สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าคอนโดอ่านให้ดีก่อนตัดสินใจ

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

การจะหาเช่าห้องคอนโดหรือเช่าบ้าน เมื่อตัดสินใจได้ที่ที่ถูกใจแล้ว ค่าใช้จ่ายก็เตรียมพร้อมแล้ว ขั้นตอนในการเซ็นสัญญาเช่าบ้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญและอ่านทุกบรรทัดนะครับ ซึ่งผมนำสัญญาเช่าบ้านมาให้ดาวน์โหลดฟรี พร้อมนำความรู้เรื่องสัญญาเช่าบ้านหรือเช่าคอนโดมาบอกเล่ากันจะได้ศึกษาไว้ก่อนเซ็นสัญญานะครับ

ในทางกฎหมายนั้นการเช่าบ้านหรือเช่าคอนโดที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ไม่เช่นนั้นจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีในศาลไม่ได้

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์แบ่งเป็น 2 แบบ

  • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

    กฎหมายกำหนดไว้ว่า การทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ โดยลงลายมือชื่อผู้รับผิดเป็นสำคัญ หากไม่ทำจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีต่อกันได้ หมายความว่า ต้องทำสัญญาเช่าแล้วลงลายมือชื่อทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า
  • สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า 3 ปีขึ้นไป

    กฎหมายกำหนดไว้ว่า การทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะเกินกว่า 3 ปีขึ้นไปนั้นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ โดยลงลายมือชื่อผู้รับผิด และต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเสียค่าธรรมเนียมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ซึ่งหากทำเป็นหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่จะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ 3 ปีเท่านั้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น หากสัญญาเช่าหมดระยะเวลาตามสัญญาแล้ว แต่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าไม่ได้ทำสัญญาต่อหรือยกเลิกสัญญา จะถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลา และจะมีผลตามกฎหมายจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งหมายความว่าผู้เช่าหรือผู่ให้เช่า สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยต้องแจ้งหรือบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งล่วงหน้า 30 วัน

สิ่งที่ต้องระบุในสัญญาเช่าบ้าน

สิ่งที่ต้องระบุอยู่ในสัญญาเช่าบ้านนั้นทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าจะต้องอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วน เพราะเมื่อเซ็นสัญญาเช่าบ้านแล้วจะถือว่ามีผลทางกฎหมาย และเป็นกฎหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า 
 
1. ชื่อผู้ที่ทำสัญญาเช่าบ้าน
ชื่อผู้ที่ทำสัญญาด้วยกัน โดยต้องระบุไว้ในสัญญาเช่าว่าเป็นการทำสัญญาระหว่างใครกับใคร แม้จะมีการให้พวกสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ตาม
สัญญาเช่า

2. ที่อยู่ของบ้านเช่าหรือคอนโดให้เช่า
“ที่อยู่” ของบ้านเช่าหรือคอนโดให้เช่า ควรมีการระบุลงไปให้ถูกต้องว่าบ้านเช่าหรือคอนโดให้เช่านี้ตั้งอยู่ที่ไหน
สัญญาเช่า

3. ระยะเวลาของสัญญาเช่าบ้าน
การทำสัญญาเช่าบ้านจะต้องมีการระบุเวลาที่แน่ชัด ว่าเริ่มต้นทำสัญญาเช่าบ้านเมื่อไหร่ ที่ไหน และสิ้นสุดที่วันที่เท่าไร ซึ่งเมื่อครบกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเช่าบ้านแล้ว และไม่ได้ทำสัญญาเช่าบ้านต่อ แสดงว่าผู้เช่าจะต้องย้ายออก
สัญญาเช่า

4. ค่าเช่า
ค่าเช่าหรือจำนวนเงินในการเช่าเป็นส่วนสำคัญในการทำสัญญาเช่าบ้าน โดยต้องบอกว่าจะเสียค่าเช่าเท่าไร จ่ายค่าเช่าวันไหน รวมถึงจ่ายอย่างไร สำหรับจำนวนเงินนั้นผมแนะนำให้เขียนทั้งเป็นตัวเลขและตัวอักษรด้วยนะครับ เพื่อป้องกันการผิดพลาดและการแก้ไขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในบางสัญญาเช่าจะมีการระบุค่าปรับ หากผู้เช่าจ่ายค่าเช่าล่าช้าด้วย ฉะนั้นผู้เช่าเองจะต้องอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนและตกลงร่วมกับผู้ให้เช่าก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านนะครับ
สัญญาเช่า

5. เงินประกัน
การระบุจำนวนเงินประกันที่จะให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งเมื่อผู้เช่าเช่าครบตามกำหนดตามสัญญาเช่าบ้ายแล้ว ผู้ให้เช่าจะคืนเงินดังกล่าวให้ หลังจากหักค่าเสียหายต่างๆ แล้ว
สัญญาเช่า

6. รายละเอียดและข้อตกลง
ส่วนนี้จะเป็นส่วนข้อตกลงต่างๆ ทั้งเรื่องการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าต่อเติม เป็นต้น ซึ่งผู้เช่าควรอ่านสัญญาเช่าบ้านให้เข้าใจก่อนว่า จะต้องจ่ายอะไร อย่างไร หรือมีข้อกำหนดตกลงอย่างไรบ้าง
สัญญาเช่า

7. ลายเซ็นผู้รับผิดและพยาน
ลายเซ็นหรือการลงลายมือชื่อระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า พร้อมทั้งรายมือชื่อของพยานในสัญญาเช่าบ้านคือส่วนสำคัญที่แสดงให้ทราบว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงตามเอกสารสัญญานั้นๆ อย่างสมบูรณ์แล้ว
สัญญาเช่า

สัญญาเช่าบ้าน เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม เผลอเซ็นไปโดยไม่อ่าน ซึ่งอาจทำให้พลาดได้ เมื่อตัดสินใจไปแล้ว ฉะนั้นหากไม่อยากพลาดอย่าลืมอ่านข้อมูลเบื้องต้นที่ผมให้ไปนะครับ ส่วนใครที่อยากได้สัญญาเช่าบ้านแบบเอกสาร สามารถสัญญาเช่าบ้านแบบไฟล์ PDF ฟรีได้ที่นี่ และใครที่หาบ้านหรือห้องเช่าอยู่ก็สามารถหาได้ที่ Baania นอกจากนี้ใครที่เป็นผู้ให้เช่าก็ต้องศึกษาเรื่องสัญญาเช่าเช่นกัน สามารถอ่านบทความเพื่อทำความเข้าใจสัญญาเช่าก่อนปล่อยเช่าได้ที่นี่นะครับ

ดาวน์โหลดไฟล์

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร