เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปอีกปี

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ใครที่กำลังรอประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่กันอยู่ เพื่อตัดสินใจในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องบอกว่าเราจะใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปอีกหนึ่งปีนะครับ

ที่ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศของปี 2563 ต่อไปอีก 1 ปี โดยมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2564 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562  ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลูกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รายละเอียดการประเมินราคาทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่อีกด้วย

โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า “เดิมกรมฯได้จัดทำราคาประเมินที่ดินฯใหม่เสร็จไปแล้วก่อนช่วงเกิดโควิด ซึ่งจะทำให้ราคาที่ดินทั้ง 33 ล้านแปลงทั่วประเทศ ปรับขึ้นเฉลี่ย 8% แต่เนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ไวรัสโควิดแพร่ระบาด ทำให้ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ จึงเห็นชอบให้มีการนำบัญชีราคาประเมินที่ดินปีปัจจุบัน ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2559-2563 มาใช้ต่อไปอย่างน้อยอีก 1 ปี เพื่อช่วยบรรเทาลดผลกระทบแก่ประชาชน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง”

ทั้งนี้การนำบัญชีราคาประเมินที่ดินเดิมมาใช้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้ เพราะตามกฎหมาย จะมีการใช้ราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ มาเป็นฐานในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกในทุกๆปี ดังนั้นหากราคาประเมินที่ดินไม่ได้ปรับขึ้น ก็จะทำให้การคำนวณการเสียภาษีไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้มีการตัดสินใจโอนซื้อขายที่อยู่อาศัยเพิ่ม เพราะในอนาคตหากราคาประเมินที่ดินสูงขึ้น ก็จะทำให้ผู้ซื้อขายที่ดินและบ้าน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน หรือการจดจำนองสูงกว่าเดิม  

นายยุทธนากล่าวต่อว่า กรมฯจะมีการประเมินราคาที่ดินรอบบัญชีปี 2564-2567  อีกครั้งในปีหน้า โดยจะนำบัญชีเดิมที่มีการประเมินเสร็จไปแล้วเมื่อปี 2562 กลับมาทบทวนใหม่ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน และปรับรูปแบบการประเมินจะให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ ด้วยการโอนอำนาจให้คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจัดหวัดเป็นประธาน และธนารักษ์จังหวัดเป็นเลขาธิการ เป็นผู้ประเมินราคาที่ดินภายในจังหวัดของตัวเอง แทนการประเมินจากส่วนกลางซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น 

แม้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าราคาประเมินที่ดินใหม่จะปรับเพิ่ม ลดลง หรือเท่าเดิม แต่ใครที่กำลังจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้าน ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะหากราคาประเมินที่ดินสูงขึ้น ผู้ซื้อขายที่ดินและบ้าน อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน หรือการจดจำนองสูงกว่าเดิมก็เป็นได้

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร