Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ออริจิ้นตั้งชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นประธานกรรมการบริหาร

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท เนื่องด้วยบริษัทเล็งเห็นว่า ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการทางการเงินและธนาคาร รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทให้กับองค์กรใหญ่ด้านการเงินและการธนาคารหลายแห่ง ด้วยประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้สามารถขยายตัวสู่ธุรกิจใหม่ หรือ Next Level of Business Expansion ตามแนวคิด ORIGIN NEXT LEVELและสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตแบบยั่งยืนในอนาคต โดยตำแหน่งดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

ออริจิ้น

ทั้งนี้ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มีประสบการณ์ทำงานในวงการด้านการเงินและธนาคารนานกว่า 30 ปี โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย, กรรมการและกรรมการบริหารบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร