ธอส. ส่งแพ็กเกจสินเชื่อครึ่งปีหลัง 62 พร้อมทำให้คนไทยมีบ้าน

กู้สินเชื่อซื้อบ้านหรืออสังหาฯ ทีไร สิ่งแรกที่จะให้ความสนใจก็คือดอกเบี้ยเท่าไรกันบ้างใช่หรือไม่ครับ วันนี้ผมนำข้อเสนอสินเชื่อดีๆ 4 โครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธอส. มาเล่าให้ฟังกันครับ เชื่อว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มสินเชื่อที่นำมาบอก งานนี้มีแต่คุ้มค่า พร้อมเซฟเงินกันได้รัวๆ เลยครับ


1. สินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปที่เป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชน หรือเป็นพนักงานประจำบริษัทเอกชนในหน่วยงานที่ทำข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ ธอส.ภายใต้โครงการ “Corporate Synergy” และไม่มีสวัสดิการประเภทอื่นกับ ธอส. 

  • อัตราดอกเบี้ย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านสำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน ถือว่าจัดมาพิเศษไม่เบา
- ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.45% ต่อปี หรือ 3.30%
- ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี หรือ 5.25% 
- ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ หากเป็นลูกค้ารายย่อยที่หน่วยงานทำ MOU กับ ธอส. อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และหากเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี 
นอกจากนี้หากกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือกู้เพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย จะมีดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.75% ต่อปี โดยมีวงเงินให้กู้ขั้นต่ำ 1 ล้านบาทและสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อหลักประกัน หรือหากต้องการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การซื้อที่อยู่อาศัย ธอส. จัดให้ ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี 
ยิ่งกว่านั้นผู้กู้ที่ยังเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธอส. รวมถึงผู้ที่ได้รับการแนะนำจากญาติพี่น้องที่เป็นหรือ เคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ธอส. ที่ยื่นกู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้ 
- ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-3.60% ต่อปี หรือ 3.15%
- ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-1.65% ต่อปี หรือ 5.10%

  • วันและเวลา

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562
เวลาไม่คอยท่า โปรโมชันไม่คอยใคร อย่ารอช้าคลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


2. สินเชื่อ “บ้าน Happy Life” 

สินเชื่อ “บ้าน Happy Life” สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไปและลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป

  • อัตราดอกเบี้ย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ “บ้าน Happy Life” ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยครับ
- ปีที่ 1 คงที่ 2.95% ต่อปี
- ปีที่ 2-3 เท่ากับ MRR-3.80% ต่อปี หรือ 2.95%
- ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ ในกรณีสวัสดิการอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี หากเป็นลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี แต่ถ้ากรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย จะให้ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR หรือหากกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับไถ่ถอนจำนอง ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. และให้กู้เพิ่มสำหรับลูกค้าปัจจุบันเพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม จะผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

  • วันและเวลา

หากสินเชื่อตัวนี้ตอบโจทย์คุณ ต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้นนะครับ
หากใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเพื่อตัดสินใจเพิ่มเติม ก็คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่


3. สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 

สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 เป็นสินเชื่อ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐและอื่นๆ ที่ธนาคารกำหนด 

  • อัตราดอกเบี้ย

สำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 เรียกว่าคุ้มค่าครับ
- ปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.76% ต่อปี หรือ 2.99%
- ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.00% ต่อปี หรือ 3.75%
- ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี หรือ 4.25%
- ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี ยกเว้นกรณีกู้ชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยจะเท่ากับ MRR 
หากกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนอง ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง และค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของวงเงินกู้ และผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี

  • วันและเวลา

หากสนใจต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นะครับ
ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  


4. สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน

สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน เป็นสินเชื่อที่สำหรับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ปี 2562 

  • อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปลูกสร้างบ้าน ภายใต้บริษัทรับสร้างบ้าน มีอัตราดังนี้
- ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-3.96% ต่อปี หรือ 2.79%
- ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี หากเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป มีอัตราดอกเบี้ย MRR -0.50% ต่อปี โดยให้กู้เพื่อปลูกสร้าง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง ไถ่ถอนจำนองพร้อมปลูกสร้าง หรือซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับปลูกสร้างหรือไถ่ถอนจำนอง สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 40 ปี 

  • วันและเวลา

ธอส. กำหนดไว้ว่าต้องยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


แต่หากคุณยังไม่มั่นใจ หรือยังสงสัยในสินเชื่อตัวใด สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ

สนใจขอสินเชื่อกับ ธอส.  คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Website : www.ghbank.co.th 

Facebook : www.facebook.com/ghbank/

Inbox : m.me/GHBank

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000

ประกาศยอดนิยม ในจังหวัด

โครงการยอดนิยม ในจังหวัด