พลิกโฉมขนส่งเมืองเชียงใหม่ RTC เดินหน้าปั้นเมืองสู่ Smart City & Smart Economy

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ถึงตอนนี้หลายๆ คนคงคุ้นชินกับรถเมล์ Smart bus ของเชียงใหม่ที่เปิดวิ่งให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC ซึ่งในปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการอยู่ที่เฉลี่ยเดือนละ 28,000 คน ซึ่ง “ฐาปนา บุณยประวิตร” กรรมการผู้จัดการ RTC ค่อนข้างพอใจกับการที่ RTC  ได้ร่วมเป็นกลไกในการเปลี่ยนเมือง พร้อมกับหนุนนโยบายเมืองอัจฉริยะ (smart city) อีกทั้งยังวาดแผนรุกระบบรางและเดินหน้าเชื่อมโยงโครงข่ายรถเมล์ และพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมือง smart economy

โดย “ฐาปนา” กล่าวว่า รถโดยสารประจำทาง “RTC city bus” ให้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มี 3 เส้นทาง คือ
สาย R1 (สวนสัตว์-มช.-ห้างเมญ่า-คูเมือง-ขนส่งช้างเผือก-ร.ร.ปรินส์ฯ-เซ็นทรัลเฟสติวัล)
สาย R2 (ไนท์บาซาร์-หนองหอย-ร.ร.มงฟอร์ตมัธยม-ห้างพรอมเมนาดา-ตลาดหนองหอย-ร.ร.มงฟอร์ตประถม-ร.ร.พระหฤทัย-ร.ร.เรยีนาฯ)
สาย R3 (สนามบิน-นิมมานฯ-ไนท์บาซาร์) 

นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะเปิดให้บริการสาย B4 เพิ่มเป็นรถไฟฟ้าขนาด 85 เมตร เส้นทางถนนวงแหวน (บิ๊กซี แม่เหียะ)-สนามบิน-ถนนอ้อมเมือง-เซ็นทรัลเฟสติวัล 

ทั้งนี้ มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ต่อเดือน โดยเส้นทางสาย R3 สนามบินเชียงใหม่-ตลาดวโรรส มีผู้โดยสารสูงสุดร้อยละ 50 รองลงมาเป็นสาย R1 สวนสัตว์เชียงใหม่-ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ร้อยละ 40

ฐาปนา บอกว่า ปัจจุบัน RTC ได้ร่วมเป็นเครือข่าย Chiangmai Smart City กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป้าหมายหลักของ RTC คือ การนำระบบขนส่งมวลชนที่จะใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเมือง เพราะการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ (smart city) โดยการร่วมมือกับ ViaBus ให้บริการแอปพลิเคชั่นค้นหาตำแหน่งรถโดยสาร และเครือข่ายกับบัตร Rabbit เพื่อให้บริการบัตรโดยสารดิจิทัล

นอกจากนี้ RTC ยังได้ร่วมกับโครงการ SG-ABC ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อออกแบบพื้นที่รอบสถานีขนาดใหญ่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยกำหนดให้ย่านนิมมานเหมินท์และย่านถนนห้วยแก้วเป็นพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะสนับสนุนให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Transportation Hub) 

ทั้งยังมีการประสานข้อมูลการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดย RTC ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินนกแอร์ สายการบินอีว่าแอร์ เพื่อเปิดบริการท่องเที่ยวลักษณะ cobrand ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

วาดแผนลงทุนระบบราง
แผนระยะต่อไปของ RTC จะมุ่งลงทุนระบบราง (tram) ในพื้นที่เชียงใหม่ เพราะการเติมโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาจะเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้คนในเมืองได้มากขึ้น และตอบโจทย์ smart city ของเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 หาก รฟม.ประกาศเส้นทางทำรถไฟฟ้า RTC พร้อมร่วมลงทุนกับ รฟม.ในรูปแบบรัฐลงทุนส่วนก่อสร้าง 70% และเอกชนลงทุน 30% ในส่วนของตัวระบบรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ตามแผนของ RTC ที่วางไว้ยังมองถึงการลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา (tram) ในความสามารถที่ทำได้เอง ในเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-ห้วยแก้ว-แยกรินคำ-นิมมานฯ-สนามบิน คาดว่าจะใช้เงินลงทุนราว 7,000 ล้านบาท และอีกเส้นทางที่มีศักยภาพ คือ จากกาดรวมโชค-ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล-นิมมานฯ โดยวางจุดให้ถนนนิมานเหมินท์เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของเชียงใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางในหลากหลายทางเลือก

โครงข่ายสู่ Smart Economy
ฐาปนา บอกว่า นอกจากบริการที่เกี่ยวข้องกับ smart tourism และ smart mobility แล้ว ในปี 2562 RTC จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสองข้างทาง (economic corridor) และพื้นที่รอบสถานี (TOD) ในย่านห้วยแก้ว-นิมานเหมินท์ ซึ่ง RTC ตั้งเป้าชัดเจนที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นย่านที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ (smart economy) และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยจะเพิ่มจุดจอดและเพิ่มความเข้มข้นของโครงข่ายเส้นทางในย่านนี้ ด้วยการเพิ่มบริการรถสายสั้นเชื่อมต่อระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการเพิ่มเส้นทางที่เป็นการเพิ่มปริมาณผู้เดินทางในย่านนิมมานฯ-ห้วยแก้วให้มากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสองข้างทางให้เป็นไปตามรูปแบบการค้าปลีกผสมผสานร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการเพิ่มวิถีชีวิตคนเมืองให้มากขึ้นด้วย

เป็นภาพที่ฉายชัดว่า RTC คือฟันเฟืองที่จะพลิกโฉมขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ในอนาคต พร้อมก้าวรุกขับเคลื่อน smart economy ที่จะพลิกโฉมย่านเศรษฐกิจหัวใจสำคัญของเชียงใหม่ ตอบโจทย์เมืองอัจฉริยะ (smart city) ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างถูกจุดที่สุด

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ทันทุกเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์กับ Baania ได้ที่ Line Official >> @baania

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร