ปลูกต้นไม้หน้าบ้านอะไรดีให้ชีวิตปังเสริมพลังโชคชะตา

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ความคิดในเรื่องการ ปลูกต้นไม้หน้าบ้านอะไรดี นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม เพราะการปลูกต้นไม้หน้าบ้านนั้นนอกจากจะให้ความสวยงามของบริเวณบ้าน ช่วยในเรื่องของร่มเงา หรืออาจมีผลไม้อร่อยๆ ให้เก็บกินได้ตามฤดูกาลแล้วนั้น ยังมีความเชื่อในเรื่องของต้นไม้ที่เป็นไม้มงคล เมื่อปลูกแล้วจะช่วยหนุนดวงชะตา เสริมพลังชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้อีกด้วย  

1. ต้นมะยม

มะยมนั้นถือว่าเป็นไม้มงคลมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการใช้ไม้มะยมเป็นส่วนประกอบในพิธีมงคลต่าง ๆ มากมาย ซึ่งชื่อ “มะยม” นั้นมีความหมายว่า “เป็นที่นิยมชมชอบ” ต้นมะยมจึงเป็นต้นไม้ที่คนไทยนิยมปลูกบริเวณหน้าบ้านมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งนอกจากชื่อที่เป็นมงคลแล้วลูกมะยมก็ยังเป็นผลไม้ที่ทานง่าย ทำเป็นอาหารว่างได้หลายอย่าง และส่วนต่าง ๆ ของต้นก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ต้นมะยม

2. ต้นทับทิม

ความหมายของต้นทับทิมนั้นคือ “ความอุดมสมบูรณ์ และการก่อกำเนิดของชีวิต” ไม้ทับทิมยังถือว่าเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่ง อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการปลูกต้นทับทิมไว้หน้าบ้านจะเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาภายในบริเวณบ้านได้อีกด้วย คนทั่วไปจึงนิยมปลูกต้นทับทิมไว้ที่หน้าบ้านเพื่อช่วยทำให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีอันตรายใด ๆ เข้ามามากล้ำกรายได้

ต้นทับทิม

3. ต้นชวนชม

ชวนชมเป็นต้นไม้จากต่างประเทศที่เริ่มนิยมในประเทศไทยมาประมาณ 70 ปี ชื่อของต้นชวนชมในภาษาจีนคือ "ปู้กุ้ยฮัว" ที่หมายถึงดอกไม้แห่งความร่ำรวย ส่วนชื่อ “ชวนชม” ในคำไทยนั้นก็หมายถึง “การเป็นที่นิยมชมชอบ เป็นที่รักใคร่นับถือ” ต้นชวนชมนอกจากจะมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ส่งเสริมดวงชะตาของคนในบ้านแล้ว ยังเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม และออกดอกตลอดปี

ต้นชวนชม

4. ต้นโป๊ยเซียน

ต้นโป๊ยเซียนถือว่าเป็นต้นไม้แห่งเทพเจ้า คำว่า “โป๊ยเซียน” มีความหมายว่า “เทพเจ้าทั้งแปด” ทำให้มีความเชื่อต้นโป๊ยเซียนนั้นเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภ และความร่ำรวย โดยเฉพาะโป๊ยเซียนที่ออกดอกมากกว่า 8 ดอก และออกดอกมาเป็นสีส้ม หรือสีเหลือง จะเชื่อว่าทำให้เงินทองไหลมาเทมา มีโชคดีตลอดไป การปลูกโป๊ยเซียนไว้หน้าบ้านถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาด้านเงินทอง และโชคลาภ

ต้นโป๊ยเซียน

5. ต้นมะขาม

ต้นมะขามนั้นเป็นไม้ที่โตเร็ว ให้ร่มเงา และออกผลให้เก็บกินได้ ถ้าปลูกไว้หน้าบ้านสามารถให้ร่มเงากับตัวบ้านได้ดี ส่วนชื่อ “มะขาม” นั้น มีความเชื่อว่าจะเสริมบารมีให้ผู้ปลูกนั้นน่าเกรงขาม มีแต่ผู้คนยกย่อง และยังมีความเชื่อว่าไม้มะขามนั้นสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามารบกวนได้ ดังนั้นการปลูกมะขามหน้าบ้านนอกจากจะให้ผลและให้ร่มเงาแล้ว ยังเป็นการเสริมบารมีของเจ้าของด้วย

ต้นมะขาม

6. ต้นไผ่

ต้นไผ่นั้นถือว่าเป็นไม้สารพัดประโยชน์ ปลูกง่าย โตไว ถ้าปลูกหน้าบ้านสามารถใช้เป็นเขตแนวรั้ว หรือกั้นเขตบริเวณบ้านได้ด้วย นอกจากนั้นต้นไผ่ยังสามารถนำมาใช้งานได้ทั้งต้น ไม่ว่าจะเป็นลำต้นที่สามารถนำมาทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลากหลาย หน่อไผ่หรือหน่อไม้ก็สามารถนำมาเป็นอาหาร ใบไผ่สามารถนำมาคลุมดินทำเป็นปุ๋ย เรียกว่าเป็นไม้สารพัดประโยชน์นั่นเอง ส่วนความเชื่อในเรื่องการเป็นไม้มงคลของต้นไผ่นั้น เกิดจากการที่ต้นไผ่เป็นไม้ที่ขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกอ ทำให้สื่อได้ถึงความสามัคคี ความปรองดอง ไม่แตกแยก และต้นไผ่ยังเป็นไม้ที่ลู่ลม สื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ ดังนั้นการปลูกต้นไผ่มีความเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไปไหนก็จะได้รับความเมตตาจากคนรอบข้าง

ต้นไผ่

7. ต้นแก้ว

ต้นแก้วเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยงาม มีกลิ่นหอมเย็น การปลูกต้นแก้วหน้าบ้านตามความเชื่อด้านการเป็นไม้มงคลนั้นสามารถสื่อได้ถึงความสงบร่มเย็นตามลักษณะของกลิ่นดอกแก้ว และยังเชื่อว่าต้นแก้วนั้นจะดึงดูดแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบ้าน ดังนั้นผู้ที่ปลูกต้นแก้วไว้หน้าบ้านจะเป็นที่รักของบุคคลรอบข้าง มีคนเมตตาปราณี อีกทั้งบ้านจะมีความร่มเย็น อยู่แบบเป็นสุข

ต้นแก้ว

8. ต้นนางกวัก

ด้วยความเชื่อในชื่อที่เป็นมงคลด้านเงินทองและความมั่งคั่ง ทำให้ต้นนางกวักนั้นติดทำเนียบไม้มงคลที่คนนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้าน การปลูกต้นนางกวักมีความเชื่อว่าจะให้เจ้าของบ้านร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย เพราะต้นนางกวักเป็นต้นไม้เรียกทรัพย์นั่นเอง และรูปร่างของต้นนางกวักนั้นก็สวยงามสามารถปลูกเพื่อเพิ่มความสวยงามให้หน้าบ้านได้เป็นอย่างดี

ต้นนางกวัก

9. ต้นกวนอิม

ด้วยความที่ชื่อพ้องกับเทพเจ้าของจีน ทำให้ต้นกวนอิมอยู่คู่กับความเชื่อด้านการเป็นไม้มงคลมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ต้นกวนอิมนิยมนำมาปลูกบริเวณหน้าบ้านจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้พักอาศัย อีกทั้งต้นกวนอิมยังถูกนำไปประดับบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าตี่จู่เอี๊ยะในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิสิทธิ์ที่ใช้บูชาเทพเจ้าอีกด้วย

ต้นกวนอิม

10. ต้นราชพฤกษ์

ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่ามีความเป็นมงคลสูงมากสำหรับผู้ปลูก อีกทั้งต้นราชพฤกษ์ยังเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศไทยอีกด้วย ความเชื่อของคนโบราณนั้นถือว่าต้นราชพฤกษ์เมื่อปลูกหน้าบ้านจะช่วยส่งเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และชื่อเดิมคือต้นคูณนั้นยังมีความเชื่อว่า จะทำให้ได้รับโชคลาภทวีคูณ อีกทั้งต้นราชพฤกษ์ยังมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร และด้วยชื่อที่เป็นมงคลสูงนี้เอง ทำให้ราชพฤกษ์เป็นไม้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีทางไสยศาสตร์มากพอสมควร เพราะมีความเชื่อว่าราชพฤกษ์นั้นเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์เหนือสิ่งไม่ดีทั้งปวง อีกทั้งยังสามารถนำใบของต้นราชพฤกษ์ไปใช้ในพิธีการทำน้ำพระพุทธมนต์เพื่อทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ขับไล่สิ่งชั่วร้าย และความอัปมงคลต่าง ๆ ได้อีกด้วย  

ต้นราชพฤกษ์

จากบทความนี้คงจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความรู้ในเรื่องของการปลูกต้นไม้มงคลหน้าบ้านได้มากขึ้น ทำให้รู้ว่าจะ ปลูกต้นไม้หน้าบ้านอะไรดี เพื่อเพิ่มเติมพลังให้กับชีวิต และเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองตามความต้องการของผู้ปลูก แต่การเลือกปลูกไม้มงคลต่างๆ นั้นควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาพบ้านที่ของบ้าน และสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยเพื่อให้ภาพรวมของบ้านนั้นมีความสวยงาม จากบทความนี้จะช่วยให้ผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปลูกต้นไม้หน้าบ้านอะไร ได้รู้จักกับไม้มงคล และคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความเชื่อ ทำให้สามารถเลือกปลูกไม้มงคลได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ  

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร