Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่งบริจาคที่ดินให้การประปาส่วนภูมิภาค ธัญบุรี

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นายแพทย์ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการ, นายรังสรรค์  นันทกาวงศ์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด มหาชน (NCH) ได้บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 2 งาน (600 ตารางวา) ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาธัญบุรี โดยมี นายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี เป็นผู้แทนรับมอบที่ดิน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ การใช้ที่ดินรองรับการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค เสริมสร้างคุณภาพ การอยู่อาศัยของสมาชิกลูกบ้าน ทั้งปัจจุบัน และรองรับในอนาคต ให้กับโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ ลำลูกกา คลอง 6 และบริเวณใกล้เคียง 

เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร