สัมมนาฟรี เรื่องต้องรู้สู่การเป็นนักพัฒนาอสังหามือใหม่

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาฟรี ในหัวข้อเรื่อง  “เรื่องต้องรู้สู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาฯมือใหม่ ในยุคนิวนอร์มอล” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ร่วมกับ KCT Academy” เปิดบ้านเสวนาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อประเด็น “เรื่องต้องรู้สู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาฯมือใหม่ ในยุคนิวนอร์มอล” เพื่อให้ผู้ที่สนใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เห็นภาพรวมว่าจะต้องรู้ เข้าใจ และศึกษาอะไรบ้าง ตั้งแต่การลงทุน การดูทำเล กฎหมายสำคัญ การก่อสร้าง การจัดหา การควบคุมผู้รับเหมา รวมถึงการตลาด การขาย และแนวโน้มต่างๆ ในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้าน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานเสวนาดีๆ ฟรีแบบนี้เปิดรับจำนวนจำกัด แนะนำว่าให้ลงทะเบียนสมัครก่อนใคร หากสนใจคลิกลงทะเบียนที่นี่ หรือทักแชท : m.me/kcttraining หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เสวนาฟรี KCT Academy

กำหนดการของงาน

KCT Academy

แผนที่สถานที่จัดงานสัมมนา

KCT Academy

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร