Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

เอพีลงพื้นที่ รพ.สงฆ์ มอบของบรรเทาความเดือดร้อน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ต่อยอดแคมเปญ ‘เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม - SAVE LIVES, PROTECT PEOPLE’ ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลสงฆ์ก้าวผ่านวิกฤต นำโดย นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาหารและอุปกรณ์ในแคมเปญ ‘เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม - SAVE LIVES, PROTECT PEOPLE’ ประกอบด้วย ผัก  ผลไม้ ไข่ไก่ และเนื้อสัตว์ เพื่อประกอบอาหารตลอดเดือนมิถุนายนแก่พระสงฆ์ที่ป่วยอาพาธกว่า 140 รูป  พร้อมอาหารแห้ง อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ตลอดจนเซตอาหารพร้อมทานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ 200 ท่าน โดยมีพันเอกนายแพทย์มนต์ชัย ชุมนุมนาวิน รองผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ EMPOWER ให้ทุกคนในสังคมหยิบยื่นความช่วยเหลือตามกำลังให้แก่กลุ่มคนที่อาจถูกมองข้ามให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 อย่างปลอดภัย ไปด้วยกัน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถ.ศรีอยุธยา  

เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร