มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ส่งผลบวกตลาดอสังหาฯ มากน้อยแค่ไหน

​ผลจากประกาศคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 โดยมีมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการลดภาษีสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย และการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ประกอบด้วย

มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  โดยรัฐบาลจะลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองดังนี้

-ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2 % เหลือร้อยละ 0.01%

-ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01%

-เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

การจดทะเบียนการโอน และการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมจดจำนองหลักประกัน อย่างแรกเป็นการช่วยลดภาระให้กับคนซื้อบ้านโดยตรง โดยบ้านราคา 1 ล้านบาท จากที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าจดจำนองรวมกัน 3% หรือเท่ากับ 3 หมื่นบาท ภาระของผู้ซื้อบ้านจะลดลงเหลือแค่ 0.02% หรือแค่ 200 บาท ส่วนบ้านหรือคอนโด ในราคา 3 ล้านบาท นับเป็นการจ่ายค่าโอนกับค่าจดจำนองเพียง 600 บาท จากปกติที่ต้องจ่าย 90,000 บาท

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้จากข้อมูลในเดือนตุลาคม 2562  ที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท มีอยู่ประมาณ 34,731 หน่วย คิดเป็น 57% ของที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จทั้งหมด  คาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จ ในปี 2563 อีกประมาณ 145,269 หน่วย จึงมีที่อยู่อาศัยรวมกว่า 180,000 หน่วย

จากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ทั้งการลดค่าจดจำนอง และลดค่าธรรมเนียมการฮอน  นอกจากจะช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์แล้ว ยังช่วยเหลือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

ตลาดบ้าน 3 ล้าน

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า อุปทานตลาดบ้านพักอาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ยังมีเหลือขายอยู่ประมาณ 86,000 หน่วย มูลค่าเกือบ 390,000 ล้านบาท 

ส่วนทางด้าน สำนักวิจัย LPN (LPN Wisdom) สำรวจตลาดช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 พบว่า มีโครงการเปิดใหม่รวมทั้งสิ้น 103 โครงการ 17,873 หน่วย นับว่าเป็นจำนวนหน่วยลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ประมาณ 3% 

ในส่วนของ บ้านเดี่ยว ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 มีโครงการใหม่ 44 โครงการ จำนวน 5,241 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 4,333 หน่วย หรือเพิ่มขึ้น 20%

ตลาดบ้านแฝดมีจำนวนโครงการเปิดใหม่ 23 โครงการ จำนวน 2,409 หน่วย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2,060 หน่วย หรือเพิ่มขึ้น 20%

เมื่อเจาะลึกในระดับราคาสำหรับโครงการที่เปิดขายใหม่ในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2562 อยู่ที่ราคา 2-3 ล้านบาท และ 3-5 ล้านบาท เป็นกลุ่มบ้านที่มีการเปิดขายมากที่สุด

สำหรับบ้านในระดับราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีสัดส่วน 14.3% ส่วนบ้านเดี่ยว ราคา 3-6 ล้านบาท มีสัดส่วนมากถึง 44.4% ระดับราคา 6-10 ล้านบาท มีสัดส่วน 34.7%

ขณะที่บ้านในราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาทกับราคา 10-20 ล้านบาท มีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ 10% ส่วนกลุ่มบ้านแฝดราคา 3-6 ล้านบาท มีสัดส่วน  78.2% และบ้านราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท มีสัดส่วน 14% และราคา 10-20 ล้านบาท มีสัดส่วนประมาณ 5%

 

ส่องภาพรวมตลาด ปี 62-65

บทวิเคราะห์จาก EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ บทวิเคราะห์ (EIC Industry Review) เรื่อง  REAL ESTATE 2019 : RESIDENTIAL MARKET ระบุว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยทั่วประเทศในปี 2019 มีแนวโน้มหดตัวลงจากปี 2561 จากปัจจัยการเข้ามากำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เข้มงวดอย่าง Loan-to-Value (LTV)

EIC คาดการณ์ว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศปี 2019 อาจปรับลดลงประมาณ 10% เทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 7.6 แสนล้านบาท (หลังจากที่ปีก่อนขยายตัวสูงกว่า 26%YOY)

ตลาดหลักยังคงเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 5.1 แสนล้านบาท ขณะที่หน่วยขายได้ (Presale) ของที่อยู่อาศัยที่เปิดขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2562 คาดว่าจะหดตัวประมาณ 14% เทียบกับปี 2561โดยคอนโดมิเนียมมีโอกาสลดลงมากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากมาตรการ LTV และกำลังซื้อของต่างชาติที่ถดถอยลงก

ขณะที่ ผู้ประกอบการอาจชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ (หดตัวประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า) เนื่องจากกำลังซื้อที่ชะลอตัว ผนวกกับภาวะอุปทานส่วนเกินที่ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มคอนโดมิเนียม

EIC ประเมินว่า หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปี 2019 มีโอกาสหดตัวเกือบ 11% เทียบกับปีก่อนหน้า

ในช่วงไตรมาสแรกของปีหน่วยโอนกรรมสิทธิ์อาจยังคงขยายตัวได้ เนื่องจากทั้งผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอาจจะเร่งขาย และผู้บริโภคเร่งซื้อ ก่อนมาตรการ LTV จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2019

สำหรับแนวโน้มอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในช่วง  2020-2022 EIC คาดว่า หน่วยโอนกรรมสิทธิ์จะมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวที่อัตราเฉลี่ยประมาณ 3% ต่อปี และเติบโตเฉลี่ยประมาณ 5% สำหรับมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ สอดรับไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีต่อเนื่อง

โดยคาดการณ์ด้วยว่า การขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5-4.0% ต่อปี ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเขตเมืองตามการเพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมใหม่ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าหลายสายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการปรับผังเมืองที่อาจเพิ่มพื้นที่ศักยภาพในระยะข้างหน้า รวมถึงขนาดของครัวเรือนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองหลัก 

 

บทความแนะนำ

เอกชนขานรับ ‘ผ่อนปรน’ LTV

การปลดล็อคมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ครั้งล่าสุดนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน 3 เรื่องหลักๆ ได้แก่ 1.ตลาดฟื้นตัวได้ในบางส่วน 2.ระบายสต็อกของผู้ประกอบการ ส่งผลให้ซัพพลายในตลาดลดลง และ 3.ส่งผลบวกต่อบริษัทในด้านการโอนโครงการต่างๆ กระตุ้นแรงซื้อผู้บริโภค ดร. ชัยยุทธ ชุณหะช....

A-B-C ออฟฟิศในในเมือง โซนไหนค่าเช่า ‘เพิ่ม-ลด’ มากสุด

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะยืดไปถึงปี 2563 และอาจส่งผลกระทบต่อแผนการในอนาคตทั้งเจ้าของอาคารสำนักงานรวมถึงผู้เช่า โดยมีความเป็นไปได้ที่นักพัฒนาฯ จะชะลอการส่งมอบโครงการและคาดหวังอุปสงค์ในปีถัดไป ถนนวิทยุ แชมป์ปริมาณผู้เช่าสูงสุด ปรับราคาค่าเช่ามากสุด เฉลี่ย 1,148 บาทต่อตารางเมตร พื้น....

‘อัลติจูด’ บริหารเสี่ยงให้เป็น ก้าวด้วยตัวเอง และโตไปพร้อมพันธมิตร

แพ้ชนะด้วยวิธีคิด แม้จะสั่งสมประสบการณ์มาก่อนกับการเป็น Sole Agent ขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดมาถึง 8 ปี แต่ในบทบาทดีเวลอปเปอร์แล้ว ชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นับเป็นน้องใหม่ที่น่าจับตากับผลงานยอดขายที่เติบกว่า 300% หรื....

Interview ผู้บริหาร 999Chiang Mai

จะรู้สึกดีขนาดไหน ถ้าได้อยู่บ้านที่คนสร้าง เขาสร้างให้เราเหมือนเขาจะอยู่เอง และ “999Chiang Mai” คือหนึ่งในนั้น ไม่เพียงเป็นโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่พร้อมสรรพไปด้วยความสะดวกสบายและพื้นที่ใช้สอยในเชียงใหม่แล้ว แต่ยังสร้างในแนวคิด “สร้างบ้านเหมือนอยู่เอง” ด้วย วันนี้ผมจะชวนมาพูดคุยกับคุณณั....

7เรื่อง(คาดว่า)จะได้เห็น ผลจากกม.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจวิเคราะห์ให้เห็นได้ถึงภาพการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย ในหลายแง่มุมต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนับจากที่จะมีการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้ 1) อาจจะได้เห็นสวนไร่นา ผุดขึ้นกล....

'ผ่อนดี มีเงินคืน' แคมเปญเพื่อคนผ่อนบ้าน ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กระตุ้นกำลังซื้อ และการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผ่าน “โครงการของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย” ด้วยการมอบเงินจำนวน 1,000 บาท โอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ Application GHB ALL ประเดิมลูกค้ากลุ่มแรกภายในเดือนธันวาคม 2....

Open House Monotown2 Suthep

โมโนทาวน์ 2 สุเทพ โครงการทาวน์โฮมใหม่ล่าสุดจาก บริษัท สเปซ แอนด์ โค จำกัด ที่เน้นความเรียบง่ายและอาศัยอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน โดยทางโครงการ โมโนทาวน์ 2 สุเทพ ได้จัดงาน Open House ที่ Space & Co เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมโครงการและบ้านตัวอย่าง นำโดย คุณแจ๊ค อัครเดช ด่าน....

‘อนันดา เออร์เบินเทค’ เปิดโลกเทคโนโลยีก่อสร้างอัจฉริยะ

เทคโนโลยีเข้ามาส่งผลต่ออุตสาหกรรมมากมาย ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีการก่อสร้างในอนาคต ล่าสุด “อนันดา เออร์เบินเทค” ร่วมกับ Brick & Mortar Ventures และสมาคมเพื่อการแก้ปัญหาการก่อสร้าง (SCS) ร่วมเปิดโลกการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะระดับโลกในไทย ดร.จอห....

Grand Tree Condo Open House 12.12

Grand Tree Condo จัดงาน Open House โครงการคอนโดเทล สไตล์รีสอร์ท กลางใจเมือง ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการลงทุน ทั้งยังใกล้กับท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยใช้เวลาในการเดินทางจากโครงการถึงท่าอากาศยานเพียง 10 นาทีเท่านั้น และสำหรับงาน Open House ในครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลุ้นรับรางวัลแล....

ความร่วมมือสมาคมรับสร้างบ้าน 'ไทย-ญี่ปุ่น'

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจับมือสมาคมรับสร้างบ้านญี่ปุ่น ร่วมพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดงาน Exhibition ส่งเสริมด้านการตลาด การแลกเปลี่ยนข่าวสารเทคโนโลยี และการประสานงานภาครัฐและหน่วยงานด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากรเพิ่มขีดความสามารถทางด้านงานก่อสร้าง มั่นใจช่วยยกระดับบริษัทรับสร้างบ้านสู่มาตรฐานสากล ศิริ....