สรุปเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

การรถไฟสรุปเส้นทาง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ลงทุน 2 แสนล้าน คาดแล้วเสร็จปี 2566

วันที่ 16 ต.ค.60–นายสายันต์ อิ่มสม-สมบูรณ์ ผู้จัดการโครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน กล่าวถึงการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 สรุปผลการศึกษาโครงการงานศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์ความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภาว่า การประชุมในครั้งนี้ได้นำเสนอผลสรุปแนวเส้นทางโครงการ โดยจะใช้แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางของโครงการเดิม ได้แก่

1)โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองหรือแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว
2)โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงพญาไท – ดอนเมือง
และ3) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-ระยองซึ่งผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ระยะทางรวม 260 กิโลเมตร ประกอบด้วย 10 สถานี เป็นสถานียกระดับ 8 สถานี ได้แก่ดอนเมือง สถานีกลางบางซื่อ มักกะสัน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ศรีราชา พัทยา และระยอง

และยังมีสถานีใต้ดิน 2 สถานี ได้แก่ สุวรรณภูมิ และ อู่ตะเภา ซึ่งเป็นรถไฟขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร สองทางวิ่ง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งหมดของโครงการประมาณ 200,000 ล้านบาท คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2566

และนี่คือเส้นทางเชื่อมจุดหมายทั้ง 3 แห่ง โดยเบื้องต้นกำหนดราคาค่าโดยสาร 500 บาทต่อเที่ยวสำหรับเส้นทางด่วนพิเศษดอนเมือง-อู่ตะเภา และ 300 บาทต่อเที่ยวสำหรับเส้นทางด่วนพิเศษสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา

ขณะที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตนอกเมือง และ 160 กิโลเมตรที่ผ่านกรุงเทพชั้นใน ที่ประชุมยังได้นำเสนอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชน ในการก่อสร้างโครงการทั้ง การฉีดพรมน้ำ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึง การติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวและทำการขุด เจาะ ในช่วงเวลากลางวัน เพื่อลดผลกระทบด้านการสั่นสะเทือน

โดยข้อมูลจากการประชุมทั้งหมดในวันนี้ทางการรถไฟฯ นำมาประกอบรายงานสรุปผลการศึกษาโครงการฯ และจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่มาและภาพประกอบ : springnews

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด