เปิด 5 ทำเลราคาคอนโดพุ่งกระฉูด 29-39%

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผย 5 ทำเลคอนโด ดัชนีราคาพุ่ง 29-39%  ขณะที่ภาพรวมปรับขึ้นเฉลี่ยเกือบ 10% ชี้เหตุโครงการเปิดตัวใหม่มีราคาสูงขึ้น ส่วนบ้านเดี่ยว-ทาวน์เฮาส์ ขยับ 5%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำดัชนีราคาห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน

สำหรับในไตรมาส 2 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากโครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 139.1 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  

เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 139.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 137.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 2 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าไตรมาสก่อนจึงทำให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า
2. แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
3. เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
4. เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
5. เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ยังได้จัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ซึ่งประกอบด้วย บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วยขึ้นไป)ไม่นับรวมบ้านมือสอง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ   สำหรับในไตรมาส 2 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า
-กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
-ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

หากพิจารณาดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในแต่ละประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้ 

1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.9 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า
-กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.5 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
-ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.0 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

2. ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า
-กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.4 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
-ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.2 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6  เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

การที่ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมมีการปรับราคาขึ้นมากนั้น ผู้ประกอบการเห็นว่า สาเหตุหลักมาจากราคาที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการปรับราคาสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับกลาง-บน แทนการพัฒนาโครงการระดับกลาง-ล่าง ที่กำลังซื้อยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ดัชนีราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมาก

Baania มี Line แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์แบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน Line ID @baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร