นายกฯถกครม.เพชรบุรี -คค. ชงรถไฟเร็วสูงกทม.หัวหิน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ก่อนที่จะมีการประชุม ครม.สัญจร

ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ล่าสุดขณะนี้ ได้เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ก่อนที่จะมีการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีบรรดา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลาง มาตรการในการรักษาความปลอดภัย อย่างเข้มงวด โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วย EOD ทั้งในและนอกเครื่องแบบ กระจายกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่จัดการประชุมในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจนั้น คาดว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เตรียมเสนอร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2564 ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา วงเงินงบประมาณรวม 1,853 ล้านบาท โดยมีทั้งหมด 13 โครงการ ใน 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนากลุ่มจังหวัดนี้ให้เป็นฐานการผลิตและบริการในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร การท่องเที่ยว ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้คาดว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่ง โดยจะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลตามโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า ในพื้นที่ตั้งแต่ เพชรบุรี-หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เพื่อสร้างเป็นถนนสำรองเลียบชายฝั่งทะเล ในกรณีที่ถนนหลวงหมายเลข 4 เพชรเกษม น้ำท่วมทำให้การสัญจรจากภาคใต้ขึ้นและลงไม่ได้ก็ให้สามารถใช้เส้นทางเลียบชายฝั่งแทน พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง หรือ ไฮสปีดเทรนเส้นทาง กรุงเทพ-หัวหิน เนื่องจากผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี แล้ว

ขณะเดียวกัน จะมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่เฟส 1 ที่ได้มีการเปิดประมูลไปแล้ว เส้นทางนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ สนามบินบ่อฝ้าย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมท่าอากาศยาน ที่มีการเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศเพิ่ม โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเข้ามาทำการบินจากสนามบินหัวหิน-กัลป์ลาลัมเปอร์ การซ่อมแซมถนนและสะพานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้ปี 2560

ที่มา...innnews

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร