12 มาตรการรัฐ สู้ไวรัสโควิด-19

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก และ ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในไทย ส่งผลให้ทั้งคนไทยและภาคธุรกิจต้องเจอกับความยากลำบาก

จาก 12 มาตรการภาครัฐ สามาถแบ่งเป็น 3 ด้านหลักๆ ที่ส่งออกมาล่าสุดนับเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 1. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับเพื่อให้ผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  2% ระยะเวลา 2 ปี ที่มีการกำหนดวงเงินเอาไว้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย โดยกำหนดวงเงินช่วยเหลือเอาไว้ 150,000 ล้านบาท
 2. การพักเงินต้น ลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ใครที่เข้าเกณฑ์และต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อผ่านช่องทางหน่วยงานรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
 3. ลูกหนี้สถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม
 4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไว้ในวงเงิน 30,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้กู้แก่ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งนอกจากจะบรรเทาภาระแล้วยังนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ด้วย
 5. คืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ เม.ย.-ก.ย.63 ในรอบปีภาษี 2563
 6. ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของผู้ประกอบการ SMEs โดยให้นำไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
 7. ให้นำรายจ่ายค่าจ้างมาหักลดหย่อนได้ 3 เท่าในการคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
 8.  การเร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภายใน 15 วัน ส่วนการยื่นที่สำนักงานสาขาของสรรพากร จะคืนให้ภายใน 45 วัน
 9. การคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ให้กับเจ้าของมิเตอร์ จำนวน 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท
 10.  ปรับลดอัตราเงินสมทบทุนประกันสังคม ทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง ลงเหลือฝ่ายละ 4% จากเดิม 5% เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อลดภาระทั้งลูกจ้างและนายจ้าง
 11.  ลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ
 12.  ผู้ที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) สามารถนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มอีก 2 แสนบาท จากเดิมที่ให้หักลดหย่อนได้ 2 แสนบาท รวมเป็นลดหย่อนได้ 4  แสนบาท สำหรับการลงทุนตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63

จากมาตรการที่ออกมาครั้งนี้จะช่วยเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนและผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนยังคงต้องจับตาท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆ

 

 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร