โคราชตื่นตัว “โสเหล่ Urban Tech” คนแห่ร่วมงานสุดคึกคัก!

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  Baania.com ร่วมกับกลุ่มผู้ผลักดันผู้ประกอบการ Tech Startup ในโคราชอย่าง Korat Startup City จัดเสวนา “Korat Startup City โสเหล่ #4 เพื่อโคราชเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในโคราช เช่น Class Cafe’, Korat Startup, Buik Asia, One Stock Home และสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)

งานนี้ถือเป็นการจัดเสวนางานด้าน Urban Tech ครั้งแรกในภาคอีสาน เป็นการผสมผสานกันระหว่างเรื่องการพัฒนาเมือง และ Technology โดยเนื้อหาเน้นเรื่องการเจริญเติบโต การพัฒนาเมือง และการใช้ Technology ในการแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสจากเติบโตของเมืองโดยมีผู้สนใจเข้าฟังการเสวนากว่า 100 คน

งานเสวนาเริ่มต้นด้วย ดร.มัลลิกา สังข์สนิท ผู้อำนวยการสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) กล่าวถึง Smart City Concept ในจังหวัดนครราชสีมาที่กำลังเติบโต เพื่อให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราชดีขึ้นจากที่เคยเป็น OEM (Original Equipment Manufacturer) มาเป็นเมือง Design City หรือ Economic City ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือ (มทส.) ได้พยายามเป็นองค์กรกลางที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการกับรัฐบาล โดยจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา หรือเซดาร์ (SEDA)

ต่อด้วย ดร. สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาเมือ ที่ปรึกษาของ Baania.com มาให้มุมมองเรื่องการเติบโตของโคราช การออกแบบพัฒนาเมือง และ Smart City โดยกล่าวว่า “แต่ก่อนโคราชยังไม่เป็นเมืองใหญ่อย่างทุกวันนี้ การกระจายตัวเมืองของโคราชในปี 2459 กับปี 2553 นั้น ถือว่าเติบโตอย่างมาก และมีแนวโน้มจะโตขึ้นเรื่อยๆ เป็นมหานครโคราช เพราะในตัวเมืองเริ่มมีห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง เดอะมอลล์นครราชสีมา เทอมินอล 21 และเซ็นทรัล พลาซ่า ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้" 

“ด้านการกระจายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น ส่วนมากคนโคราชจะชอบซื้อบ้านเดี่ยวเป็นบ้านหลังแรกมากกว่าการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม และจากผังเมืองโคราชนั้นหมู่บ้านจัดส่วนมากเริ่มขยับออกจากตัวเมืองมากขึ้น จากศูนย์กลางเมืองออกไปไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าคนโคราชมีวิถีชีวิตที่ต้องใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น การจราจรในตัวเมืองจึงติดขัดมากขึ้น มลภาวะมากขึ้น"

“เมืองพาเราไปโดยที่เราไม่สามารถเลือกได้ แต่ในขณะที่ต่างประเทศนั้นมีขนส่งมวลชนและวิถีชีวิตที่ดี มันคือ Urban Economic ที่มีหัวใจคือ Inovation เพราะนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเมือง ทำให้เมืองเจริญอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ GDP หรือ GNP และผู้รับผิดชอบเมืองอย่างเทศบาลนครนครราชสีมาก็ควรมีการประสานงานกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่อย่างครอบคลุมหากเราจะก้าวไปสู่ Smart City ภาครัฐควรที่จะเป็นผู้นำในการเริ่มต้นเพื่อให้เอกชนได้นำไปปฏิบัติตาม”

ปัจจุบันโคราชกำลังมีผังเครือข่ายขนส่งมวลชนของเมืองที่เรียกว่า LRT (Light Rail Transit System) คือระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นระบบรางเบา ซึ่งเป็นนโยบายของเทศบาลนครราชสีมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี

ขอบคุณภาพจาก: www.news-lifestyle.com

ด้านเว็บไซต์ Baania.com นวัตกรรมใหม่เพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเชิงวิเราะห์ของอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมให้ข้อมูลการเติบโตของโคราชในด้านอสังหาฯ โดย คุณประเสริฐ ใจเพชร Bussiness Unit Director ของ Baania.com ชี้ให้เห็นว่าการลงทุนด้านอสังหาในโคราชน้ันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลเชิงวิเคราะห์ตามระบบ Big Data ของบาเนียดอทคอมชี้ให้เห็นประเภทของอสังหาในโคราช โดยเป็นหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 87.68% คอนโด 11.32% (พบมากในอำเภอปากช่อง) ทาวน์โฮม 0.90% และอาคารพาณิชย์อีก 0.10% ซึ่งปัจจุบันยังพบว่าคนโคราชเลือกซื้อบ้านในบริเวณตัวเมืองมากที่สุดกว่า 19% และเริ่มกระจายไปยังโซนจอหอ และหัวทะเลบ้างแล้ว

ต่อด้วยบิลค์เอเชีย สตาร์ทอัพด้าน Contruction ชื่อดังของประเทศ เปิดเผยข้อมูลการลงทุนด้านการก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของภาคอีสาน โดย GDP ด้านการก่อสร้างในประเทศไทยนั้นสูงถึง 85% ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจมากเมื่อผู้รับเหมาฝั่งอีสานตอนล่างอย่างขอนแก่น บุรีรัมย์ รวมถึงโคราช มีการลงทุนด้านอสังหาฯค่อนข้างมาก

แนวโน้มการลงทุนปี 2560 ถ้าแบ่งสัดส่วนแล้ว ภาคเอกชนจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนภาครัฐก็ไม่แตกต่างกันมาก เพราะเริ่มมีทุนเกี่ยวกับโครงสร้างมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาที่เป็น SME มีโอกาสได้ทำงานรูปแบบสัมปทานมากขึ้น

จากข้อมูลภาพรวมของกสิกรไทย ภาครัฐจะมีการขยายตัวในการลงทุน 8.9-10.9% มีมูลค่าประมาณ 7 แสนล้านบาท ส่วนภาคเอกชนมีการขยายตัวค่อนข้างน้อยเพราะมีการขยายตัวด้านอสังหาฯ มากขึ้น การซื้อจึงเริ่มชะลอตัวไปบ้าง แต่ก็ถือว่าสมดุล
ในช่วงท้ายของการเสวนาได้เชิญผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพชื่อดังของโคราชอย่าง Class Cafe’, Korat Startup และ One Stock Home มาร่วมโสเหล่ แลกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของชาวโคราช และการมองหาโอกาสทางธุรกิจจากเมืองที่กำลังโตขึ้น นอกจากนี้ยังแลกเปลี่ยนข้อคิดที่อยากให้โคราชนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนและมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน

สุดท้ายยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมืองโคราช ในสามหัวข้อคือ ข้อดีจากการเจริญเติบโตของโคราช, ข้อเสียจากการเจริญเติบโตของโคราช และ สิ่งที่อยากให้เป็นจากการเจริญเติบโตของโคราช

ซึ่งทาง Baania.com จะสรุปรวบรวมมาให้รับทราบในบทความถัดไป

 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด