หอการค้าสงขลา ผนึกกำลังเร่งฟื้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวหาดใหญ่

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

หอการค้าสงขลาเร่งผลึกกำลังภาคธุรกิจ-การค้า เร่งแก้ปมท่องเที่ยวหาดใหญ่ซบ กระทบโรงแรม-ร้านอาหาร เดินหน้าระดมสมอง-ทำวิจัยช่วย เฟ้นหาจุดขายใหม่

นายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสงขลา โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่ที่เป็นศูนย์ทางเศรษฐกิจการค้า การเงินภาคใต้ตอนล่าง หอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดเวทีประชุมสัมมนาจุดขายเมืองหาดใหญ่ใหม่ โดยได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทั้งสมาคมพ่อค้าจีน ชมรมนักธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ โรงแรม มัคคุเทศก์ ห้างสรรพสินค้า บริษัทสายการบิน มาร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวการแก้ปัญหา เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าฯสงขลา และนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการนำไปหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป และคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน

เช่นเดียวกับ นายวิทยา แซ่ลิ่ม อดีตผู้ก่อตั้งสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวของสงขลาและหาดใหญ่อยู่ในภาวะซบเซา ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังธุรกิจต่าง ๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายกับรถทัวร์จากมาเลเซีย ที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ อ.หาดใหญ่ จนทำให้ผู้ประกอบการชาวมาเลเซียไม่จัดทัวร์เข้ามา รวมถึงกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องซื้อประกันอุบัติเหตุ ตาม พ.ร.บ.การท่องเที่ยว ที่ต้นทางด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นภาระกับนักท่องเที่ยว

นายวินัย สันติเกษมชัย เจ้าของ ผู้จัดการภัตตาคารวอชิงตัน ภัตตาคารจีนรายใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ภัตตาคารอาหารจีนใน อ.หาดใหญ่ ได้รับผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมาก สำหรับวอชิงตัน ลูกค้า 60% เป็นต่างชาติ และ 40% เป็นคนไทย ตอนนี้ยอดขายตกไปกว่า 50%

นายทรงชัย จิระโชติกำจร นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้ตอนนี้โรงแรมในหาดใหญ่หลายแห่งมีลูกค้าเข้าพักลดลงมาก บางแห่งมีลูกค้าไม่ถึง 20 ห้อง

ด้านนายประยูร วงศ์ปรีชากร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา แสดงความเห็นว่า ในฐานะผู้ประสานงาน กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่สุด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กว่า 10 คน โรงแรม ห้างค้าปลีก ได้ร่วมกัน สร้างโมเดลหาดใหญ่ เพื่อสร้างให้เป็นเมืองพาราไดซ์ เริงรมย์ เมืองการค้าสินค้าราคาถูก ให้เป็นจุดขาย

ขณะที่ ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ ม.หาดใหญ่ และหัวหน้าคณะวิจัย โครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จ.สงขลา และพื้นที่เชื่อมโยง จ.พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวของ อ.หาดใหญ่ อยู่ในภาวะซบเซา ซึ่งมาจากหลายปัจจัย เช่น เงินบาทที่แข็งค่า

นอกจากนี้เท่าที่ได้รับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางส่วนระบุ มีปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจับกุมรถบัสนำเที่ยว-รถตู้ต่างประเทศ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ปลายเดือนมีนาคมศูนย์วิจัยฯจะสรุปผลการวิจัยในการประชุมสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและดำเนินการแบบยั่งยืน โดยเบื้องต้นจะเสนอให้มีการจัดโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย และทำการตลาด

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.สงขลา ซึ่งได้นำเสนอให้ อบจ.สงขลา บรรจุการส่งเสริมอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวไว้ในแผนของ อบจ. และมีข้อเสนอว่า ขอให้มีการยกเลิกการขอวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและจูงใจให้เข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่าย และมีความคิดจะตั้งศูนย์การท่องเที่ยวและสนับสนุนสวัสดิการให้กับมัคคุเทศก์ด้วย

ที่มา : prachachat

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร