู้บริโภคผ่านการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบต่างๆ

3.นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นสร้างความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจการสร้างทักษะให้กับบุคลากรผ่านการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันกับองค์กรภายนอกในทั้งและต่างประเทศ

นอกจากนี้ มุ่งเน้นให้สมาชิกคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม และการให้ความรู้พร้อมสนับสนุนให้สมาชิกคำนึงถึงการออกแบบบ้านมาตรฐานรองรับสังคมผู้สูงอายุ

“ในฐานะที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมที่จะขับเคลื่อนและผลักให้สมาคมและสมาชิกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ 3 ปี จะมีการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการบริการงานที่แตกต่างกันออกไป”

ในปีแรก มุ่งเน้นการเสริมสร้างด้วยการเสริมสร้างการรับรู้
ปีที่สอง เน้นการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานงานรับสร้างบ้าน
ปีที่สาม เป็นปีที่จะวิเคราะห์ผลงาน เพื่อพัฒนางานของสมาคมและสมาชิกให้มีอัตราการเติบโตสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 25% คิดเป็นมูลค่าตลาดกว่า 12,500 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดบ้านสร้างเองในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2563 คาดว่าสมาชิกจะมีส่วนแบ่งตลาดมูลค่ารวมตลาดได้เพิ่มขึ้น 5%