เร่งจัดการท่าเรือ 24 แห่ง ปั้นภูเก็ตโมเดล

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายวางระบบมาตรการความปลอดภัยทางทะลให้มีศักยภาพ ทั้งเจ้าหน้าที่ เครืองมือกู้ชีพกู้ภัย มีระบบแจ้วเตือนภัย ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ พร้อมสู่เป็นภูเก็ตโมเดล ที่มีความพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว

สำหรับการบริหารจัดการท่าเรือ 24 แห่งใน จ.ภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของท่าเทียบเรือทาง 24 แห่ง และมีการจัดทำแบบฟอร์มการดำเนินงานของท่าเทียบเรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่จังหวัดกำหนด และได้จัดทำทะเบียนชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือในแต่ละแห่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการจัดระบบการแจ้งเตือนภัยแก่เรือท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เพื่อประกาศเตือนภัยกรณีทะเลมีคลื่นลมแรง ระบบการสื่อสารจากส่วนราชการจะต้องมีความชัดเจน เพื่อให้เรือทุกลำที่ออกไปได้รับทราบและกลับเข้าฝั่งหรือไม่ออกจากฝั่ง กรณีมีภาวะสภาพอากาศที่มีความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดสื่อสาร เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุประจำที่ศูนย์ PYCC

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 มีกิจกรรมจิตอาสา พิธีทางศาสนา และกิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสวนสาธารณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนการกู้เรือฟินิกซ์ ทางกรมเจ้าท่าว่าจ้างเอกชน อยู่ระหว่างการกู้เรือขึ้นมาบนผิวน้ำ การปฏิบัติการยังไม่สำเร็จ เนื่องจากประสบอุปสรรคคลื่นลมแรงมาก ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดนำเรือขึ้นคาน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบเรือฟินิกซ์ต่อไป

ที่มา : ประชาชาติ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร