Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ปรับกลยุทธ์องค์กร ... เพื่อความยั่งยืน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญผู้สนใจอบรมการนำองค์กรฝ่าวิกฤตอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับสถาบัน TREA Academy  ในวันที่ 28 – 30 มกราคม 2564  ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ในราคาคุ้มค่า

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยกำหนดจัดอบรมในหัวข้อ “ปรับกลยุทธ์องค์กร ... เพื่อความยั่งยืน” ภายใต้สถาบัน TREA Academy ในวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 16.30 น. ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21

การจัดการอบรมในครั้งนี้ผู้อบรมจะได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วประสบการณ์จริงจนนำพาองค์กรฝ่าวิกฤตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งผู้ร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจทุกองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร การวางแผนการเงิน การออกแบบ การควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง การตลาด การขาย ตลอดแนวทางการวางแผนในการเลือกสื่อออนไลน์คุณภาพ ซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตรงกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงต่อไป

ใครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่ โดยค่าใช้จ่ายในการอบรมถือว่าคุ้มค่า โดยสมาชิกสมาคม 25,000 บาท และบุคคลทั่วไป 29,000 บาท

พิเศษ! ผู้ที่จองและชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จะได้รับส่วนลด 2,000 บาททันที

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร