รฟม.ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม โครงการรถไฟฟ้าเชียงใหม่

รถไฟฟ้าถือว่าเป็นโครงการใหญ่อีกโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่เป็นข่าวมานานแรมปีทำให้เป็นที่จับตามองและเฝ้ารอของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวว่า เมื่อไรรถไฟฟ้าจะมาเสียที และวันนี้ก็มีข่าวความคืบหน้าจากทาง รฟม. ล่าสุด โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา นำโดยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งประกอบด้วย 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พี เอส เค คอนซัลแทนส์ จำกัด บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ขอบเขตของงานจ้างประกอบด้วยงาน 2 ช่วง (Phase) ประกอบด้วย 

ช่วงที่ 1 คืองานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษา และวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 หมวด 4 (การเสนอโครงการ) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี

ช่วงที่ 2 คืองานจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการ และ/หรือ เอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงานโยธา งานระบบรถไฟฟ้า งานบำรุงรักษาและงานให้บริการเดินรถ และทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 หมวด 5 (การดำเนินโครงการ) โดย รฟม. คาดว่าจะสามารถแจ้งที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานในช่วงที่ 1 ได้ในเดือนมีนาคม 2562

หากโครงการรถไฟฟ้าเชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยเป็นรูปธรรมแล้ว จะเป็นอีกหนึ่งโครงการคมนาคมที่จะช่วยยกระดับเมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศอยู่แล้ว โดยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี แน่นอนว่าหากเกิดรถไฟฟ้าเชียงใหม่ จำนวนนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะรถไฟฟ้าเป็นคมนาคมที่สำคัญในยุคปัจจุบัน สามารถให้ความสะดวกในการเดินทางต่อนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา...cm108

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด