Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

อสังหาคิกออฟ ‘ทำงานที่บ้าน’

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” กระแสที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมากในยุคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในไทย

มีหลายบริษัท เริ่มคลิกออฟไปบ้างแล้วกับแนวคิดนี้ มาดูกันว่าในส่วนของธุรกิจอสังหา มีใครบ้างที่เริ่มทำไปแล้ว และการทำงานที่บ้าน ในแบบไหนที่สร้างประสิทธิภาพในงานให้มากที่สุด

Hybrid @ SENA

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกาศให้มีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ไปเมื่อ 23 มีนาคม 2563 กับประกาศนโยบาย “SENA ZERO COVID”

แผนการทำงานในภาวะวิกฤตนี้ ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วางแนวทางการทำงานเอาไว้สองเรื่องด้วยกัน อย่างแรก กรอบการทำงานในเบื้องต้น และ การทำงานที่เน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ BCP

มาตรการเบื้องต้นจะเป็น Hybrid work from home มีการแบ่งพนักงานเข้ามาปฎิบัติงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยที่แต่ละแผนกทำการแบ่งทีมการทำงานเพื่อสลับทำงานจากบ้าน  เน้นการทำงานผ่านเทคโนโลยี ประชุมผ่านระบบออนไลน์  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 แต่หากมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจะมีการปรับแผนในส่วนนี้อีกครั้ง

อีกแนวทาง มีการสร้างระบบศูนย์ปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานได้รับทราบเป็นข้อมูล, การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสอบถามอาการของพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการซื้อประกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มพนักงานทุกคน

“การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมบังคับใช้มาตรการทำงานที่บ้าน เพื่อสนองนโยบายภาครัฐในเรื่อง Social Distancing เพื่อให้พนักงานปลอดภัยโดยทำงานจากบ้านเพิ่มระยะห่างทางสังคม และเป็นการลดโอกาสการแพร่เชื้อจากสถานการณ์ไวรัสร้ายโควิด – 19 ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทและพนักงาน”

สำหรับ เสนาฯ แล้วแผนปรับตัวรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวและยังคงเป็นเหตุการณ์ที่แน่ชัดแล้วว่าวิกฤตโควิด-19จะยังไม่สิ้นสุดในระยะใกล้ นับเป็นความยากที่เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตในช่วงเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันธุรกิจต้องรอดภายใต้สถานการณ์นี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว และเตรียมแผนรับมือเพื่ออนาคต

  

 พฤกษา เฝ้าระวังจุดเสี่ยง

สำหรับ พฤกษา เริ่มประกาศให้พนักงาน “ทำงานที่บ้าน” ได้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการบริหารจัดการใน 3 จุดที่สำคัญ นั่นคือ  สำนักงานใหญ่  โรงงานพรีคาสท์ โครงการและสำนักงานขายทุกแห่ง

มาตรการป้องกันที่สำนักงานขายของโครงการ ได้ออกนโยบายให้พนักงานขาย แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง ที่จับบานประตูเข้า-ออก โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา พร้อมทั้งฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ ทุกชั่วโมง  รวมทั้งจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือประจำจุด จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับลูกค้า และให้ทำความสะอาดบัตรเข้าออกเป็นประจำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ส่วนการทำงานที่ สำนักงานใหญ่ มีการคัดกรองผู้มาติดต่อกับสำนักงาน โดยจำกัดการเข้าออกได้เพียงทางเดียว จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือ มีการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นอาคาร หมั่นให้มีการทำความสะอาดบริเวณลิฟท์และพื้นที่ส่วนกลางในอาคารถี่ขึ้น ทุกชั้นในสำนักงานอาคารเพิร์ลฯ ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย  และขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อในอาคารสำนักงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ในกรณีที่พบว่าพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดทุกกรณี ให้หยุดปฎิบัติงาน และต้องไปพบแพทย์ทันที หากสงสัยให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

แผนรับมือกับสถานการณ์ในนี้ สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มองถึงการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อ ทั้งยังเป็นการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า แล้วใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละจุดผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Email ของพนักงานที่ต้องการติดต่อได้ตามปกติ  

การทำงานที่บ้าน แบบไหนจะเวิร์คสุด คำตอบคงต้องขึ้นอยู่กับการวางแนวทางการทำงาน และวัดผลของแต่ละองค์กร แต่ภายใต้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ นี่จะเป็นจุดเริ่มของการทำงานที่ดึงเอาทุกองค์ประกอบมาใช้ ทั้งเครื่องมือต่างๆ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์​ที่จะมาตอบโจทย์การทำงานในยุค Business transformation อย่างแท้จริง

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร