ปรับองค์กสู่ดิจิทัลได้ใน 4 สเต็ป

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

กระแส Digital Disruption กับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 ที่ผ่านมา การพาองค์กรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถเริ่มต้นได้ด้วย 4 สเต็ปนี้

1.รู้จักตัวเอง

ทำความเข้าใจในองค์กรทั้งระดับนโยบาย ระยะสั้นและระยะยาว ว่าองค์กรต้องการเดินไปที่เป้าหมายใด เช่น ต้องการที่จะประหยัดและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และวิธีการประหยัดนั้นจะทำอย่างไรบ้าง. หากต้องการที่จะขยายธุรกิจเพิ่มการขายจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องการขาย (Sale) หรือ  การบริหารงานลูกค้า (CRM) เป็นต้น

การทำความเข้าใจและรู้จักองค์กรของตัวเองเป็นอย่างดีจะช่วยให้รู้ว่าจะจัดการในส่วนใดก่อนหรือหลังเพื่อให้เกิด efficiency สูงสุด

2. สร้างเป้าหมาย  

เป้าหมายในที่นี้ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ต้องการจะไปถึง แล้วย้อนกลับมาหาว่ามีระบบใดบ้างที่จะช่วยได้ ยกตัวอย่าง ต้องการพัฒนาเรื่องคน ก็เน้นไปมองหาระบบหรือโซลูชันส์ทรัพยากรบุคคล อย่างเช่น HCM ช่วยในเรื่องการจัดการบุคคลากรภายใน เช่น ขาด ลา มา สาย หรือ การพัฒนาทาเล้นจ์ และ การประเมินผล ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ หรือ ถ้าต้องการที่จะลดระยะเวลาการทำงานในอุตสาหกรรม ก็อาจจะใช้เทคโนโลยีกลุ่ม IoT, Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติการได้อย่างดีขึ้น เป็นต้น

3.เตรียมพร้อมระบบหลังบ้าน

กลับมาดูกระบวนการทำงาน หรือ Infrastructure ต่างๆ ว่ามีความพร้อมที่จะรองรับการก้าวกระโดดครั้งนี้หรือยัง

ระบบหลังบ้านที่เหมาะสมจะมีลักษณะของการเป็น digital core มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทำงานทั้งระบบ (End-to-End) ซึ่งจะช่วยให้สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี (Scale) ให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้

4. ทำงานบนแพลตฟอร์มเดียว

การทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันนั้นจะช่วยประหยัดทรัพยากรต่างๆ ทั้งต้นทุน บุคลากร และเวลา ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาส่วนต่อขยายในอนาคต

แต่ก็ใช่ว่าจะทุ่มพัฒนาไปพร้อมกันในคราวเดียว แต่ละองค์กรสามารถค่อยๆ ทำทีละระบบได้ โดยเลือกพัฒนาในส่วนที่เป็น core หลักก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นค่อยต่อยอดขยายในส่วนที่จำเป็นเร่งด่วนตาม vision/mission ที่วางไว้

เริ่มทำจากจุดเล็กๆ หันมาเข้าใจตัวเองก่อน แล้วพัฒนาไปทีละก้าวจะช่วย “เปลี่ยน” จากองค์กรธรรมดาไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้

ที่มา : บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด

บทความแนะนำ

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร