Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ธอส.เพิ่ม 4 บริการใหม่ ผ่านแอป GHB ALL

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พัฒนาฟังก์ชันบริการบน Mobile Application : GHB ALL เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมกับ ธอส. ได้สะดวกสบาย ง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัสยิ่งขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล ตามโครงการ “G H Bank  New Normal Services” ด้วย 4 บริการใหม่ ประกอบด้วย

1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพียงเลือกเมนู เปิดบัญชีเงินฝาก จากนั้นยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลเปลี่ยนเงินงวดใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเปรียบเทียบใบหน้า (Facial Recognition) ที่มีการจัดเก็บภาพถ่ายไว้กับธนาคารแล้ว (ซึ่งอยู่ภายใต้การทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย) จากนั้นจะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนดผ่าน GHB ALL และซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาวผ่าน GHB ALL จำนวน 2 หน่วยขึ้นไปต่อครั้ง ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 จะได้รับหูฟังบูทูธฟรี!!(1 ราย ต่อ 1 ชิ้น)

2. หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3. หนังสือรับรองภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำธุรกรรมต่าง ๆ หรือยื่นภาษีประจำปี ทั้ง 2 บริการเพียงเข้าไปที่เมนูบริการอื่นๆ แล้วเลือกหนังสือที่ต้องการ ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน และเลือกบัญชีที่ต้องการขอหนังสือแล้วให้ระบุ E-Mail เพื่อให้ระบบจัดส่งไฟล์หนังสือไปยัง E-Mail ที่แจ้งไว้

4. หนังสือรับรองเพื่อเบิกค่าเช่าบ้าน เพียงกรอกรายละเอียดของบัญชีเงินกู้ที่ต้องการเบิกและ ระบุ E-Mail เพื่อให้ระบบจัดส่งหนังสือทาง E-Mail ต่อไป

สำหรับ 4 บริการใหม่นี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage : ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร