Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ส่วนผสมปูนเทพื้นมีอะไรบ้าง ทำเองได้หรือต้องพึ่งช่าง

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

วิธีผสมปูนเทพื้น ถูกมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการก่อสร้างเท่านั้นเข้ามาจัดการ ทำให้เจ้าของบ้านต้องเสียเงินในการจ้างช่างปูนเพื่อมาช่วยเทพื้นหลายบาทด้วยกัน  จริง ๆ แล้วการเทพื้นคอนกรีต เจ้าของบ้านสามารถซื้อ ส่วนผสมปูนเทพื้น มาเทพื้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งช่าง หากพื้นที่นั้นไม่ได้มีขนาดกว้างมากนัก ดังนั้น เรามาทำความรู้จักขั้นตอนการเตรียมพื้นที่และรายละเอียดในการทำปูนเทพื้นด้วยตัวเองจากบทความนี้กัน

วิธีผสมปูนเทพื้นสำหรับจุดต่าง ๆ ในบ้าน

1. โรงจอดรถ

การเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ ที่มีขนาดพื้นที่กว้าง ควรใช้ช่างปูนที่มีฝีมือ หากต้องการความรวดเร็วอาจใช้บริการคอนกรีตผสมสำเร็จ เพื่อความสะดวก แต่ช่างจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้อย่างดี และเทให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ปล่อยให้พื้นคอนกรีตแห้งอย่างช้า ๆ ไม่ควรทำพื้นขัดเรียบที่โรงจอดรถ เพราะเป็นบริเวณที่ต้องรับน้ำหนักมาก พื้นคอนกรีตอาจเกิดการแตกร้าวได้

2. ทางเข้าบ้าน

บริเวณทางเข้าบ้านเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่นิยมเทพื้นคอนกรีตมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความสวยงามและเพื่อความสะอาด หากพื้นปูนทางเข้าบ้านไม่ได้กว้างมาก เจ้าของบ้านสามารถเทพื้นปูนด้วยตนเองได้ โดยใช้ส่วนผสมปูนเทพื้นตามอัตราส่วนปูน : ทราย : หิน = 1 : 1.5 : 3 ให้ได้ความหนาประมาณ 6 นิ้ว หากเจ้าของบ้านต้องการความสวยงาม อาจปูกระเบื้องหรือใช้คอนกรีตพิมพ์ลายเพื่อเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้น

3. พื้นที่รอบ ๆ บ้าน

พื้นที่รอบ ๆ บ้านเป็นพื้นที่ที่สมควรเทพื้นปูนมากที่สุด แต่โดยทั่วไปช่างมักจะเทพื้นรอบ ๆ บ้านมาให้พร้อมกับการสร้างบ้าน แต่เมื่อนานวันเข้า การยุบตัวของโครงสร้างก็จะทำให้พื้นรอบ ๆ บ้านเกิดการทรุดตัว จึงจะต้องทำการเทพื้นรอบ ๆ บ้านใหม่ นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับบ้านแล้ว ยังช่วยให้การเดินสัญจรรอบ ๆ บ้านสะดวกและง่ายต่อการทำความสะอาด

4. ลานหน้าบ้าน

บริเวณหน้าบ้านเป็นพื้นที่โล่งที่เหมาะกับการเทพื้นคอนกรีตอย่างมาก นอกจากจะเพิ่มพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้มากยิ่งขึ้น แถมยังดูสะอาดตา และป้องกันสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้อีกด้วย

พื้นปูนบริเวณบ้านการเตรียมพื้นที่ในการเทปูน

1. วัดขนาดพื้นที่

หากต้องการเทพื้นด้วยตนเอง หรือซื้อคอนกรีตสำเร็จรูปมาเทพื้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ ก่อนการเทพื้น ต้องวัดขนาดของพื้นที่ให้รอบด้าน ทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก เพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณปูนคอนกรีตที่จะนำมาใช้ในการเทพื้นคอนกรีต  

2. ปรับระดับพื้นที่ดินเดิมให้เรียบร้อย

การเตรียมพื้นที่ในการเทพื้นปูน จะต้องทำความสะอาดบริเวณที่จะเทให้สะอาด ปรับระดับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน หากเป็นพื้นดินจะต้องบดอัดให้แน่น รองด้วยทรายประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วบดให้แน่นอีกครั้ง เพื่อป้องกันการยุบตัวของทราย

เตรียมพื้นที่ส่วนผสมปูนเทพื้นและวิธีผสมปูนเทพื้นมีอะไรบ้าง

1. ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ คือส่วนผสมปูนเทพื้นที่มีความสำคัญอย่างมาก ควรเลือกปูนซีเมนต์ที่ได้มาตรฐานและจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เนื่องจากปูนซีเมนต์นั้นมีหลายประเภท เช่น หากต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในงานโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ควรเลือกปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หากต้องการใช้งานในก่อ หรือ ฉาบ ให้เลือกปูนแบบก่อ ฉาบ เท เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อความสวยงามคงทนได้มาตรฐาน

2. ทราย

ทรายสำหรับการเทพื้นปูนควรใช้ทรายแม่น้ำ หรือมีทรายที่มีขนาดกำลังพอดี ขนาดของเม็ดทรายไม่ละเอียดหรือหยาบเกินไป ทรายสะอาดไม่มีฝุ่นหรือมีส่วนผสมของดินจำนวนมาก ทรายที่ดีมีคุณภาพจะช่วยให้งานก่อสร้างทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และห้ามนำทรายจากทะเล ที่มีความเค็มมาใช้ในการเทพื้นเด็ดขาดเพราะจะกัดกร่อนโครงสร้างให้เป็นสนิมได้

3. หิน

หินที่นิยมนำมาใช้ในการเทพื้นคอนกรีตส่วนมากจะใช้ หินปูน ที่มีสภาพที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน ขนาดพอเหมาะ ก่อนนำมาใช้ในการผสมปูนจะต้องมีความสะอาด ไม่มีคราบฝุ่นหรือเศษดินในปริมาณมากเกินไป

4. น้ำ

น้ำสำหรับการก่อสร้าง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำบาดาลและน้ำประปาทั่วไป ที่มีความสะอาด มีค่าเป็นกลาง ไม่ควรใช้น้ำกร่อยหรือน้ำทะเลมาใช้ในการเทพื้นคอนกรีตเพราะจะทำให้โครงสร้างส่วนที่เป็นตะแกรงเหล็กผุกร่อนและเป็นสนิมได้

ส่วนผสม

ขั้นตอนการเทพื้นด้วยตนเอง

1. เตรียมปรับพื้นที่ ตั้งแบบเทพื้นคอนกรีต วางตะแกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรง
2. เททรายรองพื้น หนาประมาณ 5 เซนติเมตร
3. เตรียมปูนเทพื้นใส่ทรายลงในกระบะผสม ตามอัตราส่วน ใช้ทราย 2 ส่วน ปูน 1 ส่วน
4. คนส่วนผสมของปูนและทรายเข้าด้วยกัน
5. ใส่น้ำลงไป แล้วผสมให้เข้ากัน
6. ค่อย ๆ เทหินเพิ่มลงไปทีละ 1 ส่วน เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้แรงในการผสมมาก เมื่อเทครบ 4 ส่วนก็สามารถนำไปใช้ได้
7. นำปูนที่ผสมเสร็จแล้วไปเทพื้นคอนกรีต แล้วค่อย ๆ เกลี่ยให้เต็มพื้นที่ตามระดับที่ต้องการ
8. รอให้ปูนเริ่มแข็งตัว แล้วจะต้องทำการบ่มคอนกรีตด้วยการฉีดน้ำให้ชุ่ม 7 วัน เพื่อให้ได้พื้นคอนกรีตที่แข็งแรง
9. เมื่อพื้นแห้งให้ทำร่องกว้าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. เพื่อป้องกันพื้นคอนกรีตทรุดตัว

ขั้นตอนการเทพื้น

ความแตกต่างระหว่างคอนกรีตผสมสำเร็จรูปกับคอนกรีตผสมเอง

คอนกรีตผสมสำเร็จรูป คือ คอนกรีตที่ผสมสำเร็จมาตั้งแต่โรงงาน โดยคำนวณอัตราส่วนการผสมมาแล้วตามมาตรฐาน ทำให้ได้คอนกรีตที่มีที่มีคุณภาพ คอนกรีตผสมสำเร็จขนส่งใส่รถแล้วนำมาเทตามจุดที่ต้องการ

ข้อดีของคอนกรีตผสมสำเร็จ

1. มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
2. อัตราส่วนได้มาตรฐาน
3. ไม่ต้องใช้แรงงานมาก
4. สั่งซื้อครั้งละเยอะ ๆ จะคุ้มค่า

คอนกรีตผสมเอง คือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมปูนเทพื้น (ปูนซีเมนต์ ทราย หิน) ผสมเข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่กำหนดเอง ตามความเหมาะสม โดยส่วนใหญ่แล้วมักใช้อัตราส่วน 1:2:4

ข้อดีของคอนกรีตผสมเอง

1. ประหยัดงบประมาณ
2. สามารถควบคุมปริมาณได้ตามต้องการ ค่อย ๆ ผสมทีละนิด หากส่วนผสมเหลือก็สามารถเก็บเอาไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้
3. เหมาะกับพื้นที่เล็ก ๆ เพราะหากสั่งคอนกรีตผสมสำเร็จจะต้องสั่งในปริมาณมาก

ความแตกต่างระหว่างคอนกรีตผสมสำเร็จรูป

วิธีผสมปูนเทพื้น หากไม่ได้เทในบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก ก็สามารถใช้ส่วนผสมปูนเทพื้นตามอัตราส่วนมาตรฐาน แล้วทำการเทพื้นด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องจ้างช่าง แต่หากพื้นที่ที่ต้องการเทพื้นมีขนาดที่กว้างมาก ๆ ต้องการความแข็งแรง ทนทาน ควรใช้คอนกรีตผสมสำเร็จจะคุ้มค่ามากกว่า ทั้งนี้เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมตามลักษณะงานต่อไป

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร