นำร่องเปิดระบบโทรมาตรดิจิทัลบริหารลำน้ำปราณบุรี

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

อธิบดีกรมชลฯเปิดตัวระบบโทรมาตรดิจิทัลจัดการบริหารตลอดลำน้ำเชื่อมข้อมูลสถานการณ์น้ำกับศูนย์ปฎิบัติน้ำอัจฉริยะ รองรับน้ำท่วมภัยแล้ง นำร่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “ระบบการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการชลประทาน หรือ RID IMIS โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี” และตรวจสถานี TPR 10 บริเวณสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า โครงการระบบการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการชลประทาน หรือ RID IMIS ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ได้ดำเนินการแล้วสำเร็จ และได้ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจวัดต่างๆ ในคลองส่งน้ำสายหลัก ตลอดจนคลองสายซอย ในท่อส่งน้ำดิบ รวมทั้งหมด จำนวน 25 สถานี มีการจัดทำโปรแกรมที่สามารถแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วเสร็จ  ทดลองใช้งานเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ โดยสามารถบริหารจัดการน้ำได้รวดเร็ว แม่นยำ ตรงตามความต้องการใช้น้ำ ซึ่งให้บริการกับผู้ใช้น้ำ เกษตรกร และภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

"การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตรที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสร้างระบบการจัดการน้ำเพื่อรองรับภาวะอุทกภัยและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1 โดยการต่อยอดศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ( SWOC )ที่เป็นหน่วยงานหลักของข้อมูลด้านการบริหารจัดน้ำที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมด้วยการวางระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ร่วมกับระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Big Data) และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี"นายทองเปลว กล่าว.

ที่มา..dailynews

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร