Baania
จังหวัด
ประเภทประกาศ
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
จำนวนห้องนอน
ราคา

ธอส. คว้ารางวัล GPEA 2020 Best in Class ในระดับภูมิภาค

x
คลิกที่นี่ เพื่อฟังบทความ

ธอส. คว้ารางวัล Global Performance Excellence Award 2020 Best in Class ในระดับภูมิภาค Asia Pacific  

Asia Pacific Quality Organization, Inc(APQO) ประกาศให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้รับรางวัล Global Performance Excellence Award 2020 : GPEA ระดับ  Best in Class ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติด้านการบริหารจัดการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในระดับภูมิภาค Asia Pacific ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย ธอส. ถือเป็น 1 ใน  2 องค์กรของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้หลังจากที่เว้นว่างไปถึง 18 ปี และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ทำให้ ธอส. ก้าวขึ้นไปอีกระดับของการพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนและสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการทำงานและผลการดำเนินงานของ ธอส. ทัดเทียมกับองค์กรระดับโลก ทั้งนี้ Asia Pacific Quality Organization, Inc(APQO) เป็นองค์กรระดับโลก ที่ทำหน้าที่รวบรวมสมาคมวิชาชีพ กลุ่มธุรกิจชั้นนำที่มีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ให้ได้รับรางวัล เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และธุรกิจของแต่ละประเทศ หรือภูมิภาคให้ดีขึ้น

ธอส GPEA

โครงการยอดนิยม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร