Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ธอส. ประกาศขยายเวลาให้ลูกค้าชำระเงินกู้ งวดเดือนมีนาคมเพิ่มอีก 5 วัน

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

เนื่องด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เข้าใจและรับทราบปัญหาของลูกค้าธนาคารที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาชำระเงินกู้ จึงไม่สามารถชำระเงินกู้งวดเดือนมีนาคม 2563 ได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 
และจากปัญหาที่เกิดขึ้น ธอส. จึงขอประกาศขยายเวลาให้ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระรายเดือนสำหรับงวดเดือนมีนาคม 2563 อีก 5 วัน คือ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2563 โดย ธอส. จะไม่นับว่าเป็นการชำระล่าช้าแต่อย่างใด

และเพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.  จึงชวนให้ลูกค้าของธนาคารที่ต้องการชำระเงินกู้ แต่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร เพื่อลดโอกาสในการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และช่วยรณรงค์ให้คนไทย อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยเพิ่มช่องทางการชำระเงินกู้ใหม่ ด้วยบริการชำระเงินกู้ออนไลน์ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1.เข้าไปที่เว็บไซต์ <<979e734607ef72977a9daa6860626465>> 
2.เข้าที่ไป “จ่ายค่าบ้านออนไลน์”
3. กรอกและยืนยันข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้าง QR Code สำหรับการชำระเงินกู้ในแต่ละครั้ง 
4. แล้วดาวน์โหลดหรือสแกนเพื่อชำระเงินกู้ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ของ ธอส. หรือของธนาคารใดก็ได้ 

สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

บทความแนะนำ

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร