ออมสิน ออกมาตรการช่วยลูกค้าพื้นที่สีแดง เปิดลงทะเบียน 8 ม.ค.

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินกันอยู่ เรามีตัวช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกันแล้วครับ เพราะธนาคารออมสินออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งหมด 28 จังหวัด สามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนตามแต่กรณีในมาตรการ พักชำระเงินต้น ลดการจ่าย ดอกเบี้ยเงินได้ ระยะเวลามาตรการ 3 - 6 เดือน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนคารออมสิน เปิดเผยว่า ลูกค้าของธนาคารออมสินในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด หรือพื้นที่สีแดง ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าธนาคารที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาให้ลูกค้าสามารถขอพักชำระเงินต้นไว้ก่อน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ สำหรับมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3 - 6 เดือน

"จากข้อมูลลูกค้าของธนาคารพบว่าในพื้นที่ 28 จังหวัดมีลูกค้าสินเชื่อของธนาคารจำนวนกว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสิเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท ซึ่งการระบาดระลอกใหม่และพื้นที่ดังกล่าว ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คาคว่าจะมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบ ธนาคารจึงได้เร่งเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการในรายละเอียดต่อไป" นายวิทัย กล่าว

ใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารออมสินแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัดกันอยู่ สามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการช่วยเหลือได้ที่ www.gsb.or.th พร้อมระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชัดจนครบถ้วน โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 นี้เป็นต้นไปนะครับ หากยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร.1115 นะครับ

ธนาคารออมสิน

 

ที่มา : ธนาคารออมสิน 

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร