รัฐส่ง ‘แคชแบ็ค’ เงินดาวน์บ้าน 5 หมื่น มาตรการเร่งตลาดอสังหาส่งท้ายปี 62

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อเร่งกำลังซื้อบ้าน และระบายสต็อกคงค้างในตลาด โดยมุ่งหวังถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

เริ่มจาก 22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม  2 % เหลือ 0.01% และ ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1%  เหลือ 0.01%

เฉพาะในส่วนของการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยมีผลบังคับใช้ ประมาณวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563     

การเห็นชอบมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มบ้านที่มีระดับราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ในแคมเปญอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาพิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรนสำหรับมาตรการสินเชื่อ วงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ในช่วง 3 ปีแรก เริ่ม 22 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ธันวาคม 2563

ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี 26 พฤศจิกายน 2562 โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงถึงมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการที่ชื่อ ‘บ้านดีมีดาวน์’ เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) ในจำนวน 50,000 บาท ต่อราย

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1.ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี  

และ 2. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับการกระตุ้นกำลังซื้อบ้านในรอบนี้ กำหนดกรอบระยะเวลาโครงการไว้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยมาตรการนี้ดำเนินการภายใต้งบสนับสนุน 3.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งรวมทั้ง โครงการบ้านดีมีดาวน์​ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน โครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย  โครงการพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร